O Poletni šoli kulturnega menedžmenta PŠKM 2023

Deveta PŠKM 2023 se tudi letos predstavlja s tradicionalno strukturo petdnevnega izobraževanja, s svežimi in novimi vsebinami. Povezujemo umetnost in kulturo s podjetništvom in managementom in v relativno majhni skupini udeležencev (največ 30). Način pridobivanja novega znanja in izkušenj je v obliki predavanj, okroglih miz, celodnevni delavnici s poudarkom na timsko delo. Namen PŠKM je vzpostaviti kulturo sodelovanja med udeleženci.

Časovni termin:

3.–7. julij 2023

Programska usmeritev: KULTURNA POLITIKA IN MLADI: KAKO USTVARITI POGOJE ZA USTVARJALNO IN PODJETNIŠKO DELOVANJE NA KULTURNEM PODROČJU.

Kraj:

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17
Narodna galerija
Rezijanska dolina, Italija

Partnerji:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani
Partnerji in pokrovitelji s področij kulture in gospodarstva

Temeljne usmeritve poletne šole 2023:

 1. Poletna šola poteka pet dni, od ponedeljka do petka, s celodnevnim programom, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami. Večina naših dejavnosti poteka na lokaciji EF UL.
 2. Struktura dejavnosti po posameznih dnevih: ponedeljek je posvečen vodilni temi in spoznavnemu večeru, torek podjetniški delavnici z izbrano temo, sreda strokovni ekskurziji v Rezijo (Italija), četrtek je namenjen teoretskim in praktičnim temam, v petek predstavljamo projekte in se skupaj napotimo na zaključno svečanost v Narodno galerijo.
 3. Nosilna tema PŠMK leta 2023: KULTURNA POLITIKA IN MLADI: KAKO USTVARITI POGOJE ZA USTVARJALNO IN PODJETNIŠKO DELOVANJE NA KULTURNEM PODROČJU. KAKO UREDITI KULTURNO POLITIKO, DA BODO MLADI LAŽJE OBLIKOVALI KULTURNE PROJEKTE IN ORGANIZACIJE. Evropska pobuda Next Generation EU skuša spodbuditi mlade kreativne sile po EU, da bi okoljski in gospodarski projekti postali novi kulturni projekti in obratno. Kaj in kako z novimi prijemi kulturne politike spodbuditi poslovno kreativnost mladih, kako z obstoječimi viri učinkovito zagnati kulturne projekte in podjetniško sodelovanje (organizacijo).
 4. Poudarki letošnje poletne šole PŠKM 2023so:
 • Kreativna kulturna dejavnost in umetnost sta del evropske trajnostne paradigme, umetnost ustvarja lepoto želenih trajnostnih rešitev.
 • Kultura ustvarja vključujoč življenjski prostor, njeni projekti ustvarjajo izkušnje, ki nas bogatijo.
 • Dizajniranje kreativnih rešitev vključuje povsem nova orodja (digitalizacija in umetna inteligenca).
 • Ustvarjanje pogojev za kreativno dejavnost mladih zadeva vse deležnike, državo, podporne mreže in lastni intelektualni kapital.
 1. PŠKM 2023 je ena od izhodiščnih akademskih točk za utrjevanje poslovne samozavesti mladih in tistih, ki so krenili na pot ustvarjanja kulturnih projektov. Njihov poslovni zamah je na stičišču identitetnega kapitala vsakega posameznika in konkurenčnih prednosti njihovih projektov. Oboje utrjuje nekaj, kar je drugačno in različno od drugih, kar je poslovna in ustvarjalna posebnost. Umetnost ni nič drugega kot podoba te ustvarjalne različnosti, kultura je zgolj prostor, ki je namenjen eksperimentiranju in povezovanju. PŠKM 2023 pomeni povabilo k iskanju kreativnih rešitev kompleksnih družbenih problemov prek umetniških praks in kulturnih podjetniških projektov (organizacij).
 2. Razmerje med predavanji, seminarji in praktičnimi delavnicami ostaja v dosedanjih okvirih, nove so teme in pristopi. Na enodnevni podjetniški delavnici bomo oblikovali kreativne projekte in rešitve, ki se nanašajo na osrednjo temo.
 3. Načrtujemo enodnevni obisk v Rezijo, ene najbolj skrivnostnih področij slovenske kulturne dediščine in zapostavljenih slovenskih kulturnih skupnosti v našem zamejstvu. Rezijani žive v najbolj severnem delu Furlanije Julijske krajine, zaprta geografska lega in odmaknjenost od drugih kultur sta omogočila ohranitev izjemne in hkrati zapletene kulturne dediščine. Rezijanščina velja za enega najbolj svojevrstnih slovenskih narečij.
 4. PŠMK 2023 je namenjena vsem, ki želijo iskati odgovore na usodne izzive tega prelomnega časa, da bi čim bolje izkoristili priložnosti, ki se porajajo na presečiščih trajnostnega razvoja, kulture in umetnosti. Letošnja tema je namenjena spodbujanju mladih pri iskanju novih kreativnih rešitev na področju kulturnih dejavnosti. Če smo v preteklosti veliko govorili o možnostih preživetja kulturne sfere, iščemo danes nove poti oživljanja s pomočjo mladih. PŠKM 2023 se ukvarja z možnostmi, kaj ponuja družba in kaj moramo storiti sami, da bi lahko kulturna dejavnost postala naš poslovni izziv, delo in zaposlitev, uspešna poslovna organizacija.
 5. Zato želimo v okviru PŠKM 2023 udeležencem ponuditi spodbude in znanje, da bi prek novih načinov povezovanja lažje razumeli poslovne priložnosti in iskanje novih rešitev. Vse študijske dejavnosti, razen strokovnih ogledov in ekskurzije, bodo potekale na Ekonomski fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 17.

Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) deluje v okviru Sveta za umetnost UL, namenjena je povezovanju umetnosti in kulture s podjetništvom in menedžmentom. PŠKM deluje od leta 2015, lani smo uspešno zaključili osmo Poletno šolo, v zadnjih treh letih smo navkljub posebnim okoliščinam pandemije izpeljali vse naše aktivnosti v živo, kar je edinstveno med poletnimi šolami Univerze v Ljubljani. PŠKM se je tako uveljavila in potrdila kot standardni program poletnega delovanja UL. V primerjavi z drugimi poletnimi šolami, ki jih organizirajo in izvajajo posamezne fakultete UL, velja PŠKM za univerzitetni interdisciplinarni projekt štirih članic UL, EF (SEB) in treh umetniških akademij (AGRFT, ALUO, AG).

Povežite se z nami

Na vrh strani