EF SEB LU logo

O Poletni šoli kulturnega menedžmenta PŠKM 2021


Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) deluje v okviru Sveta za umetnost UL in je univerzitetni interdisciplinarni projekt, namenjen povezovanju umetnosti in kulture s podjetništvom in menedžmentom. Leta 2015 smo uspešno zaključili s prvo Poletno šolo, lani smo šesto uspešno izpeljali v živo kljub posebnim okoliščinam in razmeram, med redkimi na UL. PŠKM se je v tem obdobju uveljavila in potrdila kot standardni program poletnega delovanja UL. Za razliko od drugih poletnih šol, ki jih organizirajo in izvajajo posamezne fakultete UL, velja PŠKM za univerzitetni interdisciplinarni projekt štirih članic UL, EF (SEB) in treh umetniških akademij (AGRFT, ALUO, ULAG).

Sedmo leto velja v ljudskem izročilu za pravljično in sedma PŠKM 2021 bo predvidoma potekala v živo, z novimi vsebinami in evropskim pristopom. Poletna šola je namenjena relativno majhni skupini udeležencev (največ 30), tako da lahko obvladujemo tudi strožje zapovedi sedanjih varnostnih protokolov. Vsekakor načrtujemo običajen petdnevni program in delno prilagojen način dela, sproti pa bomo preverjali različne možnosti izvedbe, če bo to potrebno.

Časovni termin:

5.–9. julij 2021

Kraj:

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17
Narodna galerija
Hrvaška, Reka

Partnerji:

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Partnerji in pokrovitelji s področij kulture in gospodarstva

Temeljne usmeritve poletne šole 2021:

  1. Poletna šola poteka pet dni, od ponedeljka do petka, s celodnevnim programom, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami.
  2. Struktura dejavnosti po posameznih dnevih: ponedeljek je posvečen vodilni temi, torek podjetniški delavnici, sreda strokovni ekskurziji, četrtek je namenjen teoretskim in praktičnim temam, petek bomo posvetili predstavitvi projektov in tradicionalni zaključni svečanosti v Narodni galeriji.
  3. Nosilna tema PŠMK leta 2021: NOVI EVROPSKI BAUHAUS: KAKO USTVARITI ESTETSKO, TRAJNOSTNO IN VKLJUČUJOČE OKOLJE ZA SKUPNO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI PO PANDEMIJI. Evropska pobuda Next Generation EU skuša spodbuditi mlade kreativne sile po EU, da bi okoljski in gospodarski projekti postali novi kulturni projekti in obratno, pri čemer novi kulturni projekti dobivajo zeleni in digitalni oplesk.
  4. Poudarki letošnje poletne šole PŠKM 2021 so: 1. Umetnost ustvarja lepoto trajnostnih rešitev. 2. Kultura ustvarja vključujoč in dostopen življenjski prostor. 3. Kreativna kultura ustvarja s svojimi projekti izkušnje, ki nas bogatijo. 4. Dizajniranje, usmerjanje in deseminacija kreativnih projektov.
  5. Novi evropski Bauhaus (NEB) je kreativno in interdisciplinarno gibanje. PŠKM 2021 pa je izhodiščna akademska točka izgradnje te mreže za Slovenijo. Novi slovenski Bauhaus (NSB) je kot del evropske platforme (NEB) tako namenjen eksperimentiranju in povezovanju. Pomeni povabilo k iskanju inovativnih rešitev kompleksnih družbenih problemov preko sodelovalne evropske platforme. Evropska iniciativa ponuja tudi finančno podporo za inovativne ideje, projekte in produkte (MAFF).
  6. Evropski Bauhaus pomeni spodbudo za kreativne projekte, ki povezujejo trajnostni razvoj, nove kreativne rešitve in družbeno vključenost. V okviru NSB želimo spodbuditi projekte, ki jih je na evropsko platformo mogoče prijaviti do letošnje jeseni, NEB pa jih namerava podpreti in najboljše tudi nagraditi.
  7. Razmerje med predavanji, seminarji in praktičnimi delavnicami bo tokrat veliko bolj porazdeljeno, odprto in medsebojno povezano kot doslej. Predstavljali bomo praktične inovativne projekte kot del slovenskega Bauhausa in se hkrati povezovali v globalno mrežo kot del evropskega Bauhausa. Udeleženci bodo ob predstavitvah projektov ustvarjalno sodelovali pri njegovem spreminjanju in transformaciji, učenje bo preprosto kreacija in obratno.
  8. Na enodnevni podjetniški delavnici bomo v duhu kreativne nespodobnosti obdelali svoje podjetniške ideje (kulturne projekte) s področja »post-covidske« realnosti (simulacija različnih inovativnih pristopov z vidika nosilnega problema/projekta, ki ga bodo reševali udeleženci delavnice).
  9. Načrtujemo enodnevni obisk lanskoletne EPK 2020 na Reki na Hrvaškem, čeprav so tam projekt zaradi Covid-19 ustavili in se soočili s težavami in negativnimi učinki, ki jih na kulturnem področju prinaša pandemijska kriza. Pojasnili nam bodo svoje pristope, projektni menedžment svojega neizpeljanega projekta Evropske prestolnice kulture, pokazali tisto, kar je preživelo in ono drugo, ki je zaradi krize propadlo.
  10. Vse študijske dejavnosti, razen strokovnih ogledov in ekskurzije, bodo potekale na Ekonomski fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 17.

Programska usmeritev 2021: NOVI EVROPSKI BAUHAUS: KAKO USTVARITI ESTETSKO, TRAJNOSTNO IN VKLJUČUJOČE OKOLJE ZA SKUPNO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI PO PANDEMIJI.

Evropski Bauhaus je ustvarjalna in interdisciplinarna pobuda, ki naj bi sprožila razprave in konkretna stičišča umetnosti in kulture, znanosti in tehnologije, proizvodnje in potrošnje. Omogoča uporabo evropskih sredstev in iniciativ za zeleno, digitalno in kulturno prenovo naših življenjskih prostorov, zavzema se za za socialno vključenost vseh in vsakogar. Pomeni kulturni poziv k zasnovi skupnega sodelovanja na evropski, državni in lokalni ravni. Misliti nemogoče je delati mogoče, tako je bilo nekdaj v nemškem Bauhausu in tako bo jutri v evropskem. Novi slovenski Bauhaus (NSB) je zato platforma za novo umetniško konverzacijo in drugačno poslovno komunikacijo.

Leta 2019 smo praznovali 100 let UL in 100-letnico ustanovitve šole oblikovanja Bauhaus v nemškem Weimarju. FF je ob tej priložnosti izdala monografijo s pomenljivim naslovom Bauhaus-Baumensch (Človek.Umetnost.Tehnologija), MG pa je 3.12. istega leta priredila simpozij Bauhaus- The Imperative of Transparency. PŠKM 2021 tako nadaljuje njuno pot z novimi pogledi in drugačnimi možnostmi. Čas kriznega menedžmenta v postpandemijskem svetu je hkrati priložnost za drugačne načine dela, provokativnost časa je priložnost za kulturne provokacije. Nove tehnologije in novi poslovni pristopi so nuja in hkrati kreacija. Bauhaus je navdih drugačnosti in hkrati vodilo sprememb.

Dizajniranje kot konceptualni okvir razmišljanja in delovanja je spočet v Weimarju (W. Gropius, Manifest), danes ga uporabljamo v okviru različnih oblik »D-School«, na različnih področjih delovanja. Dizajniranje je postalo transdisciplinarni, kreativno-poslovni pristop, ki temelji na radikalni, prelomni, kreativni ideji, uporabniški izkušnji in sistematičnemu premagovanju problemov. Kreativna destrukcija kot konstruktivna kreacija je tako miselni in poslovni pristop, ki ga potrebujemo pri oblikovanju svojih poslovnih rešitev.

Evropska mreža kulturne revitalizacije (NEB) se postavlja ob bok novim razvojnim spremembam. Postavlja okvire ne zgolj za drugačen pristop, temveč ponuja skupno platformo povezovanja, poudarja nujnost drugačnega razumevanja kulture in zahteva tudi finančno podporo. NSB je torej platforma za drugačne možnosti razumevanja kulture, pomeni evropsko podporo za mreženje inovativne kulture. EU, ki svojo novo identiteto išče skozi mrežo nacionalnih, lokalnih in projektnih umetniških, kulturnih in poslovnih inovacij, rešitev vidi v povezljivosti kreativnih rešitev.

PŠMK 2021 je namenjena vsem, ki želijo spoznati, razumeti in sodelovati pri teh nastavkih drugačnega sveta. Skupaj želimo iskati odgovore na usodne izzive tega prelomnega časa, da bi čim bolje izkoristili priložnosti, ki se porajajo. Letošnja tema je provokativna, vpeta v evropski imaginarij sprememb, toda hkrati namenjena domačim rešitvam. Če smo lani govorili o možnostih preživetja, iščemo danes nove poti oživljanja. PŠKM 2021 je eden od tolažilnih kažipotov, kako živeti križev pot sodobne kulture in preživeti. Vstajenje je v krščanski tradiciji stara skrivnost razodetja; dajanje utehe pa tudi še ni dejanje pregrehe. Zato želimo v okviru PŠKM 2021 udeležencem ponuditi nove načine povezovanja in jih spodbuditi k iskanju novih možnosti in rešitev.

Poletna šola kulturnega menedžmenta in Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Dodatne informacije

Povežite se z nami

Na vrh strani