EF FELU logo

asist. mag. Aleksandra Šobota

 • Katedra za management in organizacijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • PELJHAN, Darja, TEKAVČIČ, Metka, MARC, Mojca, ŠOBOTA, Aleksandra. Obvladovanje uspešnosti poslovanja : ali slovenska podjetja napredujejo?. Teor. praksa, jul.-avg. 2010, letn. 47, št. 4, str. 671-691, ilustr.
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • MARC, Mojca, PELJHAN, Darja, PONIKVAR, Nina, ŠOBOTA, Aleksandra, TEKAVČIČ, Metka. Determinats of integrated performance measurement systems usage : an empirical study. J. appl. bus. res., Sep./Oct. 2010, vol. 26, no. 5, str. 63-76.
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • MARC, Mojca, PELJHAN, Darja, PONIKVAR, Nina, ŠOBOTA, Aleksandra, TEKAVČIČ, Metka. Performance measurement in large Slovenian companies : an assessment of progress. International journal of management & information systems, 4th quart. 2010, vol. 14, no.5, str. 129-139.
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • TEKAVČIČ, Metka, ŠOBOTA, Aleksandra, PELJHAN, Darja, MARC, Mojca, PONIKVAR, Nina. Spremljanje uspešnosti poslovanja v velikih slovenskih podjetjih. IB rev. (Ljubl.), 2010, letn. 44, št. 3-4, str. 23-31.
 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani