Podiplomsko izobraževanje: Kvantitativne finance in Aktuarstvo - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Kvantitativne finance in aktuarstvo

podiplomski študijski program

So vam blizu modelski načini razmišljanja, vas veselijo finance in matematika? Bi radi vedeli, kako banke modelirajo in ovrednotijo kreditno tveganje, kako pokojninski skladi optimalno razporedijo premoženje med različne vrste naložb, kako se določi vrednost prodajne opcije ali kako zavarovalnica določi višino zavarovalne premije? So to stvari, ki bi jih radi sami počeli v prihodnosti?

Potem je vpis na drugostopenjski program Kvantitativne finance in aktuarstvo prava izbira za vas – za analitične, dinamične in kritične. Pozor, program ni za tiste, ki so v matematiki zelo šibki, zato se pred prijavo posvetujte z referatom ali vodjo programa.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister ekonomskih ved (mag. ekon. ved)

Zbornik študijskega programa KFA

pdf icon ZBORNIK KFA 2022/23

pdf icon ZBORNIK KFA 2021/22

pdf icon ZBORNIK KFA 2020/21

pdf icon ZBORNIK KFA 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

S sodobnim aplikativnim programom, ki zajema področji kvantitativnih financ in aktuarstva, boste pripravljeni na praktične in zahtevne izzive aktuarstva, upravljanja finančnega premoženja in obvladovanja finančnih tveganj. V globalni finančni krizi se spreminja institucionalni in regulatorni okvir, kar spreminja nekatere predpostavke matematičnih modelov v financah. Sposobnost prilagajanja zahtevnih analitičnih in modelskih pristopov k trenutnim problemom v financah postaja vedno pomembnejša konkurenčna prednost zaposlenih v finančnem sektorju.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Zaposlitev boste lahko dobili v bankah in zavarovalnicah (aktuarji, oddelki analiz, upravljanje premoženja, obvladovanje tveganj itd.), družbah za upravljanje, borznoposredniških hišah in nadzornih institucijah (centralna banka, nadzor zavarovalnic, nadzor finančnih trgov).

Kogar veseli raziskovalno delo, lahko nadaljuje študij na doktorskem programu in nadgradi znanje z odkrivanjem in preučevanjem zanimivih raziskovalnih vprašanj na področjih obvladovanja tveganj, vrednotenja naložb in upravljanja premoženja.

Program

Program Kvantitativne finance in aktuarstvo je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na partnerski univerzi:

Dvojna diploma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerki univerzi. Študent po zaključku programa prejme diplomi domače in tuje partnerske univerze.

Brošura >>>

Poklici

 • Aktuar (Actuary)
 • Kvantitativni analitik (Quantitative analyst/»Quant«)
 • Upravljavec premoženja (Portfolio manager)
 • Obvladovalec tveganj (Risk manager)

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1 Verjetnost in statistika 9 10
1 Modeli vrednotenja naložb 9 10
1 Računovodstvo finančnih institucij 9 10
2 Ekonometrija časovnih vrst in panelnih podatkov 10 8
2 Vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov 10 8
2 Teorija informacij in pogodb v financah in zavarovalništvu 10 7
2 Izbirni predmet 13 7

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3 *Obvladovanje tveganj 11 8
3 *Modeliranje tveganj v zavarovalništvu 11 8
3 **Empirične finance 11 8
3 **Življenjska in pokojninska zavarovanja 11 8
3 DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 14
4 *Neživljenjska zavarovanja 11 7
4 *Kvantitativne vedenjske finance 11 7
4 Izbirni predmet 13 7
4 MAGISTRSKO DELO / 16

* Študent izbere en predmet tipa 11 v posameznem semestru

**Študent izbere en predmet tipa 11 v posameznem semestru

Študent lahko kot izbirni predmet izbere katerikoli predmet iz seznama izbirnih predmetov EF UL, drugih članic UL ali drugih visokošolskih zavodov, ki zagotavlja vsaj 7 ECTS in se izvaja v okviru programov druge stopnje.


Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
  V času od 1. 7. do 30. 9. 2022 ob torkih ne bo popoldanskih uradnih ur.
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Koordinatorja programa

Naš partner

Na vrh strani