EF SEB LU logo

Poslovna informatika

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Med najbolj iskanimi poklici v Sloveniji in tujini so analitiki in snovalci informacijskih sistemov. Dobri strokovnjaki na tem področju poznajo ne le sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, temveč tudi poslovanje podjetij (npr. trženje, management, finance), zato so tako iskani. Vas zanima študij poslovnih ved, ste pa po naravi bolj tehnični? Poznate internet, mobilno telefonijo in druge sodobne tehnologije bolje kot vaši prijatelji, želite to znanje poglobiti in razmišljate o karieri na tem področju? Bi želeli vaše zamisli izpeljati kot inovativne podjetniške ideje?

Poslovna informatika postaja vedno bolj pomembna pri snovanju novih poslovnih modelov in del strategije vseh uspešnih podjetij. Študij poslovne informatike odpira zaposlitve na delovnih mestih, neposredno povezanih s temi prizadevanji. Postanite direktor visokotehnološkega podjetja, vodja oz. direktor oddelka za informatiko, načrtovalec informacijskih sistemov, svetovalec za informatiko, vodja projektov uvedbe in razvoja informacijskih sistemov, procesni vodja, poslovni analitik, skrbnik podatkov, skrbnik aplikacij, revizor informacijskih sistemov.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Management proizvodnih in storitvenih procesov 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Temelji trženja 2 6
4. Davki in poslovanje podjetij 2 6
4. Podjetništvo 2 6
4. Ravnanje z ljudmi pri delu 2 6
4. Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Strateški management 1 2 6
5. Osnove baz podatkov in podatkovne analitike 3 6
5. **Informacijska tehnologija 4 6
**Razvoj informacijskih sistemov 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Elektronsko poslovanje 2 6
6. Mednarodno poslovanje 2 6
6. Digitalizacija poslovnih procesov 3 6
6. **Ekonomika in organizacija informatike 4 6
**Razvoj programskih rešitev 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
** - izbere en predmet tipa 4 v vsakem semestru
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Poslovna informatika na facebooku

Na vrh strani