izr. prof. dr. Miha Škerlavaj

  • Katedra za management in organizacijo (redni član)
  • Govorilne ure
  • torek ob 14.00 v P-334
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
  • Spoštovani, od jeseni 2013 sem fizično večinoma v tujini. Kontakt je možen preko elektronske pošte miha.skerlavaj@ef.uni-lj.si kot tudi preko Skypea (po predhodnem dogovoru prek e-pošte). Hvala za razumevanje, Miha Škerlavaj
Kratek življenjepis
Prof. dr. Miha Škerlavaj, je zaposlen na BI Norwegian Business School kot izredni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje in na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot pridruzeni izredni profesor za podro?je managementa in organizacije. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.Doma in v tujini predava predvsem predmete kot so Management in organizacija, Ustvarjalnost in inovativnost, Management sprememb, Ekonomska psihologija ter Organizacijska omrežja. Raziskovalno se ukvarja s podro?jem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, medcloveski odnosi v organizacijah, management omrežij znanja in inovacij, organizacijska kultura, in organizacijsko u?enje). Sodeluje pri ve? nacionalnih in mednarodnih združenjih (Academy of Management, European Academy of Management, International Society for Social Network Analysis) in projektih z naštetih podro?ij. Je avtor številnih nagrajenih znanstvenih in strokovnih ?lankov (npr. Academy of Management Journal, Leadership Quarterly) ter soavtor ve?ih knjig (U?e?a se organizacija, Poslovne raziskave). Aktiven je tudi kot recenzent in urednik pri ve? uglednih mednarodnih revijah (npr. European Journal of International Management, Korean Social Science Journal, International Journal of Innovation and Learning, itd.) ter konferencah s podro?ja managementa in organizacije. Pogosto predava in raziskuje na uglednih tujih univerzah in znanstvenih ter strokovnih konferencah. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje ter poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. V letu 2008 je prejel sve?ano listino Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim u?iteljem za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke, Trimo nagrado za doktorsko disertacijo, v letu 2009 nagrado za najboljši znanstveni ?lanek Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, v letu 2010 priznanje za uvrstitev med deset najbolj citiranih avtorjev revije International Journal of Production Economics, v letu 2012 pa uvrstitev med najboljše prispevke konference Academy of Management. V Sloveniji, na Norveskem in drugod vodi delavnice, seminarje in poletne šole s podro?ij poslovnih spretnosti (npr. spretnosti in tehnik obvladovanja ?asa), odnosov pri delu, managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, obvladovanja sprememb, motivacije, zavzetosti zaposlenih ter timskega dela. Ve? informacij na spletni strani http://www.mihaskerlavaj.net, Twitter naslovu SkerlavajMiha ali LinkedInu mihaskerlavaj. .
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani