EF SEB LU logo

Alenka Umek, MA

Lecturer in English 

 • Academic Unit for Languages for Business and Economics (Department Chair)
 •  
 •  
 •  
 •  
Curriculum Vitae
Alenka Umek is a lecturer in English and Chair of Languages at the School of Economics and Business Ljubljana University (SEBLU). She holds a Master’s degree in applied linguistics from the University of Reading (UK) and her doctoral thesis at the University College of London(UCL)(UK) is on the role of background and linguistic knowledge in reading comprehension of subject-specific texts. Her research interests include reading comprehension and interaction in language learning. She has authored and co-authored course-books for Business English and terminological dictionaries. She is a member of the SEBLU Senate, European Society for the Study of English (ESSE)and Slovene Association of LSP teachers (SDUTSJ).
Selected Research and Consulting Activities
 • UMEK, Alenka
  Reading comprehension of subject-specific texts in a foreign language: the role of background knowledge = Bralno razumevanje strokovnih besedil v tujem jeziku: vloga strokovnega predznanja.
 • AS. Andragoška spoznanja: prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2020, letn. 26, št. 2, str. 105-124, doi: 0.4312/as.26.2.105-124. [COBISS.SI-ID 20824067] (Objavljeni znanstveni članki)
 • KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka, DOSTAL, Mateja
  English for economic and business studies 1
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. I, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-240-224-2. [COBISS.SI-ID 260214528] (Učbeniki )
 • DOSTAL, Mateja, UMEK, Alenka, ČERČE, Danica
  English for economic and business studies 2
 • Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012 (Učbeniki )
 • MARTIČ, Matjaž, KANSKY-ROŽMAN Ženja, UMEK, Alenka
  Business English 1
 • 1.natis, Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012,207 str., ilustr. ISBN 978-961-240-225-9. [COBISS.SI-ID 260216064] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka, REINDL, Donald F
  English for business and economics 2 VPŠ
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-240-172-6. [COBISS.SI-ID 247417344] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka
  Companion to new business insights
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 2. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. II, 208 str., ilustr. ISBN 961-6430-84-X. [COBISS.SI-ID 222786304] (Učbeniki )
 • POTOČNIK, Vekoslav, UMEK, Alenka
  Terminološki slovar trženja : angleško-slovenski, slovensko-angleški
 • 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 402 str. ISBN 86-7061-330-1. [COBISS.SI-ID 127539456] (Monografije)
 • KOŠMELJ, Blaženka, ARH, Franc, DOBERŠEK-URBANC, Slava, FERLIGOJ, Anuška, OMLADIČ, Matjaž
  Statistični terminološki slovar
 • (Knjižna zbirka Scripta). Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini. Ljubljana: Statistično društvo Slovenije: Študentska založba, 2002. 197 str. ISBN 961-90314-2-3. [COBISS.SI-ID 119901440] (Redakcija angleških poimenovanj)
 • UMEK, Alenka
  Background knowledge in models and theories of L2 reading
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2001, let. 35, št. 1-2, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 1924818] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a distance taught Business English course
 • Vestn. - Druš. tuje jez. književ., 2000, letn. 34, št. 1/2, str. 101-115, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15334242] (Objavljeni znanstveni članki)
 • UMEK, Alenka
  Interaction in a Distance Taught Business English Course. Dissertation submitted in partial fulfilment of the reguirements for the degree of MA (TEFL).
 • Reading: Centre for Applied Language Studies, University of Reading. 1999.163 str. [COBISS.SI-ID 40136290] (Monografije)
 • GILLESPIE, Andrew
  Ekonomska področja : shematski pregledi
 • 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1998. 96 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-365-0276-4. [COBISS.SI-ID 77578496] (Objavljeni prevodi)
 • WEELE, Arjan J
  Nabavni management : analiza, planiranje in praksa
 • (Zbirka Manager). 1. natis. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998. 406 str., graf. prikazi. ISBN 86-7061-160-0. [COBISS.SI-ID 72535296] (Objavljeni prevodi)
 • UMEK, Alenka, VIDMAR, Maja
  Business English II : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1998. V, 240 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74899968] (Učbeniki )
 • UMEK, Alenka, HOLLINGWORTH, David
  Business English I : study guide
 • EF, Študij na daljavo, Vodnik po predmetu). New ed., 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1997. 196 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11059762] (Učbeniki )
 • KOTLER, Philip
  Marketing management - trženjsko upravljanje : analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor
 • Slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1996. XXVIII, 832 str., ilustr. ISBN 961-210-043-8. [COBISS.SI-ID 61422848] (Objavljeni prevodi)
 • CROFTON, Ian (ur.), ŽNIDERŠIČ, Martin (ur.).
  Družinska enciklopedija Guinness
 • 1. slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1995. 760 str., ilustr. ISBN 961-210-010-1. [COBISS.SI-ID 47818496] (Objavljeni prevodi)
 • BREGAR, Lea (ur.)
  Študij na daljavo - nove priložnosti za izobraževanje = Distance education - new educational opportunities.
 • 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 205 str., ilustr. ISBN 961-6081-14-4. [COBISS.SI-ID 50898432] (Objavljeni prevodi)
 • Full Bibliography of Published Articles (COBISS)
Courses
To top of page