EF SEB LU logo

Računovodstvo in revizija

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Ste bili vi vedno tisti, ki ste v krogu prijateljev zagovarjali računovodje in se niste strinjali, da so dolgočasni, zagrenjeni »številkarji«, ki na življenje gledajo skozi bilanco? In se zavedate, da računovodstvo ni več podporna dejavnost v podjetju, ampak aktiven dejavnik odločitev za managerje in vlagatelje? Bi želeli imeti nadzor nad nepravilnostmi, prevarami in postati revizor? Ste kdaj razmišljali, zakaj ste eden redkih, ki vam davki ne delajo sivih las, in pomislili, da bi postali davčni svetovalec, inšpektor?

Na študiju Računovodstvo in revizija ne boste eden izmed redkih, ki vidite pravo prihodnost prav v tej smeri. In če se drži računovodje stereotip, da niso nikoli nasmejani, se prav le-ti na to izjavo nasmehnejo, saj njihove službe nobena kriza ne omaja.

Študij računovodstva in revizije omogoča vrsto zaposlitev na različnih področjih in opravljanje del, kot so računovodja, davčni svetovalec, revizor, analitik, planer, kontrolor itd...

Program računovodstvo in revizija je akreditiran s strani britanskega inštituta CIMA (Certified Institute of Management Accountants). Študentje, ki zaključijo smer računovodstvo in revizija, lahko pridobijo prvo raven mednarodnega certifikata CIMA.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Management proizvodnih in storitvenih procesov 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Temelji trženja 2 6
4. Davki in poslovanje podjetij 2 6
4. Podjetništvo 2 6
4. Ravnanje z ljudmi pri delu 2 6
4. Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Strateški management 1 2 6
5. Finančno računovodstvo 3 6
5. **Predračunavanje in nadzor 4 6
**Računovodstvo podjetnikov 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Elektronsko poslovanje 2 6
6. Mednarodno poslovanje 2 6
6. Stroškovno računovodstvo 3 6
6. **Finančna analiza 1 4 6
**Računovodstvo finančnih institucij 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
** - izbere en predmet tipa 4 v vsakem semestru
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani