Podiplomsko izobraževanje: Bančni in finančni management - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Finance so krvni obtok podjetij, institucij in narodnega gospodarstva. Ste natančni, sposobni kritičnega in analitičnega razmišljanja in vam številke niso tuje?

Pridružite se nam in končajte študij z obvladanjem naprednih finančnih orodij in tehnik ter globalnim vpogledom v ključna dogajanja na finančnem področju.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Program Bančni in finančni management usposobi študente za opravljanje širokega nabora nalog s področja finančnega managementa v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah ter za delovanje na finančnih trgih, neprofitnem in javnem sektorju.

Študenti pridobijo poglobljeno znanje o delovanju finančnih trgov, upravljanju finančnih tveganj, upravljanju naložb in kapitala, pridobijo sposobnosti finančne analize, ocenjevanja vrednosti podjetij, finančnega odločanja v podjetjih ipd.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Kot diplomanti programa boste zaposljivi na delovnih mestih v okviru finančnih funkcij v podjetjih, na zelo raznolikih položajih v finančnih institucijah, kot so na primer banke in zavarovalnice, in v neprofitnih organizacijah in regulatornih institucijah (npr. centralni banki, bančnih in zavarovalnih nadzornih institucijah).

Program

Program Bančni in finančni management je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na eni od partnerskih univerz:

Dvojna diploma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerki univerzi. Študent po zaključku programa prejme diplomi domače in tuje partnerske univerze.

Brošura >>>

Poklici

 • Finančni oz. bančni analitik
 • Upravljavec premoženja
 • Upravljavec tveganj
 • Poslovni skrbniki/skrbniki podjetij v bankah
 • Komercialisti v bankah in zavarovalnicah
 • Finančnik v podjetju
 • Borzni posrednik

Predmetnik – vpis v 1. letnik do vključno študijskega leta 2017/18

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) *Ekonomske politike EU 9 10
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 8
1. (zimski) *Organizacija in management 9 10
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 10
2. (letni) Kvantitativne metode v financah 9 10
2. (letni) Strateški management 2 10 8
2. (letni) **Vrednotenje podjetij 11 7
**Zavarovalne finance 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Finančna analiza 2 10 8
3. (zimski) Management finančnih institucij 2 10 8
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 11
Razvoj poslovnih spretnosti / 3
4. (letni) **Bančni management 11 7
**Celovito obvladovanje tveganj v podjetjih 11 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 16
* Študent izbere en predmet od obeh navedenih obveznih skupnih predmetov(tip 9)
** Študent izbere en predmet tipa 11 v vsakem letniku.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2018/19 dalje – NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Kvantitativne metode v financah 9 7
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 7
1. (zimski) Finančno računovodstvo 2 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Finančno pravo 10 7
2. (letni) Management finančnih institucij 2 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Vrednotenje in finančna analiza podjetij 10 7
3. (zimski) * Praktično upravljanje premoženja 11 7
* Zavarovalne finance 11 7
3. (zimski) ** Bančni management 11 7
** Celovito obvladovanje tveganj v podjetjih 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Koordinator programa

Na vrh strani