EF FELU logo

TEČAJI KITAJSKEGA JEZIKA

POLETNI SEMESTER: 5. 3. 2018 – 22. 6. 2018

Nudimo tečaje kitajskega jezika, ki obsegajo 60 ur. Vse skupine tečajev imajo omejeno število mest, saj želimo zagotoviti kvalitetna predavanja. Cena tečaja skupaj z DDV je 80 EUR za študente ter 180 EUR za neštudente. Prijave so možne do ponedeljka, 26. februarja 2018.

     Dodatne informacije:
     ciljubljana@ef.uni-lj.si ali preko telefona: +386 1 5892 687.

Stopnje tečajev imamo standardizirane po principu mednarodnega jezikovnega certifikata HSK. HSK ali “Hanyu shuiping kaoshi” je edini uradni standardizirani preizkus znanja Ljudske republike Kitajske za tujce.

RAZVRSTITVENI TEST: Namen razvrstitvenega testa, je določitev stopnje jezikovnega znanja tečajnika. Razvrstitveni test morajo opraviti tisti, ki se želijo vpisati v višjo stopnjo začetnega tečaja ali nadaljevalni tečaj, vendar nimajo dokazila tj. certifikata, o uspešno opravljeni predhodni stopnji. Razvrstitvenega testa so oproščeni samo popolni začetniki - vpisani na stopnjo 1.1.

Razvrstitveni test bo potekal v v sredo, 28. 2. 2018 na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana. Učilnica in ura opravljanja izpita bo objavljena naknadno.

PRIJAVA NA RAZVRSTITVENI TEST


 • POGOJ ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA: 80% prisotnost na predavanjih

Predavanja po urniku se pričnejo 5.3.2018.

ZAČETNI TEČAJ

 • 60 urni tečaj
 • Tečaj poteka 2x tedensko po 2 šolski uri.

ZAČETNA SKUPINA 1:


Urnik:

 • Skupina A: Sreda: 9:00-10:30, Petek: 9:00-10:30 (PRIJAVA)
 • Skupina B: Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Začetna skupina 1 je namenjena vsem, ki se želijo učiti kitajskega jezika in kulture, a nimajo predhodnega znanja.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 Greeting 1 Hello 4 hours
2 Greeting 2 How are you 4 hours
3 Asking for names What’s your name 4 hours
4 Asking about the nationality What nationality are you 4 hours
5 Asking about the address Where do you live 4 hours
6 Asking about the family How many people are there in your family 4 hours
7 Review and exercise 2 hours
8 Asking the time (1) What is the date today 4 hours
9 Asking the time (2) What time is it now 4 hours
10 Asking the way Where is the metro station 4 hours
11 Buying the food How much is 500g of apples 4 hours
12 Cultural lecture or activities 2 hours
13 Buying stationery What do you want to buy 4 hours
14 Buying clothes Can I try it on 4 hours
15 Going to the dining hall I want to eat some steamed stuffed buns 4 hours
16 Review and exercise 2 hours
17 HSK and HSKK preparation HSK2 level 2 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katerakoli stopnja) se lahko študentje prijavijo na 4-tedenski študij kitajskega jezika + “homestay” izkušnja 4-tedenskega študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) ali semester študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


ZAČETNA SKUPINA 2:


Urnik:

 • Ponedeljek: 17:00-18:30, Sreda: 17:00-18:30 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Začetna skupina 2 je primerna za tiste, ki imajo že nekaj osnov kitajskega jezika in kulture oz. opravljenih 60 ur tečaja kitajščine na Konfucijevem inštitutu. Potrebno je opraviti razvrstitveni test. V kolikor ima tečajnik certifikat o uspešno opravljeni stopnji 1.1, razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati.

Učbenik: Experiencing Chinese, 1. knjiga & Experiencing Chinese, 2. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 Going to the library I go to library and borrow some books 4 hours
2 Going to the bank I want to exchange some money 4 hours
3 Going to the post office My mother has sent me a parcel by mail 4 hours
4 Review and exercise 2 hours
5 Renting an apartment I want to rent an apartment with a kitchen 4 hours
6 Seeing the doctor What’s wrong with you 4 hours
7 Getting a haircut How do you like your haircut 4 hours
8 Review and exercise 2 hours
9 Cultural lecture or activities 2 hours
10 Talking about Chinese learning Your Chinese is very fluent 4 hours
11 Talking about study life Have you seen my dictonary 4 hours
12 Talking about study methods How long have you been study Japanese 4 hours
13 Review and exercise 2 hours
14 Attending classes Class begins, please come in 4 hours
15 Taking exams You speak better Chinese than i do 4 hours
16 Interests (1) I’m really interested in Chinese calligraphy 4 hours
17 Review and Exercise 2 hours
18 HSK and HSKK preparation Focus on HSK2 level 2 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenih 120 urah študent z lahkoto opravi HSK2 izpit. Zdaj je primeren trenutek, da študent poskusi opraviti HSKK1.

S pridobitvijo certifikatov HSK ter HSKK (katerakoli stopnja) se lahko študentje prijavijo na 4-tedenski študij kitajskega jezika + “homestay” izkušnja 4-tedenskega študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) ali semester študija kitajske kulture (tradicionalna kitajska medicina, taiji) na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


ZAČETNA SKUPINA 3:


Urnik:

 • Torek: 17:00 -18:30, Četrtek: 17:00-18:30 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Začetna skupina 3 je primerna za tiste, ki so opravili HSK2 ali imajo enakovredno stopnjo znanja oz. so opravili vsaj 90 ur tečajev na Konfucijevem Inštitutu v Ljubljani.

Učbenik: Experiencing Chinese, 2. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 Interests (2) What sports do you like 4 hours
2 Interests (3) Have you seen this movie 4 hours
3 Invitation (1) Today is my treat 4 hours
4 Review and exercise 2 hours
5 Invitation (2) Let’s take a bunch of flowers when we go there 4 hours
6 Declination Let’s talk about it later 4 hours
7 Plan (1) Let’s decorate the room 4 hours
8 Review and exercise 2 hours
9 Cultural lecture or activity 2 hours
10 Plan (2) What plan do you have for winter vocation 4 hours
11 Plan (3) I’ll go back to my country as soon as i graduate 4 hours
12 Travelling (1) We’ve got the tickets 4 hours
13 Review and exercise 2 hours
14 Travelling (2) Take your boarding pass 4 hours
15 Travelling (3) Up above there is Paradise; down here there are Suzhou and Hangzhou 4 hours
16 Help (1) Could you take a picture for us 4 hours
17 Review and exercise 2 hours
18 HSK 3 and HSKK intermediate level review 2 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem začetnem tečaju 3 spodbujamo študente, da opravljajo izpit HSK3. Večina študentov je zelo uspešnih na izitu HSKK1 in naj bi bili zmožni opraviti izpit HSKK2.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 210 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na 1 semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajske literature in jezika, kitajske zgodovine, ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.

Študentje, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika preko Konfucijeve štipendije.

Študentje, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na enoletni študij študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika kitajskega jezika preko Konfucijeve štipendije.


ZAČETNA SKUPINA 4:


Urnik:

 • Torek: 17:00-18:30, Četrtek: 17:00-18:30 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Začetna skupina 4 je primerna za tiste, ki imajo opravljenih vsaj 120 do 150 ur tečajev kitajskega jezika ali kulture.

Knjiga: Experiencing Chinese, 2. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 Help (2) My bag was left in a taxi 4 hours
2 Help (3) I’d like to ask her to do me a favor 4 hours
3 Apology (1) So sorry, I’m late 4 hours
4 Review and exercise 2 hours
5 Apology (2) Sorry, I forgot to tell you 4 hours
6 Conjecture (1) It seems that you have gotten used to the life here 4 hours
7 Conjecture (2) It seems to rain 4 hours
8 Review and exercise 2 hours
9 Cultural lecture or activity 2 hours
10 Conjecture (3) She seems to have some concerns 4 hours
11 Suggestion (1) Early to bed and early to rise makes a man healthy 4 hours
12 Review and exercise 2 hours
13 Suggestion (2) Success belongs to the persevering 4 hours
14 Praise You’ve made a really big progress in Chinese 4 hours
15 Review and exercise 2 hours
16 To see somebody off Have a nice trip 4 hours
17 Review and exercise 2 hours
18 HSK 3 and HSKK intermediate level review 2 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem začetnem tečaju 4 so študenti večinoma sposobni uspešno opraviti HSK3 izpit. Študente vzpodbujamo, da opravljajo HSKK2 izpit.

Študenti, ki še niso študirali na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 210 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na 1 semester študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika, kitajske literature in jezika, kitajske zgodovine, ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.

Študentje, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 180 točkami prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika preko Konfucijeve štipendije.

Študentje, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK3 certifikata z najmanj 270 točkami ter poročilom o točkah HSKK (katerakoli stopnja) prijavijo na enoletni študij študija poučevanja kitajščine kot tujega jezika kitajskega jezika preko Konfucijeve štipendije.

NADALJEVALNI TEČAJI

 • 60 urni tečaj
 • Tečaj poteka 2x tedensko po 2 šolski uri.

Razvrstitveni test je obvezen, če se želite prijaviti na Nadaljevalni tečaj. Izjema so tisti, ki imajo certifikat kot dokaz o uspešno zaključeni stopnji 1.4 ali višje v preteklih letih.

NADALJEVALNA SKUPINA 1


Urnik:
 • Ponedeljek: 18:40 -20:10, Sreda: 18:40-20:10 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 1 je primerna za tiste, ki so opravili 210 ur kitajskega jezika in kulture na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu primerno znanje.

Knjiga: Experiencing Chinese, volume 2; Experiencing Chinese- Intermediate level, volume 1

     
Lesson Function Topic Time
1 Conjecture (3) She seems to have some concerns 4 hours
2 Suggestion (1) Early to bed and early to rise makes a man healthy 4 hours
3 Suggestion (2) Success belongs to the persevering 4 hours
4 Review and exercise 2 hours
5 Praise You’ve made a really big progress in Chinese 4 hours
6 To see somebody off Have a nice trip 4 hours
7 Review and exercise 2 hours
8 Cultural lecture or activity 2 hours
9 第一单元:人际关系 家家有本难念的经 4 hours
10 第一单元:人际关系 为感情“储蓄” 4 hours
11 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
12 第二单元:理想职业 三百六十行 4 hours
13 第二单元:理想职业 有志者事竟成 4 hours
14 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
15 第三单元:身心健康 你亚健康了吗 4 hours
16 第三单元:身心健康 笑一笑十年少 4 hours
17 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
18 HSK4和HSKK中级考试准备 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 1, študente vzpodbujamo k opravljanju izpitne stopnje HSK4. Načeloma se pričakuje dosežek dobrih rezultatov na HSKK2 izpitu.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter poročilom o točkah HSKK2 (vsaj 60 točk) prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in literature, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


NADALJEVALNA SKUPINA 2

Urnik:

 • Ponedeljek: 18:40-20:10, Sreda: 18:40-20:10 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 2 je namenjena tistim, ki so imeli okoli 240 ur kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu ali imajo temu ustrezno znanje.

Knjiga: Experiencing Chinese-Intermediate level, 1. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 第一单元:人际关系 家家有本难念的经 4 hours
2 第一单元:人际关系 为感情“储蓄” 4 hours
3 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
4 第二单元:理想职业 三百六十行 4 hours
5 第二单元:理想职业 有志者事竟成 4 hours
6 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
7 HSK4 mock test 2 hours
8 第三单元:身心健康 你亚健康了吗 4 hours
9 第三单元:身心健康 笑一笑十年少 4 hours
10 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
11 文化讲座或者电影影评等 2 hours
12 第四单元:愉快旅行 旅行百科书 4 hours
13 第四单元:愉快旅行 读万卷书,行万里路 4 hours
14 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
15 HSK4 mock test 2 hours
16 第五单元:网络购物 你“网购”过吗? 4 hours
17 第五单元:网络购物 谁是“网购”迷 4 hours
18 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
19 HSK 和 HSKK 准备 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 2, študente vzpodbujamo, da opravljajo HSK4 izpit. Večina študentov prav tako z lahkoto opravi HSKK2.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter poročilom o točkah HSKK2 (vsaj 60 točk) prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in literature, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


NADALJEVALNA SKUPINA 3


Urnik:

 • Torek: 18:40 - 20:10, Četrtek: 18:40 - 20:10 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 3 je namenjena tistim, ki so končali vsaj 270 ur kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu ali imajo primerno znanje. V primeru opravljenega HSK3 izpita razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati.

Knjiga: Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 第四单元:愉快旅行 旅行百科书 4 hours
2 第四单元:愉快旅行 读万卷书,行万里路 4 hours
3 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
4 第五单元:网络购物 你“网购”过吗? 4 hours
5 第五单元:网络购物 谁是“网购”迷 4 hours
6 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
7 HSK4 mock test 2 hours
8 第六单元:合理消费 快乐的消费者 4 hours
9 第六单元:合理消费 “富翁”还是“负翁” 4 hours
10 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
11 文化讲座或者电影影评等 2 hours
12 第七单元:中国功夫 我是功夫迷 4 hours
13 第七单元:中国功夫 拜师学艺 4 hours
14 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
15 HSK4 mock test 2 hours
16 第八单元:汉字趣话 无所不在的汉字 4 hours
17 第八单元:汉字趣话 汉字知识知多少 4 hours
18 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
19 HSK 和 HSKK 准备 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 3, so študenti načeloma uspešni pri opravljanju HSK4 izpita, na izpitu HSKK2 dosegajo odlične rezultate.

Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter poročilom o točkah HSKK2 (vsaj 60 točk) prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in literature, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.


NADALJEVALNA SKUPINA 4


Urnik:

 • Torek: 18:40 - 20:10, Četrtek: 18:40 - 20:10 (PRIJAVA)
Vsebina:
 • Nadaljevalna skupina 4 je namenjena tistim, ki imajo opravljen HSK3 izpit z vsaj 160 točkami. Potrebno je opraviti razvrstitveni test. V primeru opravljenega HSK3 izpita z vsaj 160 točkami izpita razvrstitvenega testa NI potrebno opravljati. Študentje se lahko prosto izražajo v kitajščini oz. imajo opravljenih vsaj 300 ur tečajev kitajščine.

Knjiga: Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 第六单元:合理消费 快乐的消费者 4 hours
2 第六单元:合理消费 “富翁”还是“负翁” 4 hours
3 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
4 第七单元:中国功夫 我是功夫迷 4 hours
5 第七单元:中国功夫 拜师学艺 4 hours
6 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
7 HSK4 mock test 2 hours
8 第八单元:汉字趣话 无所不在的汉字 4 hours
9 第八单元:汉字趣话 汉字知识知多少 4 hours
10 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
11 文化讲座或者电影影评 2 hours
12 第九单元:美味饮食 小菜肴,大智慧 4 hours
13 第九单元:美味饮食 民以食为天 4 hours
14 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
15 HSK4 mock test 2 hours
16 第十单元:独生子女 只生一个好 4 hours
17 第十单元:独生子女 隔代教育 4 hours
18 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
19 HSK 和HSKK 准备 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Po opravljenem nadaljevalnem tečaju 4 so študentje dobro pripravljeni na HSK4 izpit ter HSKK2 izpit. Študenti, ki ne študirajo na Kitajskem se lahko s pridobitvijo HSK4 certifikata z najmanj 180 točkami ter poročilom o točkah HSKK2 (vsaj 60 točk) prijavijo na enoletni študij kitajskega jezika in literature, kitajske zgodovine ali kitajske filozofije na Kitajskem preko štipendije Konfucijevega inštituta.

NAPREDNA STOPNJA 1 (PRIJAVA)


Urnik se bo objavil naknadno, v kolikor bo zadostno število prijav.

Vsebina napredne stopnje se prilagaja stopnji prijavljenih. Tečaji bodo prilagojeni raznolikosti prijavljencev. Vsaj od dva do tri prijavljenih tvori eno skupino; v kolikor prijavljenih ne bo dovolj, se prijavljenim predlaga individualni pouk.

Napredna stopnja 1 - 60 ur

Vsebina: napredna stopnja 1 je odprta vsem študentom, ki so opravili HSK4. Študentje se prosto izražajo v kitajskem jeziku in so opravili vsaj 300 ur tečaja kitajskega jezika.

Knjiga: Experiencing Chinese-intermediate level, 1. knjiga & Experiencing Chinese- intermediate level, 2. knjiga

     
Lesson Function Topic Time
1 第十一单元:戏剧文化 神秘的东方歌剧 4 hours
2 第十一单元:戏剧文化 墙里开花墙外香 4 hours
3 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
4 第十二单元:爱心传递 世界因谁而美丽 4 hours
5 第十二单元:爱心传递 爱的奉献 4 hours
6 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
7 HSK4 mock test 2 hours
8 第一单元:电脑和手机 我和电脑的故事 4 hours
9 第一单元:电脑和手机 丢了手机还是丢了世界 4 hours
10 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
11 文化讲座或者电影影评 2 hours
12 第二单元:宠物时代 快乐是它,烦恼也是它 4 hours
13 第二单元:宠物时代 有爱就会有关怀 4 hours
14 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
15 HSK4 mock test 2 hours
16 第三单元:多彩人生 “颜”外之意有多少 4 hours
17 第三单元:多彩人生 多彩人生 4 hours
18 复习和练习 Simulation of HSKK intermediate level 2 hours
19 HSK 和HSKK 准备 4 hours

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.


POSLOVNA KITAJŠČINA


Vsebina: program poslovne kitajščine je namenjen tistim, ki se želijo pobliže spoznati z delovnim okoljem kot tudi strokovnim izrazoslovjem poslovnega sveta. Tečaji se bodo izvajali predvsem v kitajskem jeziku, poudarek bo predvsem na ustni kitajščini ter poslušanju. Učni načrt bo sestavljen na osnovi realnih vaj in konteksta. Prav tako se bomo dotaknili poslovne kulture.

Pogoji: Udeleženci morajo imeti opravljenih vsaj 90 do 120 ur tečajev iz osnovne kitajščine, ali vsaj uspešno opravljena izpita HSK2 in HSKK1.

Knjiga: Experiencing Chinese--Business

Učni načrt*:

Function Topic Time
FIRST PART
1.初次见面 Greetings 3 hours
Practice & Presentation 1 hour
2.工作团队 Structure of firm; Working team; Job interview 6 hours
Practice & Presentation 2 hour
3.日程安排 Air-plane ticket (hotel) booking; Schedule; Business trip agenda 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
4.办公地点 Location; Express delivery; working environment description 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
5. 商务宴会 Reserve the hotel; toasting; Banquet manners 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
6. 网上办公 Working in distance 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
BCT (Business Chinese Test) preparation 4 hour
40 hours
SECOND PART
7. 市场营销 Marketing 6 hours
Practice & Presentation 2 hour
8. 财务管理 Financial management 6 hours
Practice & Presentation 2 hour
9. 商业咨询 Business consultation 6 hours
Practice & Presentation 2 hour
10. 战略管理 Strategic management 6 hours
Practice & Presentation 2 hour
11. 企业文化 Enterprise culture 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
12. 社会贡献 Social responsibility and contribution 4 hours
Practice & Presentation 2 hour
BCT (Business Chinese Test) preparation 4 hour
48 hours

*Pridržujemo si pravico, da prilagodimo učni načrt.


Opomba: Z opravljenim izpitom BCT, se lahko študentje Konfucijevega institute Ljubljana prijavijo na študij na kitajskem preko štipendije KI.


INDIVIDUALNI TEČAJ POSLOVNE KITAJŠČINE IN KULTURA

Tečaj poslovne kitajščine je namenjen individualnim tečajnikom ali manjšim skupinam. Vsebina tečaja je prilagojena potrebam vsakega posameznika ali skupine posebej. Med drugim boste s tečajem poslovne kitajščine pridobili:

 • Jezikovno usposabljanje glede na vaše potrebe
 • Predavanja o pogajanjih s kitajskimi podjetji, medkulturnem managementu, kitajski ekonomiji itd.
 • Predavanja o kitajski kulturi, kitajskem mišljenju, kitajskem načinu življenja itd.

Za več informacije nam pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si ali pa pokličite na +386 1 5892 687.

INDIVIDUALNE URE SPLOŠNEGA KITAJSKEGA JEZIKA

Individualni tečaj kitajščine predlagamo vsem tistim, ki:

 • Se ne želijo učiti pismenk (se želijo zgolj osredotočiti na ustno kitajščino)
 • Ne zmorejo sletiti fiksemu urniku skupin
 • Imajo posebne potrebe pri učenju kitajskega jezika in kulture

Za prijavo na individualne ure pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Cena ene ure: 19 EUR z DDV

INDIVIDUALNE PRIPRAVE NA IZPIT HSK IN IZPIT HSKK

HSK ali “Hanyu shuiping kaoshi” je edini uradni standardiziran preizkus znanja Ljudske republike Kitajske za tujce. Priprave potekajo po dogovoru.

Za prijavo pišite na ciljubljana@ef.uni-lj.si.

Vse potrebne informacije glede izpita HSK so na voljo tukaj.

Cena ene ure: 20 EUR z DDV

Promocijski film Konfucijev inštitut Ljubljana[+introtext+]
Za ogled ostalih video posnetkov na Youtube kanalu Konfucijevega inštituta, kliknite tukaj >>>

KONTAKT

Knjižnica Konfucijev inštitut Ljubljana

Konfucijev inštitut Ljubljana ima v svoji zbirki več kot 390 različnih naslovov knjig s področja Kitajske. Vljudno vabljeni k ogledu seznama in k izposoji v Konfucijevem inštitutu, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Želite biti obveščeni o aktivnostih in dejavnostih Konfucijevega inštituta?

Prijavi se na e-novice

Odjavi se od e-novic

Na vrh strani