mag. Danijela Voljč

vodja službe za mednarodno sodelovanje 

  • Služba za mednarodno sodelovanje
  •  
  •  
  •  
  •  
Kratek življenjepis
Mag. Danijela Voljc je vodja Službe za mednarodno sodelovanje in direktorica Konfucijevega instituta Ljubljana na Ekonomski fakulteti, Univerzi v Ljubljani. Na EF se je zaposlila pred vec kot dvajsetimi leti in je do leta 1999 vodila rezidencni magistrski študij. Nato je s prevzemom vodenja novo ustanovljene Službe za mednarodne odnose pomembno prispevala k internacionalizaciji celotne fakultete. Njeno delo je v najvecji meri povezano z vzpostavitvijo partnerske mreže s priznanimi poslovnimi šolami po svetu, inovativnim pristopom do mednarodne mobilnosti, skupnih programov in razvijanjem medkulturnih kompetenc. Pod njenim vodstvom so v Mednarodni pisarni izpeljali številne uspešne projekte, med njimi tudi eno najvecjih mednarodnih poletnih šol v Evropi ”Take the best from East and West”. Z ustanovitvijo Konfucijevega instituta, se je internacionalizacija EF razširila v Azijo, vkljucno s študentskimi in akademskimi izmenjavami s Kitajsko ter v okviru evropskega projekta KEUDEUS izvajanje in priznavanje dvojnih diplom s šolami v Južni Koreji. Svoje dolgoletne mednarodne izkušnje posreduje kot gostujoca predavateljica in predavateljica na konferencah. Je tudi aktivna clanica v mednarodnih združenjih EAIE, NAFSA, APAI in mrežah NICE, NIBES, ACE.Danijela Voljc je magistrirala na American Univerity, Washington, DC. Do zaposlitve na EF je vrsto let živela v ZDA in Mehiki, kjer sta mednarodna dimenzija in medkulturni odnosi mocno oblikovali njeno profesionalno pot.
Na vrh strani