Podiplomsko izobraževanje: Management - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka? Morda strateški analitik/planer, projektni manager ali poslovni svetovalec? Bi radi osvojili sodobna managerska znanja in organizacijske spretnosti, ki so ključne za uspeh podjetja, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih? Želite pridobiti kompetence za uspešno vodenje sodelavcev v timu z uporabo sodobnih orodij motiviranja, nagrajevanja in komuniciranja?

Uresničite te želje z vpisom na drugostopenjski program Management! Naučili se boste najsodobnejših teoretičnih konceptov strateškega mangementa, trajnostnega vodenja in magementa inovativnosti, ki vam bodo pomagali pri razumevanju managerskih izzivov v praksi.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa MNG

pdf icon ZBORNIK MNG 2021/22

pdf icon ZBORNIK MNG 2020/21

pdf icon ZBORNIK MNG 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljeni s študijem na tem programu

Management ne pomeni samo vodenja. Je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Pomeni usklajevanje nalog in ravnanje z ljudmi za dosego postavljenih ciljev in ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo v managementu.

S podiplomskim programom Management boste pridobili temeljna znanja in spretnosti, s katerimi boste uspešno usklajevali delo sodelavcev pri doseganju ciljev organizacije in se razvijali v družbeno odgovornega in etičnega vodjo. Pridobili boste zmožnosti za diagnosticiranje vrzeli v managerski praksi in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov.

Opremili vas bomo s kompetencami za učinkovito delovanje v vodstvenih vlogah in procesih v organizacijah, s poudarkom na obvladovanju sodobnih družbenih, ekonomskih, okoljskih in etičnih izzivov. Prek inovativnih oblik dela boste razvili bazo znanj za celostno razumevanje zahtevnih managerskih problemov v praksi. Pri razvoju vaših znanj in spretnosti bo poudarek na osebnem razvoju, razvoju analitičnih kompetenc in zmožnostih reševanja kompleksnih organizacijskih problemov.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Usposobljeni boste za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa, za razvojno delo na ustreznem področju ter za reševanje kompleksnih notranjih vprašanj organizacije in njenega okolja v mednarodnih in domačih podjetjih, v profitnih in neprofitnih organizacijah.

Poklici

Glede na RAVEN: vrhnji manager/glavni direktor, manager/direktor sektorja, oddelka ali službe.

Glede na PODROČJA: strateški analitik, strateški planer, poslovni svetovalec/konzultant, projektni manager, manager področja (npr. produktni manager, kadrovski manager), poslovni trener/coach, organizacijski arhitekt.

Glede na PROCESE: manager sprememb, krizni manager, manager znanja, skrbnik procesov, skrbnik inovacij, skrbnik kakovosti, skrbnik odličnosti.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Napredni management 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Management neprofitnih organizacij 10 7
2. (letni) Management poslovne odličnosti 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Projektni management 2 10 7
3. (zimski) * Management sprememb 11 7
* Management ustvarjalnosti in inovativnosti 11 7
3. (zimski) ** Sodobne teorije organizacije 11 7
**Združitve in prevzemi 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani