EF SEB LU logo

Energetsko učinkovita sanacija UL EF

V letu 2014 je Ekonomska fakulteta zaključila s projektom Energetske sanacije. Z namestitvijo CSN (centralnega nadzornega sistema) in izvedenih izboljšav (nov okolju prijazen sistem ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja, zamenjava agregata, posodobitev električnih napeljav in zamenjava luči na celotni fakulteti), zagotavljamo pametni način upravljanja stavbe. Kot je prikazano na sliki 1, se je poraba energije za ogrevanje in poraba električne energije v obdobju 2014-2017 v primerjavi z letom 2013 bistveno zmanjšala. Kot je prikazano na sliki 2, se je strošek ogrevanja in električne energije v obdobju 2014-2017 znižal za več kot 100.000 EUR na leto, v primerjavi z letom 2013.

Slika 1: Poraba energije za ogrevanje in poraba elektrike (in MWh) v obdobju 2013-2017

Slika 2: Skupni stroški električne energije in ogrevanja (v EUR) v obdobju 2013-2017

Na vrh strani