EF SEB LU logo

Kreativec! Interdisciplinarec! Kulturni navdušenec! Ekonomski frik! Podjetniški avanturist! Ti, ki hočeš v življenju več!

Ta stran je zate.


O Poletni šoli kulturnega menedžmenta PŠKM 2019


Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) je univerzitetni projekt v okviru Sveta za umetnost, Univerze v Ljubljani. V petih letih se uveljavila in potrdila kot standardni program poletnega delovanja UL. Za razliko od drugih poletnih šol, ki jih organizirajo in izvajajo posamezne fakultete UL, velja PŠKM za univerzitetni interdisciplinarni projekt. Zato tudi v petem, malem jubilejnem letu, PŠKM odpira nove teme, posreduje sveža znanja in tudi tokrat pripravlja predstavitev mednarodnih izkušenj.

Letošnja vodilna tema PŠKM 2019 je posvečena kreativnim industrijam na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti.

Časovni termin:

Od 1. do 5. julija 2019

Kraj:

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12
Avstrija, Gradec (Graz)

Partnerji:

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Društvo Asocacija
Partnerji in pokrovitelji s področij kulture in gospodarstva

Temeljne usmeritve poletne šole 2019:

  1. Poletna šola bo potekala pet dni. Pripravljamo celodnevni program od ponedeljka do petka, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami.
  2. Struktura dejavnosti po posameznih dnevih:
    ponedeljek je posvečen vodilni temi – letos so to kreativne kulturne industrije, torek podjetniški delavnici, sreda teoretskim in praktičnim temam, četrtek strokovni ekskurziji v tujini in petek predstavitvi projektov udeležencev in zaključni svečanosti v Narodni galeriji.
  3. Poudarki leta 2019: kreativna kulturna industrija (KKI) in nova ekonomija, tuje in domače izkušnje kulturnega menedžmenta na področju KKI (Avstrija), podjetniški podjemi na področju KKI in izbrane strokovne teme s področja KKI.
  4. Razmerja med akademskimi predavanji, seminarji in praktičnimi delavnicami omogočajo pridobivanje teoretskih in praktičnih znanj na področju menedžmenta in podjetništva v kulturi.
  5. Na poletni šoli bodo predvidoma sodelovali tudi tuji predavatelji v okviru med-univerzitetnega sodelovanja in institucij EU.
  6. Udeleženci bodo na enodnevni delavnici obdelali podjetniške ideje (projekte) s področja KKI.
  7. Program PŠKM v letu 2019 prinaša nove vsebine, teme in predavanja se ne ponavljajo glede na prejšnja leta, tako da je PŠKM primeren tudi za prejšnje udeležence poletne šole.
  8. Načrtujemo enodnevni obisk Avstrije (Gradec, Graz), kjer bomo obiskali relevantne institucije s področja KKI.

Programska usmeritev 2019

Letošnja vodilna tema PŠKM 2019 je posvečena kreativnim industrijam na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti.

Področje kreativne kulturne industrije (KKI) je prisotno na širšem evropskem prostoru od začetka devetdesetih let, EU jih v svojih dokumentih sistematično uporablja zadnjih deset let, kjer poudarja kreativna in razvojna razmerja med ekonomijo in kulturo, umetnostjo in biznisom. Evropska komisija je 30. 5. 2018 objavila predlog uredbe o vzpostavitvi načrta za prihodnji program Ustvarjalna Evropa (2021-2027). KKI so del mrežne in kreativne ekonomije, nosilna platforma novih idej, kreativnosti, inovativnosti in produktivnosti.

V slovenskem prostoru je KKI postala del politične agende pred osmimi leti (Kulturne in kreativne industrije po slovensko, MK, 2011). Najdemo jo v Resoluciji o nacionalnem programu 2014-2017 (NPK), danes pa je KKI sestavni del vseh razvojnih dokumentov in politik na področju kulture. Toda razmere v vseh teh letih ne dosegajo pričakovanih ciljev, niti z vidika kulturnih politik niti pričakovanj in možnosti delovanja pri samih ustvarjalcih. KKI so nastale zaradi potreb trga in podjetniških pobud kreativnih umetnikov. KKI ne smemo preprosto podrediti trgu, a hkrati se mu ne moremo odreči. V tem precepu bomo iskali poslovne in druge kreativne umetniške rešitve, znotraj poslovnih priložnosti, pravnih (avtorskih) pravic in skupne družbene odgovornosti za doseganje nove in višje dodane vrednosti.

PŠKM 2019 je namenjena vsem, ki želijo delovati ali že delujejo na področju KKI, namenjena je študentom, samostojnim delavcem in menedžerjem. Na letošnji poletni šoli želimo poglobiti razumevanje KKI, podati možne prijeme, pristope in rešitve na tem področju. KKI razumemo kot eno najbolj perspektivnih in hkrati prekarnih načinov dela in zaposlitve pri nas. Zato želimo spodbuditi in opremiti udeležence PŠKM s potrebnim znanjem, da bi lažje in bolj uspešno delovali na tem področju.

Poletna šola kulturnega menedžmenta in Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Poletna šola kulturnega menedžmenta je nastala na temelju pobud in sklepov okrogle mize Sveta za umetnost »Umetnost in kultura kot ekonomski razvojni most povezovanja znotraj Univerze v Ljubljani«, decembra 2014.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, ki je bil ustanovljen leta 2014, želi povezati vse akademije in fakultete kot »producentke« umetniške teorije in prakse ter druge članice, ki lahko prispevajo k afirmaciji vloge in pomena kulture na Univerzi in v širšem slovenskem okolju. V študijskem letu 2014/2015 smo pričeli z vrsto okroglih miz in predstavitev umetniških praks akademij, ki naj bi spodbudile sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov Univerze in širšega kulturnega zaledja. Svet za umetnost Univerze v Ljubljani od takrat sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, ki želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki. Posebno vlogo ima Svet za umetnost tudi ob pripravi programa ob 100 letnici Univerze v Ljubljani.

Svet za umetnost UL

Dodatne informacije

Povežite se z nami

Na vrh strani