EF FELU logo

red. prof. dr. Polona Domadenik

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v RZ-301
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena, REDEK, Tjaša. Ageing in Slovenia and the European Union : the macroeconomic and the microeconomic perspective. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008. 77 str., graf. prikazi.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž. Togost stroškov dela pri prilagajanju gospodarskim gibanjem. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 83 str., graf. prikazi, tabele.
 • (Znanstvene monografije)
 • PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, SVEJNAR, Jan. Prestrukturiranje slovenskih podjetij v poprivatizacijskem obdobju. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja. Poprivatizacijsko obnašanje slovenskih podjetij. 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999, str. 251-272.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. Prestrukturiranje slovenskih podjetij. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), BEŠTER, Primož, KONIČ, Marko. Internacionalizacija slovenskega podjetja. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2000, str. 59-90.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Enterprise restructuring in the first decade of independence. V: MRAK, Mojmir (ur.), ROJEC, Matija (ur.), SILVA-JÁUREGUI, Carlos (ur.). Slovenia : from Yugoslavia to the European Union. Washington: The World Bank, 2004, str. 244-263.

  PRAŠNIKAR, Janez, DOMADENIK, Polona, GREGORIČ, Aleksandra, PAHOR, Marko. Corporate governance in Slovenian firms : from self-management to blockholder control. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Medium-sized firms and economic growth. New York: Nova Science Publishers, cop. 2005, str. 141-155.

  DOMADENIK, Polona, KAŠE, Robert, ZUPAN, Nada. Flexibility throught labor market regulation : comparing Slovenia with other European countries. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Competitiveness, social responsibility and economic growth. New York: Nova Science, 2006, str. 137-150.

  KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Zamenjava managerjev kot dejavnik vladanja v privatiziranih slovenskih podjetjih. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.), BAJDE, Domen. Priložnosti finančnega sektorja v tranzicijskih državah. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2006, str. 255-271.

  DOMADENIK, Polona, MULAJ, Isa, REDEK, Tjaša. Kosovo na poti v tržno gospodarstvo. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.), BAJDE, Domen. Priložnosti finančnega sektorja v tranzicijskih državah. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2006, str. 363-378.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž, REDEK, Tjaša, TROBEC, Domen. Energijska učinkovitost slovenskih podjetij. V: PRAŠNIKAR, Janez (ur.), CIRMAN, Andreja (ur.). Globalna finančna kriza in eko strategije podjetij : dopolnjevanje ali nasprotovanje. 1. natis. V Ljubljani: Časnik Finance, 2008, str. 251-263.

  REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena. The economic impacts of ageing in the EU with special focus on the labour market. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 37-52.

  REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona, OGRAJENŠEK, Irena. Slovenia and the challenge of the ageing population. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 65-78.

  DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša, OGRAJENŠEK, Irena. The employment prospects of the ageing population : evidence from Slovenia. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagreb: The Institute of Economics: Friedrich-Ebert Stiftung, 2008, str. 101-115.

  OGRAJENŠEK, Irena, VEHOVEC, Maja, DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša. Employer attitudes towards older workers : a comparative study of Croatia and Slovenia. V: VEHOVEC, Maja (ur.). New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia. Zagr
 • (Poglavja v knjigah)
 • PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan, DOMADENIK, Polona. Enterprises in the post-privatization period : firm-level evidence for Slovenia. East. Europ. econ., September-October 2000, vol. 38, no. 5, str. 60-92.

  KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez. Performance, ownership, and management turnover in privatized Slovenian companies. East. Europ. econ., Jul./Aug. 2008, vol. 46, no. 4, str. 77-93.

  DOMADENIK, Polona, KOMAN, Matjaž. The energy efficiency of firms in electronics industry in Slovenia : do they perform better than average manufacturing firms? = Energijska učinkovitost podjetij v elektronski industriji v Sloveniji : ali so ta podjetja boljša od povprečja v predelovalni industriji?. Inf. MIDEM, dec. 2008, letn. 38, št. 4, str. 297-304. 

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. Restructuring of firms in transition : ownership, institutions and openness to trade. J. int. bus. stud., 2008, vol. 39, no. 4, str. 725-746.

  DOMADENIK, Polona, PRAŠNIKAR, Janez, SVEJNAR, Jan. How to increase R&D in transition economies? : evidence from Slovenia. Rev. dev. econ. (Print), 2008, vol. 12, no. 1, str. 193-208.

  OGRAJENŠEK, Irena, REDEK, Tjaša, DOMADENIK, Polona. Slovenian employers and the challenge of the longer working life. Rev. soc. polit., srp. 2009, god. 16, br. 2, str. 141-158.

  ČOK, Mitja, DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša, VERBIČ, Miroslav. Labour market reforms in the context of political power theory : the case of Slovenia. Zb. rad. Ekon. fak. Rij., 2009, vol. 27, sv. 1, str. 57-82.
 • (Članki objavljeni v recenziranih revijah)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani