EF SEB LU logo

TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA

POLETNI SEMESTER: 4.3.2019 - 24.6.2019

Prijave potekajo na: https://www.1ka.si/a/198973


Nudimo tečaje kitajskega jezika, ki obsegajo 60 ur. Vse skupine tečajev imajo omejeno število mest, saj želimo zagotoviti kvalitetna predavanja. Cena tečaja skupaj z DDV je 80 EUR za študente ter 180 EUR za vse ostale.

     Dodatne informacije:
     ciljubljana@ef.uni-lj.si ali preko telefona: +386 1 5892 748.

Stopnje tečajev so prilagojene kriterijem mednarodnega certifikata HSK, »Hanyu shuiping kaoshi«, ki je edini uradni standardizirani preizkus znanja Ljudske republike Kitajske za tujce.

Tečaj je pogoj za udeležbo na poletni šoli v Shanghaju. Več o poletni šoli na: http://www.ef.uni-lj.si/konfucijev_institut/poletna_sola_sanghai

RAZVRSTITVENI TEST: Namen razvrstitvenega testa je določitev stopnje jezikovnega znanja tečajnika. Razvrstitveni test morajo opraviti tisti, ki se želijo vpisati na višjo stopnjo začetnega tečaja ali v nadaljevalni tečaj, vendar nimajo dokazila tj. certifikata o uspešno opravljeni predhodni stopnji. Razvrstitvenega testa so oproščeni samo popolni začetniki - vpisani na stopnjo 1.1. Prijave na razvrstitveni test sprejemamo na: https://www.1ka.si/a/201684

POGOJ ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA: 80% prisotnost na predavanjih in uspešno opravljen končni izpit.

IZPITNI ROK: Zaključni izpiti za vse skupine bodo praviloma potekali konec junija 2019, v kolikor ne bo drugače dogovorjeno z učiteljem.

ZAČETNI TEČAJ

 • 60 urni tečaj
 • Tečaj poteka 2x tedensko po 2 šolski uri.


ZAČETNA SKUPINA 1:


Urnik:

 • Skupina A: Sreda: 9:00-10:30, Petek: 9:00-10:30
 • Skupina B: Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30
 • Skupina FDV: Torek: 17:00-18:30, Četrtek: 17:00-18:30
Vsebina:
 • Začetna skupina 1 je namenjena vsem, ki se želijo učiti kitajskega jezika in kulture, a nimajo predhodnega znanja.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga

Po opravljenih 60 urah spodbujamo študente k opravljanju HSK2 ter HSKK izpita. S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katerakoli stopnja) se lahko študentje prijavijo na štiritedenski študij kitajskega jezika ali kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taijiquan) ali semester študija kitajskega jezika ali kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taijiquan) na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


ZAČETNA SKUPINA 2:


Urnik:

 • Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30
Vsebina:
 • Začetna skupina 2 je primerna za tiste, ki imajo opravljenih 60 ur tečaja kitajščine na Konfucijevem inštitutu. Potrebno je opraviti razvrstitveni test. V kolikor ima tečajnik certifikat o uspešno opravljeni stopnji 1.1, razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga & Experiencing Chinese, 2. knjiga

Po opravljenih 120 urah je študent sposoben z lahkoto opraviti izpit HSK2. Zdaj je primeren trenutek, da študent poskusi opraviti tudi izpit HSKK1. S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katerakoli stopnja) se lahko študent prijavi na štipendijo Konfucijevega inštituta za štiritedenski študij kitajskega jezika ali kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taijiquan) ali semester študija kitajskega jezika ali kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taijiquan) na Kitajskem.


ZAČETNA SKUPINA 3:


Urnik:

 • Torek: 17:00 -18:30, Četrtek: 17:00-18:30
Vsebina:
 • Začetna skupina 3 je primerna za tiste, ki so opravili izpit HSK2 ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili vsaj 90 ur tečajev na Konfucijevem Inštitutu v Ljubljani.

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga

Po opravljenem začetnem tečaju 3 spodbujamo študente, da se prijavijo na izpit HSK3. Večina študentov je zelo uspešnih na izitu HSKK1 in zato naj bi bili zmožni opraviti izpit HSKK2. Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko s pridobitvijo certifikata izpita HSK3 z najmanj 210 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na štipendijo Konfucijevega inštituta za semester študija na Kitajskem.


ZAČETNA SKUPINA 4:


Urnik:

 • Torek: 17:00-18:30, Četrtek: 17:00-18:30
Vsebina:
 • Začetna skupina 4 je primerna za tiste, ki imajo opravljenih vsaj 120 do 150 ur tečajev kitajskega jezika ali kulture.

Knjiga: Experiencing Chinese, 2. knjiga

Po opravljenem začetnem tečaju 4 so študenti večinoma sposobni uspešno opraviti izpit HSK3. Študente vzpodbujamo, da opravljajo izpit HSKK2. Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko s pridobitvijo certifikata HSK3 z najmanj 210 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na štipendijo Konfucijevega inštituta za semester študija na Kitajskem.


NADALJEVALNI TEČAJI

 • 60 urni tečaj
 • Tečaj poteka 2x tedensko po 2 šolski uri.

Razvrstitveni test je obvezen, če se želite prijaviti na Nadaljevalni tečaj. Izjema so tisti, ki imajo certifikat kot dokaz o uspešno zaključeni stopnji 1.4 ali višje v preteklih letih.


NADALJEVALNA SKUPINA 1


Urnik:
 • Ponedeljek: 18:40 -20:10, Sreda: 18:40-20:10
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 1 je primerna za tiste, ki so opravili 210 ur kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerno znanje.

Knjiga: Experiencing Chinese, 2. knjiga

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 1, lahko študentje z lahkoto opravijo izpit HSK3. Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 210 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na štipendijo Konfucijevega inštituta za semester študija na Kitajskem..


NADALJEVALNA SKUPINA 2

Urnik:

 • Ponedeljek: 18:40-20:10, Sreda: 18:40-20:10
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 2 je namenjena tistim, ki so imeli približno 210 ur kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerljivo znanje.

Knjiga:Experiencing Chinese, 2. knjiga, Experiencing Chinese-Intermediate level, 1. knjiga

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 2, študente vzpodbujamo, da opravljajo HSK4 izpit. Večina študentov prav tako z lahkoto opravi HSKK2.


NADALJEVALNA SKUPINA 3


Urnik:

 • Torek: 18:40 - 20:10, Četrtek: 18:40 - 20:10
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 3 je namenjena tistim, ki so končali vsaj 240 ur kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu ali imajo ustrezno znanje. V primeru opravljenega izpita HSK3 razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati.

Knjiga:Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 3, vzpodbujamo študente k opravljanju izpita HSK4, in ti praviloma na izpitu HSKK2 dosegajo odlične rezultate.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter poročilom o točkah HSKK2 (vsaj 60 točk) prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in literature, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


NADALJEVALNA SKUPINA 4


Urnik:

 • Torek: 18:40 - 20:10, Četrtek: 18:40 - 20:10
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 4 je namenjena tistim, ki imajo opravljen izpit HSK3 z vsaj 160 točkami. Potrebno je opraviti razvrstitveni test. V primeru opravljenega izpita HSK3 z vsaj 160 točkami, izpita razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati. Študentje se lahko prosto izražajo v kitajščini oz. imajo opravljenih vsaj 250 ur tečaja kitajščine.

Knjiga:Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 4 so študentje dobro pripravljeni na izpit HSK4 ter izpit HSKK2

NAPREDNI TEČAJI

NAPREDNA STOPNJA 1


Urnik se bo objavil naknadno, v kolikor bo zadostno število prijav.

Vsebina napredne stopnje se prilagaja stopnji prijavljenih. Tečaji bodo prilagojeni raznolikosti prijavljencev. Od dva do tri prijavljenih tvori eno skupino; v kolikor prijavljenih ne bo dovolj, se prijavljenim predlaga individualni pouk.

Napredna stopnja 1 - 60 ur

Vsebina:napredna stopnja 1 je odprta vsem študentom, ki so opravili izpit HSK4. Študentje se prosto izražajo v kitajskem jeziku in so opravili vsaj 300 ur tečaja kitajskega jezika.

Knjiga: Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga & Experiencing Chinese- intermediate level, 2. knjiga

POSLOVNA KITAJŠČINA


Vsebina: program poslovne kitajščine je namenjen tistim, ki se želijo pobliže spoznati z delovnim okoljem kot tudi strokovnim izrazoslovjem poslovnega sveta. Tečaji se bodo izvajali predvsem v kitajskem jeziku, poudarek pa bo predvsem na ustni rabi kitajščine ter poslušanju. Učni načrt bo sestavljen na osnovi praktičnih vaj in konteksta. Prav tako se bomo dotaknili poslovne kulture.

Pogoji: Udeleženci morajo imeti opravljenih vsaj 90 do 120 ur tečaja osnovne kitajščine, ali vsaj uspešno opravljena izpita HSK2 in HSKK1.

Knjiga: Experiencing Chinese--Business

Opomba: Z opravljenim izpitom BCT se lahko študentje Konfucijevega inštituta Ljubljana prijavijo na študij na Kitajskem preko štipendije KI.

Opomba: Z opravljenim izpitom BCT, se lahko študentje Konfucijevega institute Ljubljana prijavijo na študij na kitajskem preko štipendije KI.


INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURA

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

 • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe
 • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd.
 • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Individualne tečaje lahko prilagodimo vsem starostnim skupinam.

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pa pokličite na +386 1 5892 748.

INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali »Hanyu shuiping kaoshi« je edini uradni standardizirani preizkus znanja kitajskega jezika za tujce Ljudske republike Kitajske. Priprave potekajo po dogovoru.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Cena ene ure: 20 EUR z DDV

Promocijski film Konfucijev inštitut Ljubljana[+introtext+]
Za ogled ostalih video posnetkov na Youtube kanalu Konfucijevega inštituta, kliknite tukaj >>>

KONTAKT

Knjižnica Konfucijev inštitut Ljubljana

Konfucijev inštitut Ljubljana ima v svoji zbirki več kot 390 različnih naslovov knjig s področja Kitajske. Vljudno vabljeni k ogledu seznama in k izposoji v Konfucijevem inštitutu, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Želite biti obveščeni o aktivnostih in dejavnostih Konfucijevega inštituta?

Prijavi se na e-novice

Odjavi se od e-novic

Na vrh strani