Podiplomsko izobraževanje: Podjetništvo - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Podjetništvo je več kot razvoj poslovnih priložnosti v praksi, je način življenja. Pomeni znanje, s katerim lažje identificiramo in razvijamo poslovne modele ter nudi odgovore na izzive pri vodenju lastnega ali družinskega podjetja. Poleg tega ponuja spoznanja, kako uspešno razviti podjetniško kulturo v velikih podjetjih in kako majhnim podjetjem pomagati pri iskanju optimalnih rešitev.

Če vas zanima, kako podjetništvo deluje v praksi, je vpis na drugostopenjski program Podjetništvo prava izbira za vas – posameznike, ki želite svoje inovativne podjetniške ideje tudi uresničiti.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Znanja in spretnosti, pridobljeni s študijem na tem programu

S programom Podjetništvo lahko razvijete temeljna znanja in spretnosti s področja podjetništva, tako da boste ob zaključku programa usposobljeni za samostojno delo na tem področju. S praktičnimi spretnostmi, pridobljenimi na programu, boste znali identificirati in ocenjevati nove poslovne priložnosti ter pridobivati sredstva za ustanavljanje novih podjetij ali za prestrukturiranje obstoječih glede na zaznane tržne priložnosti. Poleg tega boste razvili podjetniški način razmišljanja in sposobnosti za ustvarjalno reševanje sodobnih poslovnih izzivov.

S pomočjo temeljnih spretnosti, ki jih boste pridobili, boste lahko razvijali podjetniške strategije za novoustanovljena in obstoječa podjetja s potencialom dinamične rasti. Razvili boste specifične kompetence za delovanje v podjetništvu: prepoznavanje in vrednotenje poslovnih priložnosti, podjetniško svetovanje, podjetniško prestrukturiranje obstoječih podjetij, vodenje družinskih podjetij, razvijanje infrastrukture za podporo podjetništvu in inovativnosti, idr.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Kot diplomanti magistrskega programa Podjetništvo boste osvojili ključne kompetence na področju poslovnih ved in si izboljšali možnosti za zaposlitev. Delovali boste lahko tako v družinsko vodenem podjetju kot tudi kot razvijalci podjetniškega načina razmišljanja in vodenja v javnem sektorju ali gospodarstvu na domačih in globalnih trgih.

Poklici >>>

Predmetnik – vpis v 1. letnik do vključno študijskega leta 2017/18

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) *Ekonomske politike EU 9 10
1. (zimski) Teorija podjetništva 10 8
1. (zimski) *Organizacija in management 9 10
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 10
2. (letni) Strateški management 2 10 8
2. (letni) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 10
2. (letni) **Financiranje rastočih poslov 11 7
**Podjetniška politika in infrastruktura 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Podjetniški projekt 2 10 8
3. (zimski) Svetovanje za MSP 10 8
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 11
Razvoj poslovnih spretnosti / 3
4. (letni) **Podjetniške mreže 11 7
**Tehnološko podjetništvo 11 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 16
* Študent izbere en predmet od obeh navedenih obveznih skupnih predmetov(tip 9)
** Študent izbere en predmet tipa 11 v vsakem letniku.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2018/19 dalje - NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Sodobno podjetništvo 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Podjetniški pristopi in sposobnosti 10 7
2. (letni) Financiranje rastočih poslov 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Ustanavljanje podjetja 10 7
3. (zimski) * Podjetnik in zaposleni 11 7
* Socialno podjetništvo 11 7
3. (zimski) ** Podjetniško voditeljstvo 11 7
** Podjetniške mreže in dinamika grozdov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
Oglejte si video predstavitev programa Podjetništvo.[+introtext+]

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Koordinator programa

Na vrh strani