EF SEB LU logo

red. prof. dr. Tanja Mihalič

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodni najavi po elektronski pošti na naslov tanja.mihalic@ef.uni-lj.si
Kratek življenjepis
Tanja Mihalic, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU; tanja.mihalic@ef.uni-lj.si. Profesorica in koordinatorica magistrskega programa Turizem in EF vodja programa Erasmus Mundus European Master in Tourism Management (EMTM) ter vodja Instituta za turizem Ekonomske fakultete. Raziskuje na podrocju razvoja turizma, konkurencnosti, ekonomije okolja, trajnosti in turisticnega izobraževanja. Med drugim je bila clanica UNWTO World Committee on Tourism Ethics (WCTE) in clanica izvršnega odbora v International Association of Tourism Economics (IATE). Aktivna kot strokovanjak ocenjvalec programov Evropske Unije (EU). Je tudi podrocna urednica in aktivna clanica vec uredniških odborov mednarodnih akademskih revij. 🚩NOVOST UČBENIK 2022: MIHALIC, T. (2022) SUSTAINOMICS IN TOURISM: ECOLOGICAL, ECONOMIC AND POLITICAL SUSTAINABILITY ISUES. LJUBLJANA: SEBLU.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • MIHALIC, T. (2020).
  Conceptualising overtourism: a sustainability approach. LINK: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738320301699
 • Annals of Tourism Research. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103025 (Izbrane monografije)
 • MIHALIC, T. , KUŠČER, K. (2021).
  Can overtourism be managed? LINK: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TR-04-2020-0186/full/html
 • Tourism Review. DOI 10.1108/TR-04-2020-0186 (Izbrani članki)
 • ESPON EGTC, European Union, Tanja Mihalič SEBLU project task leader, 2019-2020.
  Carrying capacity methodology for tourism
 • European Union (Izbrani članki)
 • MIHALIC, T. (2020).
  Conceputalising Overtourism
 • video yutube, SEBLU award and the paper presentation (Izbrani članki)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani