EF FELU logo

Erasmus

Erasmus študijska izmenjava je EU program, ki uspešno deluje že več kot 20 let. Namen programa je omogočiti izmenjavo študentov znotraj Evropske Unije. V program so vključene mnoge univerze, med njimi tudi najboljše šole v Evropi.

  • Erasmus program je del evropskega programa vseživljensko učenje (angl. Lifelong Learning Programme), ki med drugim omogoča tudi mobilnost študentov oziroma opravljanje določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU.
  • Študent je oproščen plačila šolnine študija v tujini.
  • Študentu se priznajo obveznosti, opravljene na partnerski instituciji v tujini.
  • Trajanje posamezne izmenjave je že določeno v posameznem bilateralnem sporazumu, ne sme pa biti krajše od treh mesecev in daljše od enega leta.

Kdo je lahko Erasmus študent?

  • Študent, ki je zaključil prvi letnik dodiplomskega študija.
  • Študent, ki ima status študenta na Ekonomski fakulteti.
  • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Kriteriji za izbiro Erasmus študentov

40 % motivacija za študij v tujini
30 % poznavanje jezika
30 % učni uspeh

Kam na Erasmus študijsko izmenjavo?

Seznam Erasmus partnerskih institucij. >>>>

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Mednarodno sodelovanje" v Študent-netu.

Dodatne informacije

Uradne ure

Ponedeljek: 10.00-12.00
Torek: 10.00-12.00, 13.30-15.30
Sreda: 10.00-12.00
Četrtek: 13.30-15.30
Petek: Ni uradnih ur

Dodatne informacije za študente Ekonomske fakultete

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Mednarodna pisarna" v Študent-netu.

Dodatne povezave

Na vrh strani