Podiplomsko izobraževanje: Management - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka? Morda strateški analitik/planer, projektni manager ali poslovni svetovalec? Bi radi osvojili sodobna managerska znanja in organizacijske spretnosti, ki so ključne za uspeh podjetja, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih? Želite pridobiti kompetence za uspešno vodenje sodelavcev v timu z uporabo sodobnih orodij motiviranja, nagrajevanja in komuniciranja?

Uresničite te želje z vpisom na drugostopenjski program Management! Naučili se boste najsodobnejših teoretičnih konceptov strateškega mangementa, trajnostnega vodenja in magementa inovativnosti, ki vam bodo pomagali pri razumevanju managerskih izzivov v praksi.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa MNG

pdf icon ZBORNIK MNG

Znanja in spretnosti, pridobljeni s študijem na tem programu

Management ne pomeni samo vodenja. Je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Pomeni usklajevanje nalog in ravnanje z ljudmi za dosego postavljenih ciljev in ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo v managementu.

S podiplomskim programom Management boste pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi boste uspešno usklajevali delo sodelavcev pri doseganju ciljev organizacije in se razvijali v družbeno odgovornega in etičnega vodjo. Pridobili boste zmožnosti za diagnosticiranje vrzeli v managerski praksi in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov.

Opremili vas bomo s kompetencami za učinkovito delovanje v vodstvenih vlogah in procesih v organizacijah, s poudarkom na obvladovanju sodobnih družbenih, ekonomskih, okoljskih in etičnih izzivov. Prek inovativnih oblik dela boste razvili bazo znanj za celostno razumevanje zahtevnih managerskih problemov v praksi. Pri razvoju vaših znanj in spretnosti bo poudarek na osebnem razvoju, razvoju analitičnih kompetenc in zmožnostih reševanja kompleksnih organizacijskih problemov.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Usposobljeni boste za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa, za razvojno delo na ustreznem področju ter za reševanje kompleksnih notranjih vprašanj organizacije in njenega okolja v mednarodnih in domačih podjetjih, v profitnih in neprofitnih organizacijah.

Poklici

Glede na RAVEN: vrhnji manager/glavni direktor, manager/direktor sektorja, oddelka ali službe.

Glede na PODROČJA: strateški analitik, strateški planer, poslovni svetovalec/konzultant, projektni manager, manager področja (npr. produktni manager, kadrovski manager), poslovni trener/coach, organizacijski arhitekt.

Glede na PROCESE: manager sprememb, krizni manager, manager znanja, skrbnik procesov, skrbnik inovacij, skrbnik kakovosti, skrbnik odličnosti.

Predmetnik – vpis v 1. letnik do vključno študijskega leta 2017/18

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) *Ekonomske politike EU 9 10
1. (zimski) Napredni management 10 8
1. (zimski) *Organizacija in management 9 10
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 10
2. (letni) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 10
2. (letni) Strateški management 2 10 8
2. (letni) **Management sprememb 11 7
**Obvladovanje stroškov 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Management neprofitnih organizacij 10 8
3. (zimski) Management poslovne odličnosti 10 8
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 11
Razvoj poslovnih spretnosti / 3
4. (letni) **Sodobne teorije organizacije 11 7
**Združitve in prevzemi 11 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 16
* Študent izbere en predmet od obeh navedenih obveznih skupnih predmetov(tip 9)
** Študent izbere en predmet tipa 11 v vsakem letniku.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2018/19 dalje - NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Napredni management 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Management neprofitnih organizacij 10 7
2. (letni) Management poslovne odličnosti 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Projektni management 2 10 7
3. (zimski) * Management sprememb 11 7
* Management ustvarjalnosti in inovativnosti 11 7
3. (zimski) ** Sodobne teorije organizacije 11 7
**Združitve in prevzemi 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Koordinator programa

Na vrh strani