Bilateralne izmenjave

  • Na osnovi bilateralnega sporazuma je študentom omogočen študij na partnerski univerzi v tujini.
  • Izbran študent je oproščen šolnine, sporazum pa ne krije stroškov prevoza, bivanja in študijske literature.

Kriteriji za izbiro študentov

60 % povprečna ocena (najmanj 7,5)
30 % odlično znanje angleškega jezika
10 % intervju
POGOJ: status študenta Ekonomske fakultete

Kam na bilateralno študijsko izmenjavo?

Seznam bilateralnih partnerskih institucij. >>>

Dodatne informacije

Uradne ure

  • ponedeljek - četrtek:
    9:00 - 12:00
    13:00 - 15:00

Dodatne informacije za študente Ekonomske fakultete

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Mednarodna pisarna" v Študent-netu.
Na vrh strani