EF FELU logo

izr. prof. dr. Miha Škerlavaj

  • Katedra za management in organizacijo (pridruženi član)
  • Govorilne ure
  • torek ob 14.00 v P-334
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Spoštovani, v letu 2017/18 sem fizično večinoma v tujini. Kontakt je možen preko elektronske pošte miha.skerlavaj@ef.uni-lj.si kot tudi preko Skypea (po predhodnem dogovoru prek e-pošte). Hvala za razumevanje, Miha Škerlavaj
Kratek življenjepis
Prof. dr. Miha Škerlavaj, je zaposlen na BI Norwegian Business School kot redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje in na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot pridruženi izredni profesor za podro?je managementa. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doma in v tujini predava predvsem predmete kot so Management in organizacija, Ustvarjalnost in inovativnost, RAvnanje z ljudmi pri delu, Medkulturni management ter Organizacijska omrežja. Raziskovalno se ukvarja s podro?jem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, med?loveski odnosi v organizacijah, management omrežij znanja in inovacij). Sodeluje pri veih nacionalnih in mednarodnih združenjih (Academy of Management, European Academy of Management, International Society for Social Network Analysis) in projektih z naštetih podro?ij. Je avtor številnih nagrajenih znanstvenih in strokovnih ?lankov (npr. Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly, Human Resource Management) ter soavtor ve?ih knjig (U?e?a se organizacija, Poslovne raziskave, Capitalizing on creativity). Aktiven je tudi kot recenzent in urednik pri ve? mednarodnih revijah ter konferencah s podro?ja managementa in organizacije. Pogosto predava in raziskuje na uglednih tujih univerzah in znanstvenih ter strokovnih konferencah. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje ter poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. V letu 2008 je prejel sve?ano listino Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim u?iteljem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke, v letu 2009 nagrado za najboljši znanstveni ?lanek Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, v letu 2010 priznanje za uvrstitev med deset najbolj citiranih avtorjev revije International Journal of Production Economics, v letu 2012 pa uvrstitev med najboljše prispevke konference Academy of Management. V Sloveniji, na Norveškem, Kitajskem in drugod vodi delavnice, seminarje in poletne šole s podro?ij poslovnih spretnosti, odnosov pri delu, managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, obvladovanja sprememb, motivacije, zavzetosti zaposlenih ter timskega dela. Ve? informacij na spletni strani http://www.mihaskerlavaj.net, Twitter naslovu SkerlavajMiha ali LinkedInu mihaskerlavaj.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani