Podiplomsko izobraževanje: Bančni in finančni management - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Finance so krvni obtok podjetij, institucij in narodnega gospodarstva. Ste natančni, sposobni kritičnega in analitičnega razmišljanja in vam številke niso tuje?

Pridružite se nam in končajte študij z obvladanjem naprednih finančnih orodij in tehnik ter globalnim vpogledom v ključna dogajanja na finančnem področju.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa BFM

pdf icon ZBORNIK BFM 2021/22

pdf icon ZBORNIK BFM 2020/21

pdf icon ZBORNIK BFM 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Program Bančni in finančni management usposobi študente za opravljanje širokega nabora nalog s področja finančnega managementa v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah ter za delovanje na finančnih trgih, neprofitnem in javnem sektorju.

Študenti pridobijo poglobljeno znanje o delovanju finančnih trgov, upravljanju finančnih tveganj, upravljanju naložb in kapitala, pridobijo sposobnosti finančne analize, ocenjevanja vrednosti podjetij, finančnega odločanja v podjetjih ipd.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Kot diplomanti programa boste zaposljivi na delovnih mestih v okviru finančnih funkcij v podjetjih, na zelo raznolikih položajih v finančnih institucijah, kot so na primer banke in zavarovalnice, in v neprofitnih organizacijah in regulatornih institucijah (npr. centralni banki, bančnih in zavarovalnih nadzornih institucijah).

Program

Program Bančni in finančni management je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na eni od partnerskih univerz:

Dvojna diploma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerki univerzi. Študent po zaključku programa prejme diplomi domače in tuje partnerske univerze.

Brošura >>>

Poklici

 • Finančni oz. bančni analitik
 • Upravljavec premoženja
 • Upravljavec tveganj
 • Poslovni skrbniki/skrbniki podjetij v bankah
 • Komercialisti v bankah in zavarovalnicah
 • Finančnik v podjetju
 • Borzni posrednik

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Kvantitativne metode v financah 9 7
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 7
1. (zimski) Finančno računovodstvo 2 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Finančno pravo 10 7
2. (letni) Management finančnih institucij 2 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Vrednotenje in finančna analiza podjetij 10 7
3. (zimski) * Praktično upravljanje premoženja 11 7
* Zavarovalne finance 11 7
3. (zimski) ** Bančni management 11 7
** Celovito obvladovanje tveganj v podjetjih 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani