EF SEB LU logo

Predavatelji

Pomembni ustvarjalci izobraževalnega programa so predavatelji. Ponosni smo, da vam na Izobraževalnih dneh CPOEF 2013 lahko predstavimo:

Nada Zupan


izr. prof. dr. Nada Zupan
Delavnica: KAKO NAGRADITI USPEŠNE

Nada Zupan je izredna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njena glavna področja pedagoškega in raziskovalnega dela so strateški management človeških virov, sistemi zagotavljanja uspešnosti zaposlenih ter sistemi plač in nagrajevanja. Poleg več znanstvenih in strokovnih prispevkov je tudi avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. V zadnjih dvajsetih letih je izvedla številna managerska usposabljanja in svetovalne projekte.

Robert Kaše


izr. prof. dr. Robert Kaše
Delavnica: KAKO NAGRADITI USPEŠNE

Robert Kaše je izredni profesor za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim in mednarodnim managementom človeških virov, prenosom znanja ter karierami. Svoje raziskovalno delo objavlja v uglednih mednarodnih revijah in je član uredniškega odbora vodilne svetovne revije na področju managmenta človeških virov Human Resource Managment (Wiley) ter ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi ter redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se uči od zanimivih podjetij.

Miha Škerlavaj


izr. prof. dr. Miha Škerlavaj
Seminar z Delavnico: SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH

Miha Škerlavaj je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot izredni profesor za področje managementa in organizacije kot tudi na Centru odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo kot vodja Centra za raziskovanje inovativnosti (CERINNO). Na BI Norwegian Business School v Oslu deluje kot pridruženi izredni profesor za področje organizacijskega vedenja. Raziskovalno, pedagoško in svetovalno se ukvarja s področjem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, management omrežij znanja in inovacij, organizacijska kultura, in organizacijsko učenje), za kar prejema številne mednarodne nagrade in priznanja. Kot edini Slovenec v zgodovini je kot vodilni avtor so-objavil prispevek v ugledni znanstveni reviji Academy of management journal na temo skrivanja znanja in ustvarjalnosti zaposelnih. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje ter poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. Vodi delavnice, seminarje in poslovne akademije s področij managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, obvladovanja sprememb, spretnosti in tehnik obvladovanja časa, zavzetosti zaposlenih ter organizacijske kulture. Več informacij o njegovem strokovnem delu najdete na spletni strani http://www.mihaskerlavaj.net.

Rok Založnik


Rok Založnik
Seminar: PROJEKTNO VODENJE ZA MANAGERJE

Rok Založnik je zaključil študij Računalništva in informatike na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko Univerze v Ljubljani ter študij MBA na University of Kansas, ZDA. Ima več kot 7 letne izkušnje na mednarodnih projektih v različnih poslovnih okoljih, od bančništva do telekomunikacij. V različnih projektnih vlogah kot so vodja projekta, član in vodja projektnega sveta, ter sponzor projektov je sodeloval na različnih projektih velikosti od nekaj deset tisoč do preko 2 milijona evrov. Pridobil je tudi uraden projektni certifikat British Councila – PRINCE2.

Maja Konečnik Ruzzier


izr. prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier
Seminar: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE MOČNIH BLAGOVNIH ZNAMK

Maja Konečnik Ruzzier je zaposlena kot izredna profesorica na Katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer dela tako na pedagoškem, kakor tudi raziskovalnem področju. V okviru svojega pedagoškega dela sodeluje pri predmetih, ki pokrivajo splošna trženjska področja, njihov prenos na turistično dejavnost ter področja, ki osvetljujejo tematiko blagovnih znamk. Omenjene tematike predstavljajo tudi osnovo za njeno raziskovalno področje. Še posebej jo zanima raziskovanje destinacijske znamke. Svoja raziskovalna dela objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah ter mednarodno priznanih konferencah. Za mnoge izmed znanstvenih revij nastopa tudi v vlogi recenzentke. Je članica trženjskih in turističnih znanstvenih združenj v Sloveniji in tujini. Pedagoške in raziskovalne izkušnje prenaša tudi na slovensko poslovno dogajanje. Svoja razmišljanja posreduje preko objavljanja strokovnih člankov v slovenskih revijah in časopisih ter s pomočjo predavanj slovenskim podjetjem. Še posebej jo veseli delo svetovalke na področju strateškega razvoja blagovnih znamk.

Enzo Smrekar


Enzo Smrekar, MBA
Seminar: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE MOČNIH BLAGOVNIH ZNAMK

Enzo Smrekar, Droga Kolinska: je član uprave Droga Kolinska d.d. in višji izvršni direktor v Atlantic Grupa. Poslovno pot je pričel 1988 v podjetju Philip Morris kjer je v osmih letih dodobra spoznal področje trženja v vodilni mednarodni družbi. Leta 1995 je s samo 29 leti postal generalni direktor v mednarodnem podjetju Diageo za področje Slovenije, Hrvaške in BiH, ki ga je uspešno vodil pet let. Po preteku mandata se je preizkusil v podjetniških vodah in med drugim ustanovil in vodil podjetje za poslovno svetovanje na področju trženja za mednarodna podjetja prisotna v regiji kot so: LVMH, Diageo in Swedish Match. Poslovno svetovanje ga je pripeljalo do projekta združitve Droge in Kolinske kjer se je leta 2005 zaposlil kot izvršni direktor trženja. S sodelavci je z blagovno znamko Argeta prejel tri lokalne EFFIE nagrade in kot prva in edina slovanska blagovna znamka tudi EURO EFFIE. Leta 2008 je postal član uprave in COO Droge Kolinske odgovoren za vse strateške poslovne enote z letnimi prihodki preko 380 milijonov evrov. Kot COO je v podjetju uveljavil tržno logiko ter občutno izboljšal poslovanje in dvignil EBITDA maržo z 12 na 18%.

Jurij Žurej


dr. Jurij Žurej
Seminar: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE MOČNIH BLAGOVNIH ZNAMK

Jurij Žurej je direktor Inštituta ICDR za mednarodno svetovanje, razvoj in raziskave, ki se ukvarja s poslovnim in pravnim svetovanjem kot tudi upravljanjem in svetovanjem na področju intelektualne lastnine. V preteklosti je bil direktor slovenskega Urada za intelektualno lastnino. Kot predstojnik je bil odgovoren za vse aktivnosti na področju patentne zaščite in zaščite blagovnih znamk ter nadzora nad spoštovanjem avtorskih pravic avtorjev. Sodeloval je pri pripravi medijske zakonodaje in zakonodaje na področju varstva avtorskih pravic. Na uradu je vzpostavil tudi t. i. sodobno oblikovano pisarno za svetovanje glede zaščite in gospodarske izrabe intelektualne lastnine za gospodarstvo, univerze in raziskovalne institucije – učinkovit oddelek, ki svetuje in povezuje podjetja, univerze in raziskovalne inštitute. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na isti fakulteti delal na katedri civilnega in gospodarskega prava, doktoriral in končal tudi študij MBA na IEDC Bled. Delovne izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na ljubljanski pravni fakulteti, svetovalec pri Državni revizijski komisiji, Uradu informacijskega pooblaščenca, družbi Mobitel in podjetju Unian ter v mednarodnih projektih.

Primož Hvala


Primož Hvala
Seminar: POVEČEVANJE PRODAJE

Primož Hvala pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s treh področji – trženje, prodaja in HR. Vsebinska področja njegovih projektov so povečevanje poslovne in prodajne učinkovitosti, implementacija poslovnih sprememb v prodajno mrežo, coaching vodjem prodaje, evaluacija in razvoj vodstvenega ali prodajnega potenciala posameznikov. V zadnjem obdobju je izvajal svetovanje in vodstvene ter prodajne treninge pri naročnikih kot so Peugeot, Citroen, Atlantic grupa, Simobil, Avtenta, S&T, Delta Generali, Messer, Spica International … Na Ekonomski fakulteti je asistent pri predmetu Prodajni management.

Tamara Pavasović Trošt


Tamara Pavasović Trošt
Delavnica: USING QUALITATIVE METHODS IN MARKETING RESEARCH

Tamara Pavasović Trošt received her Ph.D. in Sociology from Harvard University in 2012. Her dissertation involved two years of qualitative research, participant observation and in-depth interviewing in middle schools in Serbia and Croatia. She has taught qualitative methods extensively, and has participated in several large mixed-methods studies relying on qualitative data and computer-assisted data analysis software. She is currently a Visiting Professor at the University of Graz, Austria.

Miro Gradišar


red. prof. dr. Miro Gradišar
Seminar: PLANIRANJE VEČIZMENSKEGA DELA V ZDRAVSTVENI NEGI

Miro Gradišar je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z informacijskimi rešitvami za optimizacijo delovnih procesov. Na področju zdravstva se ukvarja z optimizacijo čakalnih vrst in delovnih razporedov. Na podiplomskem programu Management v zdravstvenem varstvu je nosilec dveh predmetov: Informatika v zdravstvenih organizacijah in Kvantitativne metode managementa v zdravstvu.

Marko Jakšič


doc. dr. Marko Jakšič
Seminar: ODZIVNA IN USKLAJENA OSKRBNA VERIGA

Marko Jakšič je zaposlen kot docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani za področje managementa proizvodnih in storitvenih procesov ter managementa oskrbnih verig. Svoj študij je začel na Fakulteti za fiziko in nadaljeval na Ekonomski fakulteti, kjer je opravil doktorski študij kot gostujoči raziskovalec v skupini Operations Planning Accounting and Control na School of Industrial Engineering univerze TU/e v Eindhovnu na Nizozemskem. V svojem raziskovalnem delu se posveča kvantitativni analizi strategij uravnavanja zalog v podjetjih v pogojih negotove oskrbe. Sodeloval je v več svetovalnih projektih na temo optimizacije poslovnih procesov na področju uravnavanja zalog ter managementa proizvodnih in nabavnih procesov.

Jerica Budič


Jerica Budič, MBA
Seminar: ODZIVNA IN USKLAJENA OSKRBNA VERIGA

Jerica Budič je zaposlena v Danfoss Trati kot Direktor oskrbne verige poslovno enote Controls znotraj divizije za Daljinsko ogrevanje. Po študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je izobraževanje nadgradila z MBA študijem na Drury University, USA. Svojo poslovno pot je nadaljevala v Danfossu, kjer večinoma deluje na področju upravljanja oskrbne verige. Kot vodja procesov je bila v preteklosti vključena v projekte implementacij SAP-a v proizvodne enote Danfossa (na Finskem, Kitajskem, v Romuniji…), osredotočene na izboljšavo in standardizacijo procesov v vseh enotah v verigi. Trenutno, kot vodja oddelka oskrbne verige, skrbi, da se dobre prakse upravljanja z zalogami, strateškega načrtovanja dobavnih poti in usklajenega planiranja oskrbne verige izvajajo tudi v praksi.


doc. dr. Aleš Popovič
Seminar: PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU Z MICROSOFT EXCELOM

doc. dr. Aleš Popovič je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot docent za področje poslovne informatike ter gostujoči profesor za področje informacijskih sistemov na Univerzi Nova v Lizboni. Raziskovalno in strokovno se ukvarja s področjem poslovne inteligence in managementa poslovnih procesov. Z gospodarstvom aktivno sodeluje pri različnih svetovalnih projektih ter študijah. V letu 2010 je prejel svečano listino Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim učiteljem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke, v letu 2011pa nagrado podjetja Trimo za doktorsko disertacijo.


doc. dr. Peter Trkman
Seminar: PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU Z MICROSOFT EXCELOM

doc. dr. Peter Trkman je docent za poslovno informatiko na Ekonomski fakulteti. Raziskovalno in strokovno se ukvarja z optimizacijo, podporo odločanju in poslovno analitiko ter managementom procesov in oskrbovalnih verig. Objavil je številne članke v uglednih mednarodnih revijah ter sodeloval pri več projektih za podjetja in organizacije v javnem sektorju v Sloveniji in tujini. Bil je gostujoči profesor na WU, Dunaj, Humboldt, Berlin ter Queensland University of Technology, Avstralija.

Jože Kaligaro


mag. Jože Kaligaro
Seminar: SODOBNA ORODJA KONTROLINGA

Jože Kaligaro se je strokovno izpopolnjeval na institutu za kontroling in računovodstvo v Nemčiji in v Avstriji. Svojo poklicno pot je začel v Premogovniku Velenje, kjer je deloval na vseh področjih stroškovnega in finančnega računovodstva, jo nadaljeval kot član sanacijske ekipe in nato direktor ene od odvisnih družb Premogovnika in se kasneje zaposlil v nemškemu koncernu Karstadt Quelle, v njegovi odvisni družbi, delujoči v Sloveniji. V Skupino Gorenje je bil povabljen za izvedbo projekta reinženiringa poslovnih procesov in razvoja sistema kontrolinga, najprej kot direktor in nato kot izvršni direktor za kontroling in računovodstvo Skupine Gorenje. Področje njegovih delovnih izkušenj obsega kontroling, računovodstvo, poslovne finance in poslovodenje. Predaval je že več tem iz kontrolinga in računovodstva na rednem, izrednem in konzorcijskem podiplomskem študiju Poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na seminarjih društev (zveze) ekonomistov, na strokovnih posvetih kontrolerjev, računovodij in poslovodnih delavcev, v številnih večjih slovenskih družbah in pri Gospodarski zbornici Slovenije. Je avtor in soavtor člankov v Controller News (revija avstrijskega inštituta za revizijo), Controller Praxis (Quelle, Nemčija) in v nekaterih slovenskih strokovnih publikacijah.

Ženja Kansky - Rožman


lekt. mag. Ženja Kansky - Rožman
Delavnica: UČINKOVITO SPORAZUMEVANJE PO TELEFONU IN ELEKTRONSKI POŠTI

Ženja Kansky-Rožman je profesorica poslovnega angleškega jezika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg rednega dela sodeluje na seminarjih angleškega jezika za poslovneže (Bančništvo in finance v angleškem jeziku in Učinkovito poslovno komuniciranje v angleškem jeziku I), seminarjih angleškega jezika za zaposlene EF ter na mednarodnih konferencah angleškega poslovnega jezika. Ženja Kansky-Rožman je soavtorica dveh univerzitetnih učbenikov ter avtorica številnih učnih materialov s področja poučevanja angleškega poslovnega jezika in medkulturnih razlik.

Alenka Umek


lekt. mag. Alenka Umek
Delavnica: UČINKOVITI SESTANKI V ANGLEŠKEM JEZIKU

Alenka Umek je profesorica poslovnega angleškega jezika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Že več let uspešno vodi seminarje angleškega jezika za poslovneže v okviru programovposlovnega izobraževanja: Bančništvo in finance v angleškem jeziku in Učinkovito poslovno komuniciranje v anlgeškem jeziku I. Alenka Umek je magistrirala na University of Reading, sedaj pa pripravlja doktorsko disertacijo na Institute of Education, University of London. Je avtorica več učbenikov o poslovnem angleškem jeziku in prevajalka del s področja ekonomije in managementa.

Damjana Pondelek


Damjana Pondelek, direktorica Urednica d.o.o.
Seminar: UPRAVLJANJE KRIZNIH SITUACIJ IN KOMUNICIRANJE V NAJTEŽJIH OKOLIŠČINAH: BOSTE SLABA NOVICA DNEVA ALI LETA?

Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, d.o.o., je krizna komunikatorka in strateška komunikacijska svetovalka, ki naročnikom zagotavlja celovito komunikacijsko pomoč in podporo tudi v komunikacijsko najzahtevnejših in najbolj odmevnih primerih. Dve desetletji delovanja na področju strateškega komuniciranja, odnosov z javnostmi in upravljanja najbolj odmevnih kriznih situacij ji omogočata vpogled v družbeno, gospodarsko, politično in medijsko zakulisje ter uspešno pomoč naročnikom v najtežjih in najbolj zahtevnih okoliščinah. Je članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS), in Public Relations Society of America (PRSA), ki združuje strokovnjake na področju strateškega komuniciranja.

Klemen Mišič


Klemen Mišič, nekdanji državni nadzornik v Uradu informacijske pooblaščenke
Seminar: ZAKAJ VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NI BIROKRATSKA OBVEZNOST?

Klemen Mišič je kot pravnik in nekdanji državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov zaposlen pri Informacijski pooblaščenki RS. V osmih letih delovanja na področju varstva osebnih podatkov je vodil nekaj sto inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov, sodeloval pri komentarju ZVOP-1, napisal več strokovnih člankov in bil mednarodni ekspert s tega področja na twinning in nekaterih drugih projektih.

Aleša Lotrič Dolinar


asist. dr. Aleša Lotrič Dolinar
Seminar: OSNOVE STATISTIČNE ANALIZE (Z EXCELOM)

Aleša Lotrič Dolinar sodeluje pri poučevanju statističnih predmetov na Ekonomski fakulteti.

Nevenka Hrovatin


red. prof. dr. Nevenka Hrovatin
Seminar: EKONOMIJA ZA NEEKONOMISTE

Nevenka Hrovatin je redna profesorica ekonomije, od oktobra 2001 do oktobra 2007 pa je bila tudi prodekanja EF za mednarodne odnose. Njen raziskovalni interes je usmerjen v javni sektor: njegova liberalizacija, regulacija, privatizacija in cenovna politika. Sodelovala je v več mednarodnih projektih, ki jih sponzorira EU. Je sourednica Economic and Business Review za srednjo in jugovzhodno Evropo. Bila je tudi svetovalka slovenske vlade, slovenske elektrike in regulator plina na Energijski agenciji.

Blaž Zupan


asist. mag. Blaž Zupan
Seminar: D.SCHOOL IN KREATIVNO REŠEVANJE PODJETNIŠKO-POSLOVNIH IZZIVOV

Blaž Zupan je asistent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri številnih predmetih s področja podjetništva, njegovo področje poučevanja in delovanja pa je usmerjeno na uporabo ti. »Design Thinking-a« pri izboljševanju podjetniškega izobraževanja. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela je ustanovitelj in solastnik več podjetij.

Rok Stritar


asist. mag. Rok Stritar
Seminar: D.SCHOOL IN KREATIVNO REŠEVANJE PODJETNIŠKO-POSLOVNIH IZZIVOV

Rok Stritar je asistent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri številnih predmetih, kjer uči izdelavo poslovnega načrta in druge podjetniške predmete. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je ustanovitelj več podjetij, med drugim podjetja za prodajo gorniške opreme in razvoja naprednih spletnih aplikacij Kibuba d.o.o., kjer si nabira podjetniške izkušnje.

Jelena Zorić


doc. dr. Jelena Zorić
Seminar: EKONOMIJA ZA NEEKONOMISTE

Jelena Zorić je doktorirala s področja ekonomije na University of Lugano v Švici in je docentka za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot gostujoča raziskovalka sodeluje z ETH Zürich, Centre for Energy Policy and Economics (CEPE). Raziskovalno se ukvarja z reformami in regulacijo javnega sektorja, ekonomiko energetike ter metodami za ocenjevanje učinkovitosti in produktivnosti podjetij, kar se odraža tudi v vrsti objavljenih znanstvenih del. Je tudi nosilka ekonomskih predmetov in je sodelovala pri številnih projektih iz omenjenih področij. Od leta 2010 je član uredniškega odbora revije Economic and business review. V okviru Tempus programa je sodelovala pri razvoju skupnega angleškega podiplomskega programa iz ekonomike in menedžmenta javnega sektorja in okolja, ki ga Ekonomska fakulteta izvaja skupaj z Univerzo v Sarajevu in Univerzo v Nici.

Aleksandar Kešeljević


doc. dr. Aleksandar Kešeljević
Seminar: EKONOMIJA ZA NEEKONOMISTE

Aleksandar Kešeljević je zaposlen na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Znanstveno in raziskovalno se je izpopolnjeval tako v Sloveniji kot v tujini (ZDA). Njegovo področje delovanja je proučevanje kakovosti poslovnega okolja znotraj posameznih državah, primerjalna analiza različnih poslovno-ekonomskih sistemov ter proučevanje znanja kot temeljnega dejavnika konkurenčnih prednosti. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

Vasja Rant


doc. dr. Vasja Rant
Seminar: EKONOMIJA ZA NEEKONOMISTE

Vasja Rant je docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z večletnimi izkušnjami poučevanja in raziskav na področju mednarodnih financ in evropskega gospodarskega povezovanja. Ima doktorat iz Univerze v Ljubljani. Podiplomsko se je dodatno izobraževal na Centro de Estudios Monetarios y Financieros v Madridu in Barcelona Graduate School of Economics v Barceloni, udeležil pa se je tudi več tečajev, ki jih izvaja Mednarodni denarni sklad. Poleg tega je v okviru programov profesorske izmenjave poučeval sodobne teme mednarodnih financ in evropskega gospodarskega povezovanja na Dokuz Eylul University v Izmirju (Turčija) ter Kyungpook National University v Daeguju (Koreja). Njegove raziskave so objavljene v mednarodnih in domačih recenziranih revijah. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela je bil kot svetovalec Vlade RS aktivno udeležen pri pogajanjih o večletnih finančnih okvirjih EU za obdobje 2007-13 in obdobje 2014-20, prav tako pa je sodeloval tudi v razpravah o reviziji proračuna EU, ki jih je v letih 2008/9 iniciirala Evropska komisija.

Lior Manor


Lior Manor: Vse je mogoče - spremenimo način razmišljanja!

Lior Manor je vodilni svetovni infotainer, ki navdušuje poslušalce od Singapurja, Evrope do Združenih držav Amerike. Ukvarja se s predajanjem sporočil preko inovativnih, neponovljivih miselnih tehnik in spodbuja družabno mreženje. Je strokovnjak za širok razpon tehnik - od neverbalne komunikacije, branja misli, neverjetnega spomina in še mnogih drugih nenavadnih a odličnih metod.

  • Želite izvedeti več? Pokličite nas ali nas kontaktirajte preko e-naslova in z veseljem vam bomo pomagali. S klikom na spodnji gumb lahko oddate svoje podatke in mi bomo kontaktirali vas.

Oddaj kontakt

  • E: cpoef@ef.uni-lj.si
  • T: (01) 5892-492
  • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Kardeljeva ploščad 17
Na vrh strani