EF FELU logo

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je srednjeevropski program, namenjen spodbujanju mobilnosti študentov in učiteljev, ki deluje na osnovi mrež (network). Študentje in profesorji se izmenjujejo znotraj fakultetnih mrež, ki jih ustanovijo posamezne univerze, fakultete ali njihovi oddelki za posamezna področja. V poletnem semestru so omogočene tudi izmenjave prostih študentov, ki gredo na izmenjavo, čeprav njihove fakultete ni v mreži.

V programu CEEPUS sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav:

 • Albanija
 • Avstrija
 • Bolgarija
 • Bosna in Hercegovina
 • Češka
 • Črna gora
 • Hrvaška
 • Kosovo
 • Madžarska
 • Makedonija
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Srbija

Seznam vseh mrež in vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani programa in na spletni strani CMEPIUS – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja www.cmepius.si/index.aspx.

Dodatne informacije

Uradne ure

Ponedeljek: 10.00-12.00
Torek: 10.00-12.00, 13.30-15.30
Sreda: 10.00-12.00
Četrtek: 13.30-15.30
Petek: Ni uradnih ur

Dodatne informacije za študente Ekonomske fakultete

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Mednarodna pisarna" v Študent-netu.
Na vrh strani