EF SEB LU logo

Naša razmišljanja o vrednotah

Vtisi Irene Kržan s konference 'Poslovna etika in vodenje'

V okviru Svetovnega foruma za poslovno etiko (World Forum for Ethics in Business - WFEB) in gibanja FOKUS 2031 je v Sloveniji potekala prva konferenca pod naslovom Poslovna etika in vodenje: »Zdaj je pravi čas!« V interesu nadaljnjega uspešnega razvoja fakultete, še posebej z vidika družbene odgovornosti, se je konference udeležila tudi Irena Kržan, mag. posl. ved, iz Službe za kakovost. Kakšni so njeni vtisi? >>>

Irena Kržan: »Znanje mi pomeni ključ do modrosti. In modrost je znati živeti v harmoniji.«

Znanje je kompleksen, širok pojem in obstaja veliko različnih razdelitev in podvrst znanj. Blizu mi je razmeroma tradicionalna definicija, ki znanje opredeli kot dinamičen proces zagovarjanja nečesa, v kar verjamemo v skladu z resnico (Nonaka & Takeuchi, 1995, str. 58). Avtorja znanje delita na eksplicitno oziroma zunanje znanje, ki je objektivno, pridobljeno s formalnim izobraževanjem, in implicitno oziroma tiho znanje, to je znanje, ki ga posamezniku prinašajo izkušnje in praksa v različnih življenjskih situacijah. >>>

Kontakt:

  • Pobude in predlogi so dobrodošli na elektronskem naslovu Etične komisije, ki bo na vašo željo pripravljena o pobudi oziroma predlogu, z vami tudi osebno spregovoriti.
  • eticna.komisija@ef.uni-lj.si

Dodatne povezave:

Na vrh strani