EF SEB LU logo

UL študenti/ UL students

Sem UL študent

I study at the University of Ljubljana

Poletna šola EF Take the Best from East and West
8. – 26. julij 2019

Poletna šola EF je tritedenski intenzivni program, ki se v celoti izvaja v angleškem jeziku. Gre za izjemno mednaroden program, ki vsako leto gosti več kot 400 udeležencev iz 40 različnih držav. Program je namenjen tako dodiplomskim kot podiplomskim študentom Ekonomske fakultete, dobrodošli pa so tudi študenti drugih fakultet pod okriljem Univerze v Ljubljani, ki jih zanimajo izbrana področja.

Seznam predmetov in spletna prijavnica bodo objavljeni v drugi polovici januarja 2019!

POMEMBNI DATUMI

Uradna otvoritev: ponedeljek, 8. julij

Predavanja po tednih:

 • Od torka do petka (9. – 12. julij)
 • Od ponedeljka do četrtka (15. – 18. julij)
 • Ponedeljek in torek (22. in 23. julij)

Študijski dan (ni predavanj): sreda, 24. julij

Izpiti/zaključne predstavitve: četrtek, 25. julij

Razglasitev ocen in zaključna slovesnost: petek, 26. julij

CENA PROGRAMA

Udeležba pri enem predmetu: 400 EUR
Udeležba pri dveh predmetih: 700 EUR
Rok za zgodnje prijave in plačila: 8. maj 2019
Zadnji rok za prijave in plačila: 10. junij 2019
Cena vključuje: izvedbo predmeta in študijsko gradivo, stroške organizacije (nepovratnih 50 EUR v primeru odpovedi udeležbe), organizirane družabne dogodke in paket dobrodošlice.
Cena ne vključuje: prehrane, namestitve, vozovnice za Ljubljanski mestni promet in organiziranih izletov čez vikend.

PREDMETI

Prisotnost na vseh predavanjih in obveznostih pri izbranem predmetu Poletne šole EF je obvezna in pogoj za pristop k izpitu.

Minimalno število prijavljenih na predmet je 15. V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico za odpoved izvedbe predmeta. V takem primeru ponudimo možnost menjave predmeta ali povrnitev že plačane šolnine.

Prav tako si pridržujemo pravico omejitve števila prijavljenih UL študentov na isti predmet. Obstaja tudi možnost, da bo določeni predmeti zapolnjeni že pred iztekom roka za prijave, zato priporočamo, da se prijavite in plačate šolnino čim prej, saj si lahko samo na ta način zagotovite udeležbo na izbranem/želenem predmetu.

Po uspešno opravljenih obveznostih študent pridobi uradno Potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records). Vsakemu študentu se izda tudi uradno Potrdilo o udeležbi na programu (Certificate of Attendance).

PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH PREDMETOV

KAKO SE PRIJAVITI?

Študenti Ekonomske fakultete:

Glede izbire predmetov in priznavanja se lahko predhodno posvetujete s Službo za študijske zadeve. Predmete lahko opravljate tudi za eno študijsko leto v naprej

Izbirni predmet (tip 5 in tip 13):

Na Poletni šoli EF lahko izberete kateri koli predmet, ki pa mora imeti enako število ECTS kreditnih točk kot jih ima EF predmet, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate predhodne negativne ali pozitivne ocene).

Obvezni predmet:

Izberete lahko samo tak predmet, ki ima enako število ECTS kreditnih točk in se hkrati vsebinsko ujema z EF predmetom, za katerega želite, da se vam prizna, vendar le pod pogojem, da pri tem predmetu k izpitu še niste pristopili (nimate predhodne negativne ali pozitivne ocene).

Študenti drugih fakultet pod okriljem Univerze v Ljubljani:

Glede izbire predmetov in priznavanja se predhodno posvetujte s pristojnim oddelkom za študijske zadeve na vaši fakulteti.

 • Sprejemamo samo prijave v angleškem jeziku, oddane preko spletne prijavnice (Apply).
 • V prijavnici je potrebno vnesti točne informacije in priložiti sledeče zahtevane dokumente:
  1. Življenjepis,
  2. Fotografijo,
  3. Kopijo osebnega dokumenta.
 • Nepopolne prijavnice bodo zavrnjene.
 • Po uspešni oddaji prijavnice boste v roku dveh tednov prejeli potrditveni ali zavrnitveni email. Sprejeti študenti bodo hkrati prejeli tudi navodila za plačilo šolnine.
 • Sprejete prijave brez takojšnjega plačila šolnine se obravnavajo kot preliminarne prijave, iz katerih ni mogoče uveljavljati nobenih pravic. Udeležba na programu je zagotovljena šele, ko je šolnina poravnava v celoti.

Ljubljana Summer School Take the Best from East and West
8 – 26 July 2019

Ljubljana Summer School is an intensive 3-week programme in English that is open to undergraduate and graduate students. It is an international programme that welcomes more than 400 students from 40 different countries every year.

The list of courses and the online application form will be available from mid-January 2019!

IMPORTANT DATES


Official welcoming: Monday, 8 July

Lectures by weeks:

 • From Tuesday to Friday (9 – 12 July)
 • From Monday to Thursday (15 – 18 July)
 • Monday and Tuesday (22 and 23 July)

Study day (no lectures): Wednesday, 24 July

Final examination/Project presentations: Thursday, 25 July

Final examination/Project presentations: Friday, 26 July

PROGRAMME FEE

Programme fee (one course): 400 EUR
Programme fee (two courses): 700 EUR
Early bird application and payment deadline: 8 May 2019
Final application and payment deadline: 10 June, 2019
Programme fee includes: tuition and study materials for a course, organizational costs, non-refundable service fee (50 EUR), opening and closing ceremony, some social events and a welcome package.
Programme fee does not include: meals, accommodation, Ljubljana city bus ticket, organized weekend trips.

COURSES

It is compulsory to attend all lectures in order to take the final exam.

We reserve the right to cancel a course if we fail to recruit 15 enrolments per course or if any other circumstances beyond our control prevent us from delivering it. In case of such cancellation, we will offer the possibility to register for a different course or refund the paid fees in full.

We also reserve the right to limit the number of registered UL students for the same course. Some courses might be full before the application deadline, therefore we advise you to apply and make the payment as soon as possible in order to guarantee your participation.

If all course requirements are fulfilled, an official Transcript of records (certificate indicating the courses followed and the amount of ECTS credits earned) is awarded. In addition, each participant receives an official Certificate of Attendance.

COURSE RECOGNITION AT SEB LU

Please check the curriculum of your SEB LU study programme in order to find suitable courses. Courses can be taken one year in advance.

Elective courses (E type 5 or E type 13):

You can select any Ljubljana Summer School course that has the same number of ECTS credits as the SEB LU course that you would like to have recognized. The pre-condition is that you have never taken the final exam for the chosen SEB LU course (no previous negative or positive grade in your SEB LU Transcript of records).

Compulsory courses:

You can only select a Ljubljana Summer School course that has the same number of ECTS credits and comparable content as the SEB LU course that you would like to have recognized. The pre-condition is that you have never taken the final exam for the chosen SEB LU course (no previous negative or positive grade in your SEB LU Transcript of records).

HOW TO APPLY?

 • We only accept applications submitted through our online application system in English.
 • Make sure you enter all information accurately and upload all requested documents:
  1. Curriculum Vitae or Resume,
  2. Passport-sized photograph,
  3. Copy of official document (ID or Passport)
 • Incomplete applications will be rejected.
 • Proof of English proficiency is not required; however we do expect students to be fluent in English and capable of following lectures.
 • After successfully submitting the online application form, you will receive a confirmation or rejection email within two weeks.
 • Accepted students will receive instructions for payment of tuition fees together with the confirmation email.
 • Accepted applications without immediate payment are considered as provisional applications. The participant cannot derive any rights from the provisional application. The reception date of the full payment is considered as the official application/registration date.
Summer School video[+introtext+]
Experience Ljubljana Summer School video[+introtext+]
To top of page