EF SEB LU logo

BANČNI IN FINANČNI MANAGEMENT

Finance so krvni obtok podjetij, institucij in narodnega gospodarstva. Ste natančni, sposobni kritičnega in analitičnega razmišljanja in vam številke niso tuje?

Pridružite se nam in končajte študij z obvladanjem naprednih finančnih orodij in tehnik ter globalnim vpogledom v ključna dogajanja na finančnem področju.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste osvojili?

Program Bančni in finančni management usposobi študente za opravljanje širokega nabora nalog s področja finančnega managementa v podjetjih, bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah ter za delovanje na finančnih trgih, neprofitnem in javnem sektorju.

Študenti pridobijo poglobljeno znanje o delovanju finančnih trgov, upravljanju finančnih tveganj, upravljanju naložb in kapitala, pridobijo sposobnosti finančne analize, ocenjevanja vrednosti podjetij, finančnega odločanja v podjetjih ipd.

Nekaj posebnosti programa

Študenti vpisani na program Bančni in finančni management se lahko tekom študija (v prvem semestru prvega letnika) prijavijo na razpis za opravljanje programa dvojne diplome ter s tem opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Razpis je predmet aktualne pogodbe med partnerskima institucijama, število razpisanih mest je omejeno.

Program dvojne diplome je trenutno možno opravljati na:

Dvojna diploma načeloma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerski univerzi. Po uspešno zaključenem programu študent prejme diplomo EF in partnerske institucije.

Več informacij o programih dvojne diplome

Kakšna je lahko vaša prihodnost na tem področju?

Kot diplomanti programa boste zaposljivi na delovnih mestih v okviru finančnih funkcij v podjetjih, na zelo raznolikih položajih v finančnih institucijah, kot so na primer banke in zavarovalnice, in v neprofitnih organizacijah in regulatornih institucijah (npr. centralni banki, bančnih in zavarovalnih nadzornih institucijah).

Poklici

  • Finančni oz. bančni analitik
  • Upravljavec premoženja
  • Upravljavec tveganj
  • Poslovni skrbniki/skrbniki podjetij v bankah
  • Komercialisti v bankah in zavarovalnicah
  • Finančnik v podjetju
  • Borzni posrednik

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Kvantitativne metode v financah 9 7
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 7
1. (zimski) Finančno računovodstvo 2 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Finančno pravo 10 7
2. (letni) Management finančnih institucij 2 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Vrednotenje in finančna analiza podjetij 10 7
3. (zimski) * Praktično upravljanje premoženja 11 7
* Zavarovalne finance 11 7
3. (zimski) ** Bančni management 11 7
** Celovito obvladovanje tveganj v podjetjih 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik študijskega programa BFM

pdf icon ZBORNIK BFM 2023/24

pdf icon ZBORNIK BFM 2022/23

pdf icon ZBORNIK BFM 2021/22

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani