Javni sektor in ekonomika okolja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Javni sektor in ekonomika okolja

podiplomski študijski program

Zakaj bi se odločili za študij ekonomije in management v javnega sektorja in ekonomije okolja? Ker v povprečju javni sektor ustvarja do polovice bruto domačega proizvoda države, skrb za okolje pa je element trajnostnega razvoja. Dobro poznavanje obeh ni pomembno le za institucije javnega sektorja, ampak tudi za zasebna podjetja.

Izbira tega programa je zato prava izbira za vse tiste, ki želijo prispevati k boljšemu delovanju javnega sektorja in vsakogar v zasebnih podjetjih, ki delajo z javnimi ustanovami in podjetji ter se ukvarjajo z odločitvami javnega sektorja na različnih področjih. Poleg tega je ta program prava izbira za vse, ki se zanimajo za okoljska vprašanja.

Znanje in spretnosti, pridobljene s tem programom

Spoznali boste specifike ekonomike in upravljanja javnih institucij in podjetij, ki vam bodo pomagali pri njihovem obvladovanju. V vaših analizah praktičnih primerov boste uporabili znanje za sprejemanje odločitev glede različnih dejavnosti javnega sektorja in varstva okolja.

Razvili boste kritično mišljenje in občutek za timsko in analitično delo, skupaj s pravilno identifikacijo raziskovalnih vprašanj in njihovo analizo. Pridobili boste znanje, potrebno za svetovanje infrastrukturnim podjetjem o ekonomski regulaciji cen in kakovosti ter o znanju o liberaliziranih trgih z mrežnimi dejavnostmi. To znanje bo tudi koristno, če ste zaposleni v državnih regulativnih agencijah. Poleg tega boste pridobili znanja in veščine, potrebne za vodstveno, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v številnih javnih institucijah in javnih podjetjih, pa tudi zasebna podjetja, ki dnevno sodelujejo s podjetji, ki se ukvarjajo z infrastrukturnimi dejavnostmi in konkurenčnimi trgi ( dobaviteljev energentov in telekomunikacijskih storitev itd.).

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister ekonomskih ved (mag. ekon. ved)

Zbornik študijskega programa JSEO

pdf icon ZBORNIK JSEO 2021/22

pdf icon ZBORNIK JSEO 2020/21

pdf icon ZBORNIK JSEO 2019/20

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Ekonomika javnega sektorja 9 10
1. (zimski) Mikroekonomija za poslovno odločanje 9 10
1. (zimski) Metode raziskovalnega dela 9 10
2. (letni) Management javnega sektorja 9 7
2. (letni) Javne finance 9 7
2. (letni) Ravnanje s človeškimi viri 9 7
2. (letni) Okoljevarstvena ekonomika in javna politika 9 9

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Izbirni strokovni predmet usmeritve: Modul A/B 11 8
3. (zimski) Izbirni strokovni predmet usmeritve: Modul A/B 11 7
3. (zimski) Izbirni predmet 13 7
3. (zimski) Projektno delo 9 8
4. (letni) Magistrsko delo / 30

Izbirni predmeti: modul A

Predmet Tip pred. ECTS
Trženje v javnem sektorju 11 8
Ekonomika zdravstva 11 7

Izbirni predmeti: modul B

Predmet Tip pred. ECTS
Ekonomika trajnostnega razvoja 11 8
Management okolja in naravnih virov 11 7Na vrh strani