EF SEB LU logo

Akademske izmenjave

odraz odličnih mednarodnih povezav

Izvajanje pedagoških dejavnosti na tujih partnerskih institucijah profesorjem prinese izredno dobrodošle mednarodne izkušnje, s katerimi lahko izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove študijske programe. Profesorji Ekonomske fakultete, ki želijo na akademsko izmenjavo, lahko izbirajo med 188 partnerskimi institucijami v več kot 40 državah sveta.

Prav tako pomembno je gostovanje tujih profesorjev na Ekonomski fakulteti. Vsako leto beležimo vse več profesorjev iz celega sveta, ki so aktivno vključeni v pedagoški proces, raziskovalno delo in projekte ter poglabljanje mednarodnega sodelovanja.

Na mesečni ravni se na Ekonomski fakulteti izmenja vsaj 25 profesorjev, ki tako prispevajo k bolj kakovostnim in učinkovitim učnim tehnikam ter k splošni kakovosti celotne fakultete. Fakulteta domačim in tujim predavateljem nudi vso logistično, organizacijsko in informacijsko podporo pred prihodom, v času gostovanja in tudi po odhodu. Na ta način se lahko osredotočijo izključno na organizacijo predavanj in drugih pedagoških obveznosti.

Akademski obiski se lahko izvedejo v okviru programa Erasmus + , Erasmus Mundus, Pripravljalnih in študijskih obiskov (NFM in EGP) ter akademskih študijskih obiskov na univerzah v ZDA.

Program ERASMUS+

Mobilnost se lahko izvede na eni izmed 148 partnerskih institucij, s katerimi ima Ekonomska fakulteta podpisan bilateralni sporazum. Posamezna mobilnost mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot), opraviti pa je potrebno vsaj 8 ur predavanj v tednu. Mobilnost je delno sofinancirana s strani sredstev Evropske komisije (finančna pomoč v višini 500 EUR), vire za kritje preseženih sredstev pa poišče profesor sam. Prijava na mobilnost poteka preko Službe za mednarodno sodelovanje, ki o objavljenem razpisu za sofinanciranje mobilnosti obvesti profesorje pred začetkom novega študijskega leta.

Program Erasmus Mundus

Projekti Erasmus Mundus omogočajo mobilnost na področju visokega šolstva izven meja EU. Erasmus Mundus projekti spodbujajo in sofinancirajo internacionalizacijo, mobilnost študentov ter akademskega in administrativnega osebja, raziskovalno dejavnost, meduniverzitetno sodelovanje ter širijo medkulturno ozaveščanje. Financiranje izbranih kandidatov pokrije stroške potovanja, zavarovanje in zagotovi mesečno štipendijo. Prijava na Erasmus Mundus projekt poteka preko spletne strani posameznega projekta.

Več informacij o Erasmus Mundus projektih tukaj.

Pripravljalni in študijski obiski (NFM in EGP)

Slovenski štipendijski sklad je namenjen predvsem krepitvi sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.

Akcija 1 - Pripravljalni in študijski obiski

Nacionalna pravila: Pripravljalni in študijski obiski

Priloga 1: Referenčne tabele

Obrazec za končno poročilo

Pripravljalni in študijski obiski (NFM in EGP)

Gre za sporazume UL, ki niso Erasmus+ sporazumi. Z navedenimi univerzami ima UL sklenjene pogodbe za izmenjavo pedagoškega osebja. Kandidati se lahko prijavijo za obisk na eni instituciji

s Southern Illinois University at Carbondale 30 dni
z Augsburg College v Minneapolisu 30 dni
z University of Washington, Seattle 30 dni
z University of Pittsburgh, Pennsylvania 30 dni

Dodatne informacije

Na vrh strani