EF FELU logo

O Poletni šoli kulturnega menedžmenta

Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) je univerzitetni projekt v okviru Sveta za umetnost, ki ga skupaj organizirajo štiri fakultete Univerze v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, Akademija za glasbo, AGRTF in ALUO. Letos se PŠKM časovno povezuje s 3. Mednarodno poletno šolo stare glasbe (Academia Musicae Antiquae Labacensis).

V letu 2015 smo uspešno izpeljali prvi načrtovani program, lansko leto drugi, obakrat smo doživeli izjemno pozitivno oceno tako med udeleženci kot tudi predavatelji.

Zato tudi v 3. PŠKM odpiramo nove teme, posredujemo sveža znanja in pripravljamo nove, tokrat tudi čezmejne izkušnje.

Časovni termin:

3.-7. julij 2017

Kraj:

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12

Partnerji:

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Partnerji in pokrovitelji iz gospodarstva

Temeljne usmeritve poletne šole 2017:

  1. Poletna šola bo potekala 5 dni; od ponedeljka do petka s celodnevnim programom, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami.
  2. Poudarki leta 2017: mednarodne teme/EU, tuje izkušnje kulturnega menedžmenta, zamejska kultura/Trst, Plečnikovo leto.
  3. Razmerja med akademskimi predavanji, seminarji in delavnicami omogočajo pridobivanje teoretskih in praktičnih znanj.
  4. Na poletni šoli bodo predvidoma sodelovali tudi tuji predavatelji v okviru med-univerzitetnega sodelovanja in institucij EU.
  5. Udeleženci bodo v okviru enodnevne delavnice obdelali podjetniške ideje s področja kulture/kulturnega dogodka/projekta/institucije.
  6. Program PŠKM v letu 2017 prinaša nove vsebine, tako da nobena vsebina ni ponovljiva z lansko in predstavlja nove poglede na problematiko kulturnega menedžmenta.
  7. Načrtujemo enodnevni obisk Obale (Piran, Trst), kjer bomo obiskali njene osrednje institucije.

Poletna šola kulturnega menedžmenta in Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) je nastala na temelju pobud in sklepov okrogle mize Sveta za umetnost »Umetnost in kultura kot ekonomski razvojni most povezovanja znotraj Univerze v Ljubljani«, decembra 2014.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, ki je bil ustanovljen leta 2014, želi povezati vse akademije in fakultete kot »producentke« umetniške teorije in prakse ter druge članice, ki lahko prispevajo k afirmaciji vloge in pomena kulture na Univerzi in v širšem slovenskem okolju. V študijskem letu 2014/2015 smo pričeli z vrsto okroglih miz in predstavitev umetniških praks akademij, ki naj bi spodbudile sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov Univerze in širšega kulturnega zaledja. Svet za umetnost Univerze v Ljubljani od takrat sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, ki želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki. Svet za umetnost UL

Dodatne informacije

Povežite se z nami

Na vrh strani