EF FELU logo

red. prof. dr. Katja Zajc Kejžar

  • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (namestnica predstojnika katedre)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • sreda ob 10.00 v R-304
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • To sredo, 13.6.2018, GU odpadejo. Naslednje govorilne ure bodo v sredo, 20.6., ob 10:00 Lahko pa tudi po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte. Lp, Katja
Kratek življenjepis
Katja Zajc Kejžar je izredna profesorica za podro?je mednarodne ekonomije na Katedri za Mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njen raziskovalni interes je predvsem na podro?jih mednarodne ekonomije, ekonomskih integracijskih procesov, konkuren?nosti, strukture in dinamike podjetij in panog ter obvladovanja tveganj v mednarodnem poslovanju. Doktorirala je v letu 2006 na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Za svojo doktorsko disertacijo, ki je bila pripravljena v ?asu njenega gostovanja na European University Institute v Firencah, je prijela Olga Radzyner Award za znanstvene dosežke s podro?ja Evropske ekonomske integracije. Objavila je vrsto ?lankov v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, med drugim v Review of World Economics, Open Economies Review, The Journal of International Trade & Economic Development, Applied Economics, Emerging Markets Finance and Trade. Od leta 2009 je ?lanica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije European perspectives. Med leti 2011 in 2013 je bila predstojnica Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje, od leta 2011 pa je ?lanica Senata Ekonomske fakultete v Ljubljani. Je podpredsednica društva ECSA (European Community Studies Association) Slovenija in trenutno vodi evropski Jean Monnet projekt “Understanding the potential of the EU-India Free Trade Agreement”.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani