Priloge k učbeniku

OSNOVNA EKONOMETRIJA

in znanstveni monografiji

OSNOVNA STATISTIKA za ekonomske in poslovne vede