EF SEB LU logo

MANAGEMENT

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka? Morda strateški analitik/planer, projektni manager ali poslovni svetovalec? Bi radi osvojili sodobna managerska znanja in organizacijske spretnosti, ki so ključne za uspeh podjetja, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih? Želite pridobiti kompetence za uspešno vodenje sodelavcev v timu z uporabo sodobnih orodij motiviranja, nagrajevanja in komuniciranja?

Uresničite te želje z vpisom na drugostopenjski program Management! Naučili se boste najsodobnejših teoretičnih konceptov strateškega mangementa, trajnostnega vodenja in magementa inovativnosti, ki vam bodo pomagali pri razumevanju managerskih izzivov v praksi.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste osvojili?

Management ne pomeni samo vodenja. Je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Pomeni usklajevanje nalog in ravnanje z ljudmi za dosego postavljenih ciljev in ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo v managementu.

S podiplomskim programom Management boste pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi boste uspešno usklajevali delo sodelavcev pri doseganju ciljev organizacije in se razvijali v družbeno odgovornega in etičnega vodjo. Pridobili boste zmožnosti za diagnosticiranje vrzeli v managerski praksi in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov.

Način študija

Opremili vas bomo s kompetencami za učinkovito delovanje v vodstvenih vlogah in procesih v organizacijah, s poudarkom na obvladovanju sodobnih družbenih, ekonomskih, okoljskih in etičnih izzivov. Prek inovativnih oblik dela boste razvili bazo znanj za celostno razumevanje zahtevnih managerskih problemov v praksi. Pri razvoju vaših znanj in spretnosti bo poudarek na osebnem razvoju, razvoju analitičnih kompetenc in zmožnostih reševanja kompleksnih organizacijskih problemov.

Nekaj posebnosti programa

Program je zastavljen zelo aplikativno z veliko študijami primerov poslovnih praks na podlagi najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj s področja managementa in organizacije.

Kakšna je lahko vaša prihodnost na tem področju?

Usposobljeni boste za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa, za razvojno delo na ustreznem področju ter za reševanje kompleksnih notranjih vprašanj organizacije in njenega okolja v mednarodnih in domačih podjetjih, v profitnih in neprofitnih organizacijah.

Poklici

  • Manager sprememb, krizni manager, manager znanja, skrbnik procesov ali kakovosti,
  • direktor, manager sektorja, oddelka ali službe,
  • strateški analitik, strateški planer,
  • poslovni svetovalec,
  • projektni manager,
  • poslovni trener,
  • organizacijski arhitekt.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Napredni management 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Management neprofitnih organizacij 10 7
2. (letni) Management poslovne odličnosti 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Projektni management 2 10 7
3. (zimski) * Management sprememb 11 7
* Management ustvarjalnosti in inovativnosti 11 7
3. (zimski) ** Sodobni organizacijski pristopi 11 7
**Združitve in prevzemi 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zbornik študijskega programa MNG

pdf icon ZBORNIK MNG 2023/24

pdf icon ZBORNIK MNG 2022/23

pdf icon ZBORNIK MNG 2021/22

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani