Podiplomsko izobraževanje: Poslovna logisitika - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Kako blago pride do strank? Imamo primerno zalogo? Smo pravilno načrtovali prihodnjo prodajo? Kako naj upravljamo odnose z dobavitelji? Kako vse našteto informacijsko podpreti?

Študij Oskrbovalnih verig in logistike nudi konkretna interdisciplinarna znanja, ki so tesno povezavo s prakso – možnost dela na projektih in obiskov v podjetjih. Odlikujejo ga vrhunski predavatelji, možnost študija v tujini in odlične zaposlitvene možnosti.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Oskrbovalne verige in logistika se ukvarjajo z učinkovito integracijo oskrbe, proizvodnje, skladiščenja in prodaje, ki omogoča, da je proizvod ali storitev na voljo v zadostnih količinah, na ustreznem mestu in ob ustreznem času, s čim nižjimi skupnimi stroški ob zagotavljanju ustrezne ravni storitve potrošniku. Drugostopenjski program Oskrbovalne verige in logistika poglobljeno razvija znanja in spretnosti managementa logistike in oskrbnih verig. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov ter tokov blaga, informacij in sredstev v podjetjih.

Študente usposabljamo za delo na področju managementa nabavnih, prodajnih, skladiščnih in proizvodnih procesov v podjetjih. Tako pridobijo interdisciplinarna znanja s področja managementa poslovne logistike, optimizacije v logistiki, digitalizacije oskrbnih verig, notranje logistike, mednarodne poslovne logistike in strateških izzivov slovenske logistike.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Usposobljeni boste za delo na področju vodenja logistike, skladišč, upravljanja zalog in načrtovanja ter informatizacije in izvajanja oskrbnih verig. Pridobljena znanja omogočajo zaposlitev v proizvodnih, trgovskih in logističnih podjetjih, podjetjih s področja informacijskih tehnologij ter v organizacijah javnega sektorja na področju logistike.

Poklici

 • manager oskrbne verige,
 • vodja transportne logistike,
 • vodja skladišča,
 • vodja proizvodnje,
 • analitik/planer zalog,
 • analitik/planer povpraševanja,
 • vodja stalnega razvoja proizvodnih in logističnih procesov,
 • strateški/operativni nabavnik,
 • mednarodni logist,
 • strokovnjak za informatizacijo logistike,
 • svetovalec za logistiko.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2020/21 dalje

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 7
1. (zimski) Poslovanje v mednarodnem okolju 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Digitalizacija oskrbnih verig 10 7
2. (letni) Management oskrbne verige 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Optimizacija v logistiki 10 7
3. (zimski) * Management nabave 11 7
* Trajnost in kakovost v oskrbovalnih verigah 11 7
3. (zimski) ** Notranja logistika 11 7
** Mednarodna poslovna logistika 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2021/22 dalje – NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 7
1. (zimski) Poslovanje v mednarodnem okolju 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Digitalizacija oskrbnih verig 10 7
2. (letni) Management oskrbne verige 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Optimizacija v logistiki 10 7
3. (zimski) Management nabave 10 7
3. (zimski) * Notranja logistika 11 7
* Mednarodna poslovna logistika 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik in infografike študijskega programa PLOG/OVL

pdf icon ZBORNIK OVL 2021/22

pdf icon ZBORNIK PLOG 2020/21

pdf icon ZBORNIK PLOG 2019/20

pdf icon Infografika študijskega programa PLOG/OVL

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Oskrbovalne verige in logistika na facebooku

Na vrh strani