doc. dr. Maja Zaman Groff

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (namestnica predstojnika katedre)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 14.30 v P 214/1
 • Zaradi lažje časovne organizacije govorilnih ur vas prosim, da se na govorilne ure najavite.
Kratek življenjepis
Dr. Maja Zaman Groff je končala dodiplomski študij na smeri finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tekom študija je pridobila ameriško štipendijo USIA in četrti letnik dodiplomskega študija opravila na Kelley School of Business v ameriški državi Indiana. Za svoje diplomsko delo z naslovom »Razvoj in značilnosti konglomeratskega podjetja v svetu in v Sloveniji je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti je magistrirala na smeri finance. V času priprave doktorske disertacije z naslovom »Pomen računovodskih informacij za poslovodsko uravnavanje odvisnih podjetij v tujini« je pridobila status Visiting Scholar na ameriški univerzi Columbia University (New York). Je docentka za področje računovodstva in revizije na Katedri za računovodstvo in revizijo in nosilka predmetov s področja računovodstva (Uvod v računovodstvo, Principles of Accounting) in revizije (Revizija, Notranja revizija). Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila strokovna naziva Revizor in Preizkušeni računovodja, zaključila je izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem delovanja revizijskih komisij, cen revizijskih storitev, koncentracije na trgu revizijskih storitev ter obnašanja revizorjev pri sprejemanju odločitev. Z znanstvenimi in strokovnimi prispevki sodeluje na simpozijih in konferencah. S področja računovodstva in revizije je objavila številne prispevke v domačih in tujih revijah. Je tudi članica slovenskega Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in evropskega združenja European Accounting Association. Njene izkušnje v strokovnih organizacijah vključujejo članstvo v Svetu Slovenskega inštituta za revizijo, članstvo v revizijski komisiji Slovenskega inštituta za revizijo, Upravni odbor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Uredniški odbor revije za računovodstvo in finance (Iks). Je članica revizijskih komisij nadzornega sveta v družbah Pošta Slovenije, d.o.o. in Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • ZAMAN GROFF, Maja, SLAPNIČAR, Sergeja, ŠTUMBERGER, Neža.
  The influence of professional qualification on customer perceptions of accounting services quality and retention decisions.
 • Journal of business economics and management, 2014, doi: 10.3846/16111699.2013.858076 (Objavljeni članki in knjige)
 • SLAPNIČAR Sergeja, ZAMAN GROFF Maja, ŠTUMBERGER Neža
  Does Professional Accounting Qualification Matter for the Provision of Accounting Services?
 • In: Albu, C. N., Mustata, R. V. (eds.): Accounting in Central and Eastern Europe (Research in Accounting in Emerging Economies, Volume 13, 2013), Bingley : Emerald Group Publishing Limited, pp. 255-277 (Objavljeni članki in knjige)
 • REJC BUHOVAC, Adriana, ZAMAN GROFF, Maja
  Contemporary performance measurement systems in Central and Eastern Europe : a synthesis of the empirical literature
 • Journal for East European Management Studies, 2012, vol. 17, iss. 1, str. 68-103 (Objavljeni članki in knjige)
 • Maja Zaman Groff, Aljoša Valentinčič
  ZAMAN GROFF, Maja, VALENTINČIČ, Aljoša. Determinants of voluntary audit committee formation in a two-tier board system of a post-transitional economy : the case of Slovenia
 • Accounting in Europe, Dec. 2011, vol. 8, iss. 2, str. 235-256 (Objavljeni članki in knjige)
 • Maja Zaman Groff, Marko Hočevar
  Public oversight of the audit profession - comparison of implemented practices in the EU and U.S.
 • Uprava - Administration, nov. 2009, letn. 7, št. 3, str. 61-80. (Objavljeni članki in knjige)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani