Alenka Umek, PhD

Lecturer in English 

 • Academic Unit for Languages for Business and Economics (Regular Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
Curriculum Vitae
Alenka Umek is a lecturer in English at the School of Economics and Business Ljubljana University (SEBLU). She holds a PhD in Applied Linguistics from the University College of London Institute of Education (UCL IOE), UK and a Master of Arts degree in Applied Linguistics from the University of Reading, UK. Her current research interests include reading comprehension in a foreign language and aspects of interaction in language learning. Her doctoral thesis investigates the role of readers’ discipline-related background knowledge and language knowledge in reading comprehension of subject-specific texts in a foreign language. She has authored and co-authored course-books for Business English and terminological dictionaries. She is a member of the SEBLU Senate, European Society for the Study of English (ESSE) and Slovene Association of LSP teachers (SDUTSJ).
Selected Research and Consulting Activities
 • KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka, DOSTAL, Mateja
  English for International Economics and Business Communication1
 • 1. natis, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021, 208 str. ilust., ISBN 978-961-240-362-2 (COBISS.SI-ID 48532483) (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka
  Reading comprehension of subject-specific texts in a foreign language: the role of background knowledge = Bralno razumevanje strokovnih besedil v tujem jeziku: vloga strokovnega predznanja.
 • AS. Andragoška spoznanja: prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2020, letn. 26, št. 2, str. 105-124, doi: 0.4312/as.26.2.105-124. [COBISS.SI-ID 20824067] (Objavljeni znanstveni članki)
 • KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka, DOSTAL, Mateja
  English for economic and business studies 1
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. I, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-240-224-2. [COBISS.SI-ID 260214528] (Učbeniki )
 • DOSTAL, Mateja, UMEK, Alenka, ČERČE, Danica
  English for economic and business studies 2
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012 (Učbeniki )
 • MARTIČ, Matjaž, KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka
  Business English 1
 • 1.natis, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012,207 str., ilustr. ISBN 978-961-240-225-9. [COBISS.SI-ID 260216064] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka, REINDL, Donald F
  English for business and economics 2 VPŠ
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-240-172-6. [COBISS.SI-ID 247417344] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka
  Companion to new business insights
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 2. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. II, 208 str., ilustr. ISBN 961-6430-84-X. [COBISS.SI-ID 222786304] (Učbeniki )
 • POTOČNIK, Vekoslav, UMEK, Alenka
  Terminološki slovar trženja : angleško-slovenski, slovensko-angleški
 • 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 402 str. ISBN 86-7061-330-1. [COBISS.SI-ID 127539456] (Monografije)
 • KOŠMELJ, Blaženka, ARH, Franc, DOBERŠEK-URBANC, Slava, FERLIGOJ, Anuška, OMLADIČ, Matjaž
  Statistični terminološki slovar
 • (Knjižna zbirka Scripta). Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije: Študentska založba, 2002. 197 str. ISBN 961-90314-2-3. [COBISS.SI-ID 119901440] (Redakcija angleških poimenovanj)
 • UMEK, Alenka
  Background knowledge in models and theories of L2 reading
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2001, let. 35, št. 1-2, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 1924818] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a distance taught Business English course
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2000, letn. 34, št. 1/2, str. 101-115, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15334242] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a Distance Taught Business English Course. Dissertation submitted in partial fulfilment of the reguirements for the degree of MA (TEFL).
 • Reading: Centre for Applied Language Studies, University of Reading. 1999.163 str. [COBISS.SI-ID 40136290] (Monografije)
 • GILLESPIE, Andrew
  Ekonomska področja : shematski pregledi
 • 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1998. 96 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-365-0276-4. [COBISS.SI-ID 77578496] (Objavljeni prevodi)
 • WEELE, Arjan J
  Nabavni management : analiza, planiranje in praksa
 • (Zbirka Manager). 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998. 406 str., graf. prikazi. ISBN 86-7061-160-0. [COBISS.SI-ID 72535296] (Objavljeni prevodi)
 • UMEK, Alenka, VIDMAR, Maja
  Business English II : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1998. V, 240 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74899968] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka, HOLLINGWORTH, David
  Business English I : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). New ed., 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1997. 196 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11059762] (Učbeniki )
 • KOTLER, Philip
  Marketing management - trženjsko upravljanje : analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor
 • Slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1996. XXVIII, 832 str., ilustr. ISBN 961-210-043-8. [COBISS.SI-ID 61422848] (Objavljeni prevodi)
 • CROFTON, Ian (ur.), ŽNIDERŠIČ, Martin (ur.).
  Družinska enciklopedija Guinness
 • 1. slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1995. 760 str., ilustr. ISBN 961-210-010-1. [COBISS.SI-ID 47818496] (Objavljeni prevodi)
 • BREGAR, Lea (ur.)
  Študij na daljavo - nove priložnosti za izobraževanje = Distance education - new educational opportunities.
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 205 str., ilustr. ISBN 961-6081-14-4. [COBISS.SI-ID 50898432] (Objavljeni prevodi)
 • Full Bibliography of Published Articles (COBISS)
Courses
To top of page