EF SEB LU logo

Prijava

Vodenje

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: PROJEKTNO VODENJE ZA MANAGERJE

Ravnanje z ljudmi pri delu

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Delavnica: KAKO NAGRADITI USPEŠNE
Prijava Seminar z Delavnico: SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH

Trženje in prodaja

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: POVEČEVANJE PRODAJE
Prijava Seminar: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE MOČNIH BLAGOVNIH ZNAMK
Prijava Delavnica: USING QUALITATIVE METHODS IN MARKETING RESEARCH

Poslovni procesi in IT

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: PLANIRANJE VEČ IZMENSKEGA DELA V ZDRAVSTVENI NEGI
Prijava Seminar: ODZIVNA IN USKLAJENA OSKRBNA VERIGA
Prijava Seminar: PODPORA POSLOVNEMU ODLOČANJU Z MICROSOFT EXCELOM

Računovodstvo in finance

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: SODOBNA ORODJA KONTROLINGA

Komuniciranje

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Delavnica: UČINKOVITI SESTANKI V ANGLEŠKEM JEZIKU
Prijava Delavnica: UČINKOVITO SPORAZUMEVANJE PO TELEFONU IN ELEKTRONSKI POŠTI V ANGLEŠKEM JEZIKU
Prijava Seminar: UPRAVLJANJE KRIZNIH SITUACIJ IN KOMUNICIRANJE V NAJTEŽJIH OKOLIŠČINAH: BOSTE SLABA NOVICA DNEVA ALI LETA?

Pravo

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: ZAKAJ VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NI BIROKRATSKA OBVEZNOST?

Novi poslovni pristopi

Prijava Seminarji in delavnice
Prijava Seminar: D.SCHOOL IN KREATIVNO REŠEVANJE PODJETNIŠKO-POSLOVNIH IZZIVOV
Prijava Delavnica: OSNOVE STATISTIČNE ANALIZE (Z EXCELOM)
Prijava Seminar: EKONOMIJA ZA NEEKONOMISTE

Posebni gost: LIOR MANOR: VSE JE MOGOČE - SPREMENIMO NAČIN RAZMIŠLJANJA!

Na vrh strani