MANAGEMENT V ŠPORTU

Zakaj bi izbrali program Management v športu?

Če je vaša želja postati uspešen manager oz. managerka športne organizacije, če si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu, s poudarkom na uveljavljenih, znanstveno potrjenih pristopih, vam je program Management v športu pisan na kožo.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister/magistrica managementa v športu (mag. manag. šp.)

Katera znanja boste osvojili?

V sklopu magistrskega programa Management v športu Ekonomske fakultete in Fakultete za šport boste gradili ključne kompetence na področjih managementa športnih organizacij, razvijanja strategij v športnih organizacijah, managementa športnih objektov in športnih prireditev, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah, financiranja športnih organizacij, trženja v športu itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi.

V okviru magistrskega programa Management v športu boste dobili odgovore na vprašanja, kot so: v katero smer gre razvoj slovenskega športa, kako so organizirani slovenski šport in športne organizacije, kateri so največji problemi managementa v športnih organizacijah in kako se z njimi spopasti, kako tržiti športne proizvode in storitve, katere so posebnosti prostovoljnega dela v športu, kako zagotoviti vire financiranja športnih organizacij itd. Pridobili boste temeljna znanja in spretnosti, s katerimi boste uspešno usklajevali delo sodelavcev pri doseganju ciljev športne organizacije in se razvili v uspešnega in družbeno odgovornega vodjo. Pridobili boste zmožnosti za diagnosticiranje problemov in sprejemanje odločitev z uporabo naprednih managerskih pristopov ter kompetence za učinkovito delovanje v vodstvenih vlogah in procesih v organizacijah, s poudarkom na obvladovanju sodobnih ekonomskih, družbenih, okoljskih in etičnih izzivov. Z inovativnimi oblikami dela boste razvili bazo znanj za celostno razumevanje zahtevnih managerskih problemov v praksi. Pri razvoju vaših znanj in spretnosti bo poudarek na osebnem razvoju in razvoju analitičnih kompetenc. Sposobni boste za razvojno razmišljanje ter za reševanje kompleksnih vprašanj tako znotraj športne organizacije kot tudi v njenem okolju.

Kakšen je način študija?

Edinstvena vrednost programa se skriva v njegovi skrbno zasnovani strukturi, katere cilj je uravnotežiti učenje o relevantnih konceptih v razredu na eni strani in praktične izkušnje na drugi strani. Študenti s tremi sklopi predmetov pridobijo najnovejša znanja, pri čemer se vsak sklop zaključi približno v enem semestru. Praktične izkušnje študentov delno dosežemo z vključitvijo izkušenih gostujočih predavateljev iz različnih športnih organizacij (npr. nacionalnega Olimpijskega komiteja, Direktorata RS za šport in celo UEFE). Študenti s skupinskim delom in preučevanjem specifičnih raziskovalnih vprašanj razvijejo analitične sposobnosti, se seznanijo z raziskovalnim in svetovalnim delom ter pridobijo dragocene praktične izkušnje. Predstavitev projekta najvišjemu vodstvu naročnika znatno poveča motivacijo študentov ter pozitivno vpliva na razvoj njihovih pisnih in ustnih predstavitvenih sposobnosti.

Nekaj posebnosti programa

Program je zastavljen v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ker gre za študij v manjši skupini, to študentom omogoča sklepanje trdnih prijateljstev. Zaradi različnih gostujočih predavateljev študenti dobijo možnost projektnega dela na resničnih primerih s koordinacijo akademskega mentorja, kar jim omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj že v času študija.

Kakšna je vaša prihodnost na tem področju?

Z znanji in spretnostmi, pridobljenimi na magistrskem programu Management v športu, boste opremljeni za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in tudi drugih organizacijah v Sloveniji in tujini.

Primeri organizacij v Sloveniji, kjer so potrebna znanja in spretnosti s področja managementa v športu, so Olimpijski komite Slovenije, vse nacionalne panožne športne zveze, športni klubi oziroma društva, razne vladne in nevladne organizacije na področju športa, številna podjetja, katerih proizvodi oziroma storitve so povezani s športom, pa tudi podjetja in druge organizacije, ki se ukvarjajo s povezovanjem športa z zabavo, turizmom, zdravstvom itd. Podobno širok ali še širši je tudi nabor zaposlitvenih možnosti v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in drugih organizacijah v tujini.

Poklici

 • Športni direktor,
 • manager športne prireditve,
 • manager športnega objekta,
 • manager športnika,
 • strateški analitik,
 • manager področja,
 • poslovni svetovalec,
 • strateški planer.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet ECTS
1. Management v športu 10
1. Etični in družboslovni vidiki športa 6
1. Organizacijski in pravni vidiki športa 8
1. Metode raziskovalnega dela 6
2. Management človeških virov v športu 8
2. Trženje v športu 8
2. Finance in računovodstvo v športu 8
2. *Agentstvo, omrežja in podporni sistemi v športu 6
2. *Šport in mediji 6

2. letnik

Semester Predmet ECTS
3. Strateški management v športu 8
3. Management športne infrastrukture 6
3. Management športnih prireditev 6
3. Raziskovalno-svetovalni projekt v športni organizaciji 10
4. **IZBIRNI PREDMET 6
4. MAGISTRSKO DELO 24
* Študent izbere enega od obeh predmetov. Možnost krožnega izvajanja vsake dve leti.
** Študent lahko kot izbirni splošni predmet izbere katerikoli predmet iz seznama izbirnih predmetov EF, drugih članic UL ali drugih visokošolskih zavodov, ki zagotavlja vsaj 6 ECTS in se izvaja v okviru programov druge stopnje. Seznam možnih izbirnih predmetov, med katerimi študent izbere en predmet, bo objavljen ob začetku študijskega leta.

Zbornik študijskega programa MŠPORT

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2024/25

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2023/24

pdf icon ZBORNIK MSPORT 2022/23

V sodelovanju s

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za izredni študij

Vodja programa

Na vrh strani