Podiplomsko izobraževanje: Poslovna informatika - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Zakaj bi izbrali program Poslovna informatika?

Program Poslovna informatika je namenjen vsem, ki jih zanima uporaba informacijske tehnologije v podjetjih in drugih organizacijah ter se zavedajo, da so za to, poleg poznavanja tehnologij, potrebna tudi poslovna znanja. Poudarek je na digitalizaciji, poslovni analitiki in izboljševanju poslovnih procesov ter poslovnih modelov s pomočjo informatizacije.

Na magistrski študij poslovne informatike se vpisujejo diplomanti različnih fakultet. Na rednem študiju je slaba tretjina študentov diplomantov Ekonomske fakultete, tretjina je diplomantov drugih programov, zlasti računalništva, elektrotehnike, matematike, strojništva in družboslovne informatike. Približno tretjina študentov prihaja iz tujine, in tako v času študija študenti delajo in sodelujejo v mednarodnih skupinah. Prav tako lahko mednarodne izkušnje pridobivajo tudi z vpisom na enega izmed programov dvojnih diplom ali če se odločijo, da semester ali dva študirajo na eni izmed 200 partnerskih univerz z vsega sveta.

Naši študenti so na trgu dela zelo iskani ter imajo dobre zaposlitvene možnosti tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Večina opravlja študentsko delo v svoji stroki že med študijem ali so ob zagovoru magistrskega dela že celo zaposleni.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa PINFO

pdf icon ZBORNIK PINFO 2022/23

pdf icon ZBORNIK PINFO 2021/22

Kakšna znanja boste osvojili?

Na programu Poslovna informatika študenti pridobijo znanja s področja digitalne transformacije, poslovnih procesov, poslovne podatkovne analitike, poslovnih programskih rešitev, digitalnega poslovanja in inovacij, organiziranja in vodenja informatike, informatizacije poslovanja ter izvajanja informacijskih projektov, poleg tega pa tudi širša poslovna znanja. Ob zadnji prenovi programa smo še posebej okrepili področje poslovne analitike ter področje digitalnega poslovanja in inovacij, saj je na trgu veliko povpraševanje po kadrih s takšnimi znanji.

Kakšen je način študija?

Pri večini predmetov je poudarek na projektnem delu, kar pomeni, da študenti že tekom študija pridobljeno znanje aplicirajo v izbranih podjetjih. Ena izmed pomembnih značilnosti našega programa je tudi praktično delo s sodobnimi poslovnimi rešitvami, analitičnimi ter razvojnimi orodji in platformami. Znanja poglobimo še v okviru delavnic, pri katerih sodelujejo tudi zunanji izvajalci. Pri magistrskih delih študente spodbujamo, da jih povežejo z reševanjem realnih poslovnih problemov.

Program izvajamo kot redni in izredni študij. Izredne študente še posebej spodbujamo, da teme za projektne in magistrske naloge najdejo v podjetjih, kjer so zaposleni, saj je tako usklajevanje dela in študija lažje.

Nekaj posebnosti programa

Program Poslovna informatika je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na eni od partnerskih univerz:

Več informacij o dvojnih diplomah >>>

Brošura >>>

Kakšna je lahko vaša prihodnost na tem področju?

Usposobljeni boste za delo na različnih področjih v podjetjih ter organizacijah javnega sektorja v Sloveniji in v tujini, predvsem za strokovno vodenje sektorjev in služb za informatiko oziroma digitalizacijo, vodenje projektov digitalizacije, svetovanje in trženje na področju digitalne transformacije in informatizacije poslovanja, prenovo poslovnih procesov, analiziranje informacijskih potreb, gradnjo in uporabo sistemov poslovnega obveščanja in analitike ter zagotavljanje varnosti in kakovosti na področju informatike.

Poklici

 • direktor digitalnega poslovanja,
 • direktor informatike in poslovnih procesov,
 • podjetnik na področju informatike,
 • poslovni analitik,
 • podatkovni analitik,
 • skrbnik procesov, skrbnik podatkov,
 • vodja projektov prenove in informatizacije poslovanja,
 • vodja razvoja informacijskih rešitev,
 • razvijalec in uvajalec informacijskih sistemov, rešitev in storitev,
 • strokovnjak s področja revidiranja in kakovosti IS,
 • svetovalec na področju poslovne informatike,
 • skrbnik strank na področju informatizacije poslovanja, informacijskih rešitev in storitev.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Prenova in informatizacija poslovanja 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Digitalno poslovanje 10 7
2. (letni) Poslovno obveščanje in analitika 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Management informatike 10 7
3. (zimski) * Management in tehnologije masovnih podatkov 11 7
* Analiza in oblikovanje informacijskih sistemov 11 7
3. (zimski) ** Razvijanje informacijskih rešitev 11 7
** Management informacijskih projektov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
  V času od 1. 7. do 30. 9. 2022 ob torkih ne bo popoldanskih uradnih ur.
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Poslovna informatika na facebooku

Na vrh strani