EF FELU logo

Naše vrednote

Etična komisija Ekonomske fakultete je z letom 2013 pričela projekt Naše vrednote.

Cilj projekta je, da nam, članom akademske skupnosti EF (kamor štejemo vse zaposlene in študente), uspe ustvariti okolje, kjer bodo znanje, sodelovanje, odgovornost, integriteta in akademska svoboda živo med nami.

Namen projekta je ustvariti vzdušje, kjer se bomo o vrednotah pogovarjali, jih spoštovali, nanje opozarjali, pripovedovali o dobrih zgledih in podobno.

Ideja je, da začnemo z malim. Zato smo začeli z eno vrednoto. Izbrali smo znanje. Na tej spletni strani boste našli razmišljanja članov naše akademske skupnosti o znanju, primere dobrih praks, vabila na dogodke in aktivnosti, ter spremljali dosežke.

Gre nam za novo delovno okolje in vzdušje!

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani