EF FELU logo

EQUIS

EQUIS (the European Quality Improvement System) je v svetu uveljavljen kot eden od vodilnih akreditacijskih sistemov poslovnih šol. Certifikat kakovosti, ki ga podeljuje najpomembnejše Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development), fakulteto uvršča med najboljše in najkakovostnejše poslovne šole v svetovnem merilu.

EQUIS akreditacijo je pridobilo le 163 šol na svetu (EQUIS, 2016). Pridobljena akreditacija potrjuje odličnost na področjih, in sicer: vodenje institucije in ustvarjanje učnega okolja, študijskih programov in poučevanja, skrbi za razvoj študentov, akademskega in strokovnega osebja, na področju raziskovanja, izobraževanja za vodstvene kadre, internacionalizacije, družbene odgovornosti ter povezave s poslovnim svetom.

EQUIS akreditirane šole >>>

V letu 2015 je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela podaljšanje prestižne mednarodne akreditacije EQUIS (the European Quality Improvement System) za obdobje 2015 – 2018.

Dodatne informacije >>>

Vrednost akreditacije EQUIS za naše študente, zaposlovalce in fakulteto

 • Študenti EF so prva izbira pri zaposlovalcih na področju poslovnega in ekonomskega izobraževanja doma in v mednarodnem okolju.
 • Študenti EF se lahko primerjajo s študenti iz najboljših poslovnih šol
 • Študenti EF imate možnost mednarodne izmenjave na najboljših svetovnih šolah.
 • EF je zagotovilo poslovnim partnerjem k doseganju najvišje kakovosti na področju izobraževanja in raziskovanja.
 • EF UL zagotavlja visoke standarde poučevanja, raziskovanja, mednarodne vpetosti in nenehne interakcije s poslovnim svetom.

Dodatne informacije >>>

Kriteriji za pridobitev akreditacije EQUIS

Za pridobitev akreditacije EQUIS mora šola izpolnjevati kriterije na treh področjih:

1. Kriteriji kakovosti

 • izobraževalna institucija z veljavnimi akreditiranimi programi, z ugledom vodilne in najkakovostnejše institucije na domačem trgu izobraževanja;
 • jasno opredeljena strategija, vizija in poslanstvo, ki je realna in jo poznajo vse za šolo pomembne ciljne skupine;
 • odlična organizacija s poudarkom na kontroli procesov;
 • izvajanje dodiplomskih, podiplomskih programov ter »executive« programov;
 • finančna stabilnost, vrhunska informacijska podpora vseh procesov, možnost stalnega tehnološkega razvoja, ki omogoča izvajanje najmodernejših metod poučevanja;
 • usposabljanje in razvoj kadrov v skladu z zastavljeno strategijo, skrb za njihov stalen razvoj in izobraževanje, zadostno število asistentov, docentov, izrednih in rednih profesorjev;
 • vpis dobrih in uspešnih dijakov;
 • visoka zaposljivost diplomantov;
 • svetovalne storitve za študente na področju kadrovanja, osebnostnega razvoja, svetovanje (psiholog), obštudijske dejavnosti, dodatno izobraževanje študentov, mednarodno sodelovanje itd.;
 • osebnostni razvoj zaposlenih in študentov ob upoštevanju etičnih načel;
 • skladnost programov z mednarodnimi standardi kakovosti;
 • visoka stopnja kontrole, stalna analiza in ocenjevanje programov s strani študentov ter zunanjih ocenjevalcev – gospodarstva;
 • jasno določena politika raziskovanja in objav.

2. Internacionalizacija

Internacionalizacija študentov:

 • visok delež mednarodnih študijskih vsebin in mednarodno primerljive vsebine;
 • visok delež tujih študentov, ki študirajo na fakulteti celoten študijski program;
 • visok delež mednarodne izmenjave študentov;
 • skrb za medkulturne vsebine pri predavanjih;
 • sodelovanje pri projektih v tujini;
 • mednarodna zaposljivost diplomantov;
 • znanje tujih jezikov diplomantov.

Internacionalizacija fakultete:

 • udeležba tujih profesorjev in raziskovalcev v znanstvenoraziskovalnih in pedagoških aktivnostih fakultete;
 • zaposleni se morajo izobraževati ali delati v tujini;
 • zaposleni morajo poučevati tudi v angleškem jeziku;
 • programi morajo vsebovati tudi učenje tujih jezikov;
 • gostovanje domačih profesorjev na fakultetah v drugih državah;
 • sodelovanje šole in zaposlenih v mednarodnih združenjih in organizacijah;
 • udeležba in organizacija mednarodnih znanstvenoraziskovalnih konferenc;
 • objave v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah.

Internacionalizacija programov:

 • predavanja, osredotočena na evropsko in globalno poslovno okolje;
 • predavanja v angleškem jeziku;
 • mednarodna usmerjenost na vseh glavnih vsebinskih področjih;
 • skupni študijski program s kakovostnimi mednarodnimi institucijami;
 • možnost študija v tujini ali opravljanja praktičnega usposabljanja kot del celostnega programa;
 • uporaba mednarodne literature.

3. Sodelovanje s poslovnim svetom

 • jasno in formalno opredeljeno sodelovanje s poslovnim svetom;
 • usmerjenost navzven, usmerjenost k »odjemalcem« (»customer oriented«);
 • sodelovanje predstavnikov iz poslovnega sveta pri vodenju šole in v odločevalskih procesih;
 • seznam podjetij in predstavnikov poslovnega sveta, s katerimi šola sodeluje, pri čemer mora seznam vključevati vodilna podjetja v domačem in tujem poslovnem okolju;
 • upoštevanje potreb gospodarstva ob vzpostavitvi programov;
 • spremljanje zadovoljstva delodajalcev z ravnijo znanja, ki so ga diplomanti pridobili v času študija;
 • vključevanje praktičnih vsebin iz poslovnega sveta v pedagoški proces: strokovnjaki iz prakse na predavanjih, projektno delo, praktično usposabljanje, ekskurzije v podjetja itd.;
 • vključevanje praktičnih primerov v predavanja;
 • zaposleni profesorji tudi s praktičnimi izkušnjami;
 • vključevanje zaposlenih v svetovalne projekte.

Dodatne informacije >>>

Več informacij

Več o akreditaciji EQUIS >>>

Dodatne informacije

Novice s strani pisarne za akreditacije EF

 • Skupaj ustvarjamo najboljše zgodbe: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ponovno EQUIS akreditirana
 • Dodatne povezave

  EF Aplikacije

  Galerija slik

  Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU Awards of Excellence FELU

  Na vrh strani