EF FELU logo

izr. prof. dr. Maja Zaman Groff

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (predstojnica katedre)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.30 v P 214/1
 • Zaradi lažje časovne organizacije govorilnih ur vas prosim, da se na govorilne ure najavite.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Zaradi seje Usmerjevalne komisije Ekonomske fakultete se bodo govorilne ure v ponedeljek, 12.12. izjemoma začele ob 15:15 uri. Z lepimi pozdravi, Maja Zaman Groff
Kratek življenjepis
Dr. Maja Zaman Groff je koncala dodiplomski študij na smeri finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tekom študija je pridobila ameriško štipendijo USIA in cetrti letnik dodiplomskega študija opravila na School of Business, Indiana (ZDA). Za diplomsko delo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti je magistrirala na smeri finance. V casu priprave doktorske disertacije z naslovom »Pomen racunovodskih informacij za poslovodsko uravnavanje odvisnih podjetij v tujini« je pridobila status Visiting Scholar na ameriški univerzi Columbia University (New York). Je docentka za podrocje racunovodstva in revizije na Katedri za racunovodstvo in revizijo in nosilka predmetov s podrocja racunovodstva (Uvod v racunovodstvo, Principles of Accounting) in revizije (Revizija, Notranja revizija). Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila strokovna naziva Revizor in Preizkušeni racunovodja, zakljucila je izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblašcenega revizorja. Raziskovalno se ukvarja s proucevanjem delovanja revizijskih komisij, cen revizijskih storitev, koncentracije na trgu revizijskih storitev ter obnašanja revizorjev pri sprejemanju odlocitev. Je clanica evropskega združenja European Accounting Association. Njene (pretekle in trenutne) izkušnje v strokovnih organizacijah vkljucujejo clanstvo v Svetu Slovenskega inštituta za revizijo, Upravni odbor Zveze racunovodij, financnikov in revizorjev Slovenije, Uredniški odbor revije za racunovodstvo in finance (Iks). Je clanica revizijskih komisij nadzornega sveta v družbah Pošta Slovenije, d.o.o. in Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • ČADEŽ Simon, DIMOVSKI Vlado, ZAMAN GROFF Maja
  Research, teaching and performance evaluation in academia: the salience of quality
 • Studies in Higher Education. In press. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03075079.2015.1104659 (Objavljeni članki in knjige)
 • SLAPNIČAR Sergeja, ZAMAN GROFF Maja, LONČARSKI Igor
  Can oversight mitigate auditor’s motivated reasoning?
 • Economic and Business Review. 2015, 17(3), 371-391. http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/417 (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, SALIHOVIĆ Amela
  Audit market concentration for the segments of listed and non-listed auditees in Slovenia
 • East-West Journal of Economics and Business. In press. (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF, Maja, SLAPNIČAR, Sergeja, ŠTUMBERGER, Neža.
  The influence of professional qualification on customer perceptions of accounting services quality and retention decisions.
 • Journal of business economics and management, 2015, vol. 16, iss. 4, str. 753-768 (Objavljeni članki in knjige)
 • SLAPNIČAR Sergeja, ZAMAN GROFF Maja, ŠTUMBERGER Neža
  Does Professional Accounting Qualification Matter for the Provision of Accounting Services?
 • In: Albu, C. N., Mustata, R. V. (eds.): Accounting in Central and Eastern Europe (Research in Accounting in Emerging Economies, Volume 13, 2013), Bingley : Emerald Group Publishing Limited, pp. 255-277 (Objavljeni članki in knjige)
 • REJC BUHOVAC, Adriana, ZAMAN GROFF, Maja
  Contemporary performance measurement systems in Central and Eastern Europe : a synthesis of the empirical literature
 • Journal for East European Management Studies, 2012, vol. 17, iss. 1, str. 68-103 (Objavljeni članki in knjige)
 • ZAMAN GROFF Maja, VALENTINČIČ Aljoša
  Determinants of voluntary audit committee formation in a two-tier board system of a post-transitional economy : the case of Slovenia
 • Accounting in Europe, Dec. 2011, vol. 8, iss. 2, str. 235-256 (Objavljeni članki in knjige)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani