EF FELU logo

Erasmus Mundus Akcija 1 - skupni magistrski in doktorski programi

V okviru programa Erasmus Mundus je bilo izbranih več skupnih magistrskih in doktorskih programov. Ti programi poleg samega študija omogočajo tudi pridobitev štipendij. Zainteresirani študenti se lahko prijavijo direktno pri izvajalcih programa. Seznam izvajalcev Erasmus Mundus:

Erasmus Mundus Akcija 2 (do 2018)

 • Erasmus Mundus omogoča mobilnost na področju visokega šolstva izven meja EU.
 • Projekti omogočajo mobilnost v EU, številni pa tudi mobilnost iz EU.
 • Erasmus Mundus projekti spodbujajo in sofinancirajo internacionalizacijo, mobilnost študentov ter akademskega in administrativnega osebja, raziskovalno dejavnost, meduniverzitetno sodelovanje ter širijo medkulturno ozaveščanje.
 • Kandidati se lahko odločijo za dodiplomski, podiplomski, doktorski in po-doktorski študij ali izmenjavo ter za mobilnost predavateljev.
 • Erasmus Mundus financiranje izbranih kandidatov pokrije stroške potovanja, zavarovanje, šolnino in zagotovi mesečno štipendijo.

Višina štipendije:

 • 1. in 2. stopnja - 1000 EUR/mesec
 • 3. stopnja - 1500 EUR/mesec

Erasmus Mundus Akcija 2 - partnerstva

V okviru programa Erasmus Mundus je bilo izbranih več projektov partnerstev.

Prijavite se kot Target Group 1 (študenti in zaposleni na partnerskih univerzah znotraj posameznega Erasmus Mundus projekta v času prijave za Erasmus Mundus štipendijo):

Prijavite se kot Target Group 2 (študenti in zaposleni na ne-partnerskih univerzah znotraj posameznega Erasmus Mundus projekta v času prijave za Erasmus Mundus štipendijo)


Podrobnosti o Erasmus Mundus projektih.

Seznam vseh projektov najdete tukaj.

Več informacij v Službi za mednarodno sodelovanje.

Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnosti (K107)

Mobilnost posameznikov izven EU (nadomešča program Erasmus Mundus Akcija 2)


Sklenjeni sporazumi:

             
DržavaPartnerska UniverzaSpletna stran
Azerbaijan Qafqaz University http://www.qu.edu.az/en/
Azerbaijan Khazar University http://www.khazar.org/
Belarus Belarusian State University, School of Business and Management of Technology http://www.sbmt.bsu.by/en
Canada Queen's University http://www.queensu.ca/
Canada University of Victoria, Peter B. Gustavson School of Busines https://www.uvic.ca/gustavson/
Morocco Al Akhawayn University in Ifrane http://www.aui.ma/en/
Russia Saint Petersburg State University, Graduate School of Management http://gsom.spbu.ru/en/

Sofinanciranje zajema:

 • mesečno dotacijo za študente oz. dnevno dotacijo za osebje,
 • stroške poti (stroški poti se razlikujejo glede na oddaljenost),
 • stroške vize,
 • stroške zdravstvenega zavarovanja,

Mesečna dotacija za študente znaša 650 EUR. Obračunska enota je dan. Mesec predstavlja 30 dni.

Podrobnosti in podatki o štipendiji: Več na tej povezavi >>>

Več informacij: Služba za mednarodno sodelovanje: outgoing@ef.uni-lj.si

Dodatne informacije

Uradne ure

Ponedeljek: 10.00-12.00
Torek: 10.00-12.00, 13.30-15.30
Sreda: 10.00-12.00
Četrtek: 13.30-15.30
Petek: Ni uradnih ur

Dodatne informacije za študente Ekonomske fakultete

Podrobne informacije o študijskih izmenjavah, vključno s pomembnimi dokumenti, roki za prijave, izkušnjami študentov in drugimi informacijami, ki so namenjene študentom Ekonomske fakultete, so na voljo v rubriki "Mednarodna pisarna" v Študent-netu.

Dodatne povezave

Na vrh strani