EF SEB LU logo

Akademske izmenjave

odraz odličnih mednarodnih povezav

Izvajanje pedagoških dejavnosti na tujih partnerskih institucijah profesorjem prinese izredno dobrodošle mednarodne izkušnje, s katerimi lahko izboljšajo in obogatijo svoj učni proces ali celo razvijejo nove študijske programe. Profesorji Ekonomske fakultete, ki želijo na akademsko izmenjavo, lahko izbirajo med 188 partnerskimi institucijami v več kot 40 državah sveta.

Prav tako pomembno je gostovanje tujih profesorjev na Ekonomski fakulteti. Vsako leto beležimo vse več profesorjev iz celega sveta, ki so aktivno vključeni v pedagoški proces, raziskovalno delo in projekte ter poglabljanje mednarodnega sodelovanja.

Na mesečni ravni se na Ekonomski fakulteti izmenja vsaj 25 profesorjev, ki tako prispevajo k bolj kakovostnim in učinkovitim učnim tehnikam ter k splošni kakovosti celotne fakultete. Fakulteta domačim in tujim predavateljem nudi vso logistično, organizacijsko in informacijsko podporo pred prihodom, v času gostovanja in tudi po odhodu. Na ta način se lahko osredotočijo izključno na organizacijo predavanj in drugih pedagoških obveznosti.

Program ERASMUS+

Mobilnost se lahko izvede na eni izmed 148 partnerskih institucij, s katerimi ima Ekonomska fakulteta podpisan bilateralni sporazum. Posamezna mobilnost mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot), opraviti pa je potrebno vsaj 8 ur predavanj v tednu. Mobilnost je delno sofinancirana s strani sredstev Evropske komisije (finančna pomoč v višini 500 EUR), vire za kritje preseženih sredstev pa poišče profesor sam. Prijava na mobilnost poteka preko Službe za mednarodno sodelovanje, ki o objavljenem razpisu za sofinanciranje mobilnosti obvesti profesorje pred začetkom novega študijskega leta.

Dodatne informacije

Na vrh strani