EF SEB LU logo

Turizem

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Potujete s turistično agencijo, pa se vam niti sanja ne, kako organizirajo celotno vaše potovanje, od prevoza do hotela in izletov? Bi radi postali lastnik turistične agencije in pravno obvladali poslovanje? Kakšne so strategije trajnostnega razvoja turizma in kaj imajo od tega potniki, turistični delavci in celoten sektor? Kakšen je pomen turizma za svetovno, narodno in regionalno gospodarstvo? Kakšni so vplivi masovnega turizma na okolje in družbo ter zakaj je vedno več »betonskih džungel«? Ste si že od nekdaj predstavljali, da boste postali direktor/-ica hotela? Si želite postati raziskovalec/-ka na področju turizma? Vas zanima, kakšna je politika v turizmu na ravni EU? Najraje potujete z nahrbtnikom na ramenih, spoznavate nove ljudi in kulture, pa bi radi nekoč tovrstno izkušnjo omogočili tudi drugim popotnikom? Ste se kdaj vprašali, zakaj so nekatere turistične destinacije bolj priljubljene od drugih oz. kakšen je namen trženja v turizmu? Zakaj ljudje sploh potujemo? Ne verjamete v tezo »turist je kralj«?

Dovolite, da vas prepričamo! S študijem turizma ne boste postali turist, ampak strokovnjak na področju turizma. Znali boste odgovoriti na zgornja vprašanja in dobili vpogled v ključna znanja, povezana s hitro rastočim in sektorjem, ki je v mnogo državah po svetu gonilna sila gospodarskega razvoja. Študij je zasnovan na način, da pridobljeno teoretično znanje že v času študija uporabite v praksi (izdelava poslovnih načrtov, študij primera in poslovnih projektov, obiski gostov iz podjetij, strokovne ekskurzije v podjetja ipd.).

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Management proizvodnih in storitvenih procesov 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Temelji trženja 2 6
4. Davki in poslovanje podjetij 2 6
4. Podjetništvo 2 6
4. Ravnanje z ljudmi pri delu 2 6
4. Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Strateški management 1 2 6
5. Osnove turizma 3 6
5. **Management v turizmu 4 6
**Poslovanje turističnih podjetij 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Elektronsko poslovanje 2 6
6. Mednarodno poslovanje 2 6
6. Trajnostni turizem 3 6
6. **Informacijske tehnologije v turizmu 4 6
**Oblikovanje turističnih proizvodov 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
** - izbere en predmet tipa 4 v vsakem semestru
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani