EF FELU logo

asist. dr. Luka Tomat

  • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (redni član)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 14.00 v R-401
  • Potrebna je predhodna najava preko elektronske pošte.
Kratek življenjepis
DELOVNE IZKUŠNJE 1/6/2005–1/9/2005Podpora strankam za uporabo elektronske banke, Gorenjska banka, d.d., Kranj 1/2/2009–30/5/2009Član projektne skupine za razvoj informacijskega sistema za logistiko in transport ter podporo strankamInfotrans, d.o.o., Kranj 1/6/2009–30/9/2009Tutorstvo pri predmetu Stohastični procesi, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj 1/10/2010–31/3/2014Mladi raziskovalec na Katedri za poslovno informatiko in logistiko, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana:- izdelava doktorske disertacije,- aktivno sodelovanje v pedagoškem procesu, - aktivno znanstveno-raziskovalno delo.1/4/2014– 30/6/2015Pogodbeni sodelavec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana - Zunanji strokovni sodelavec in asistent pri predmetih na dodiplomskem in podiplomskem študiju v slovenskem in angleškem jeziku1/12/2014–31/5/2015Pogodbeni sodelavec, COBIK, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontroloDelo na mednarodnem projektu (PACINNO): izdelava naprednih statističnih analiz, priprava mape slovenskega inovacijskega sistema, vizualizacija zbranih podatkov, pisanje znanstvenih člankov.1/10/2015– v teku: Asistent z doktoratom (raziskovalec) na Katedri za poslovno informatiko in logistiko, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana: RaziskovalecIZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 1/10/2001–15/9/2007Univerzitetni diplomirani ekonomistUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana Univerzitetni študijski program Ekonomija, Poslovni oddelek: Poslovno-informacijska smer.1/10/2007–15/9/2010Magister znanostiUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana Magistrski študij informacijsko-upravljalskih ved.1/10/2010–26/3/2014Doktor znanostiUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana Doktorski študijski program Ekonomskih in poslovnih ved – poslovna usmeritev, smer Informacijsko upravljalske vede.Kompetence- odlične verbalne in pisne sposobnosti,- koordiniranje interdisciplinarnih skupin,- sposobnosti planiranja in doseganje zastavljenih ciljev,- sposobnost samostojnega in skupinskega raziskovalnega dela, - natančnost in samoiniciativnost,- prilagodljivost in iznajdljivost,- kreativnost in inovativnost,- sposobnost razmišljanja na konceptualnem nivoju in reševanje problemov z različnih perspektiv,- analitične sposobnosti,- družbena odgovornost,- komunikativnost in odlične komunikacijske sposobnosti, ki sem jih dodatno razvijal na relevantnih delavnicah,- obvladovanje komunikacijskih izzivov pri javnem nastopanju,- kakovostno podajanje informacij,- sposobnost javnega nastopanja pred kompleksno publiko (nastopi na znanstvenih konferencah),- napredna uporaba elektronskih komunikacijskih orodij,- povezanost z gospodarskimi subjekti. Sodelovanje pri izvedbi komercialnih projektov (raziskovalnih in svetovalnih),- priprava poročil,- izkušnje z izvajanjem pedagoškega procesa, nadpovprečne pedagoške sposobnosti in visoka stopnja vključenosti v pedagoški proces na Ekonomski fakulteti,- nenehno stremenje k inovativnosti in napredku,- znanstvene objave izsledkov raziskav v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah in mednarodnih znanstvenih konferencah,- recenzent za mednarodno znanstveno revijo Advances in Engineering Software,- vpetost v široko mrežo svetovno priznanih raziskovalcev na proučevanem akademskem področju,- izkušnje z izdelavo bibliometričnih in podatkovnih analiz,- izdelava simulacij,- modeliranje in optimizacija poslovnih procesov,- uporaba naprednih statističnih metod in izdelava statističnih analiz,- samostojno kvantitativno in kvalitativno znanstveno raziskovanje,- izdelava spletnih analiz in uporaba netnografskih metod.- odlično poznavanje MS Office,- delo s programskim jezikom R v okolju RStudio,- linearno programiranje,- podatkovno rudarjenje (DBMS).
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani