EF SEB LU logo

Interdisciplinarec! Kulturni navdušenec! Ekonomski frik! Podjetniški avanturist! Ti, ki hočeš v življenju več!

Si morda bodoči filmski režiser, glasbeni producent, galerist? Direktor opere, finančnik ali tržnik v CD ali kaj povsem svojega?

Ta stran je zate.


O Poletni šoli kulturnega menedžmenta


Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) je univerzitetni projekt v okviru Sveta za umetnost, ki ga skupaj organizirajo štiri fakultete Univerze v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, Akademija za glasbo, AGRTF in ALUO. Letos se PŠKM časovno povezuje s 4. Mednarodno poletno šolo stare glasbe (Academia Musicae Antiquae Labacensis) in drugo poletno šolo ALUO 4X4.

V PŠKM prepletamo akademske teme in podjetniški duh. Ob tem pa z obiski koncertov, galerij, in prostorov izjemne kulturne dediščine spoznavamo ljudi, ki že leta ustvarjajo ali upravljajo naš svet umetnosti.

Pripravite se torej na dvojno inspiracijo: nova managerska znanja in veliko umetniških doživetij.

Časovni termin:

2. - 6. julij 2018

Kraj:

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12

Temeljne usmeritve poletne šole 2018:

  1. Poletna šola bo potekala 5 dni; od ponedeljka do petka s celodnevnim programom, vključno z nekaterimi večernimi prireditvami.
  2. Vedno znova odpiramo nove teme, tiste, ki bi jih lahko poznal vsak ljubitelj kulture in veliko takih, ki bi jih lahko poznal tudi vsak študent ekonomske ali kakšne druge smeri.
  3. Poudarki leta 2018: mednarodne teme/EU, tuje izkušnje kulturnega menedžmenta, zamejska kultura/Avstrija, leto kulturne dediščine
  4. Razmerja med akademskimi predavanji, seminarji in delavnicami omogočajo pridobivanje teoretskih in praktičnih znanj.
  5. Na poletni šoli bodo predvidoma sodelovali tudi tuji predavatelji v okviru med-univerzitetnega sodelovanja in institucij EU.
  6. Udeleženci bodo v okviru enodnevne delavnice obdelali podjetniške ideje s področja kulture/kulturnega dogodka/projekta/institucije.
  7. Program PŠKM v letu 2018 prinaša nove vsebine, tako da nobena vsebina ni ponovljiva z lansko in predstavlja nove poglede na problematiko kulturnega menedžmenta.
  8. Načrtujemo enodnevni obisk Avstrije (Celovec), kjer bomo obiskali njihove osrednje institucije.

Partnerji:

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Partnerji in pokrovitelji iz gospodarstva

Poletna šola kulturnega menedžmenta in Svet za umetnost Univerze v Ljubljani

Poletna šola kulturnega menedžmenta (PŠKM) je nastala na temelju pobud in sklepov okrogle mize Sveta za umetnost »Umetnost in kultura kot ekonomski razvojni most povezovanja znotraj Univerze v Ljubljani«, decembra 2014.

Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, ki je bil ustanovljen leta 2014, želi povezati vse akademije in fakultete kot »producentke« umetniške teorije in prakse ter druge članice, ki lahko prispevajo k afirmaciji vloge in pomena kulture na Univerzi in v širšem slovenskem okolju. V študijskem letu 2014/2015 smo pričeli z vrsto okroglih miz in predstavitev umetniških praks akademij, ki naj bi spodbudile sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov Univerze in širšega kulturnega zaledja. Svet za umetnost Univerze v Ljubljani od takrat sledi svojemu poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov s področja umetnosti, ki želi obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitve umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki. Osebno vlogo je Svet za umetnost dobil tudi ob pripravi programa ob 100 letnici Univerze v Ljubljani. Svet za umetnost UL

Dodatne informacije

Povežite se z nami

Na vrh strani