EF FELU logo

Vpisni pogoji in merila za izbiro

V študijskem letu 2018/19 je razpisanih 30 vpisnih mest.

doctoral

V program se lahko vpiše vsak, ki je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk ECTS);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS.

Pri izbiri kandidatov se upošteva:

 1. uspeh pri podiplomskem študiju - do 30 točk
  Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja:
  • povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študiju - do 20 točk
  • diploma podiplomskega študijskega programa - do 10 točk
 2. uspeh pri ustnem izpitu – do 70 točk
  Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:
  • dosedanja uspešnost pri študiju – do 10 točk:
   • povprečna ocena pri dodiplomskem študiju
   • ustrezna predhodna znanja
  • znanstveno-raziskovalni potencial – do 20 točk:
   • razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga izkazuje v okvirnem raziskovalnem predlogu
   • ujemanje področja raziskovanja z raziskovalnim delom na EF
   • razpoložljivost primernega mentorja in njegova pripravljenost za delo s kandidatom
  • motivacija kandidata ter zmožnost nameniti dovolj časa delu na doktorski disertaciji v triletnem obdobju trajanja študija – do 10 točk:
   • motivacija kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem pismu in na razgovoru
   • pridobljeno neodvisno financiranje za najmanj 50 odstotkov zaposlitve (mladi raziskovalec iz gospodarstva, mednarodna štipendija,...)
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov, publikacij) – do 15 točk:
   • objavljen znanstveni članek
   • strokovna publikacija
  • drugo (npr. opravljen GMAT, GRE test, nagrade, priznanja…) – do 15 točk

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119).

Video tukaj >>>

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 26. junija 2018 oddati prijavo za vpis..

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani