Podiplomsko izobraževanje: Poslovna logisitika - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Kako blago pride do strank? Imamo primerno zalogo? Smo pravilno načrtovali prihodnjo prodajo? Kako naj upravljamo odnose z dobavitelji? Kako vse našteto informacijsko podpreti?

Študij Poslovne logistike nudi konkretna interdisciplinarna znanja, ki so tesno povezavo s prakso – možnost dela na projektih in obiskov v podjetjih. Odlikujejo ga vrhunski predavatelji, možnost študija v tujini in odlične zaposlitvene možnosti.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa PLOG

pdf icon ZBORNIK PLOG


Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Poslovna logistika se ukvarja z učinkovito integracijo oskrbe, proizvodnje, skladiščenja in prodaje, ki omogoča, da je proizvod ali storitev na voljo v zadostnih količinah, na ustreznem mestu in ob ustreznem času, s čim nižjimi skupnimi stroški ob zagotavljanju ustrezne ravni storitve potrošniku. Drugostopenjski program Poslovna logistika poglobljeno razvija znanja in spretnosti managementa logistike in oskrbnih verig. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov ter tokov blaga, informacij in sredstev v podjetjih.

Študente usposabljamo za delo na področju managementa nabavnih, prodajnih, skladiščnih in proizvodnih procesov v podjetjih. Tako pridobijo interdisciplinarna znanja s področja managementa poslovne logistike, optimizacije v logistiki, digitalizacije oskrbnih verig, notranje logistike, mednarodne poslovne logistike in strateških izzivov slovenske logistike.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Usposobljeni boste za delo na področju vodenja logistike, skladišč, upravljanja zalog in načrtovanja ter informatizacije in izvajanja oskrbnih verig. Pridobljena znanja omogočajo zaposlitev v proizvodnih, trgovskih in logističnih podjetjih, podjetjih s področja informacijskih tehnologij ter v organizacijah javnega sektorja na področju logistike.

Poklici

 • manager oskrbne verige,
 • vodja transportne logistike,
 • vodja skladišča,
 • vodja proizvodnje,
 • analitik/planer zalog,
 • analitik/planer povpraševanja,
 • vodja stalnega razvoja proizvodnih in logističnih procesov,
 • strateški/operativni nabavnik,
 • mednarodni logist,
 • strokovnjak za informatizacijo logistike,
 • svetovalec za logistiko.

Predmetnik – vpis v 1. letnik do vključno študijskega leta 2017/18

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) *Ekonomske politike EU 9 10
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 8
1. (zimski) *Organizacija in management 9 10
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 10
2. (letni) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 10
2. (letni) Strateški management 2 10 8
2. (letni) ** Optimizacija v logistiki 11 7
**Strateški izzivi slovenske logistike 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7

2.letnik

<
Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Informatizacija oskrbovalnih verig 2 10 8
3. (zimski) Management oskrbne verige 10 8
3 DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 11
Razvoj poslovnih spretnosti / 3
4. (letni) **Notranja logistika 11 7
**Mednarodna poslovna logistika 11 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 16
* Študent izbere en predmet od obeh navedenih obveznih skupnih predmetov(tip 9)
** Študent izbere en predmet tipa 11

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2018/19 dalje - NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Organizacija in management 9 7
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 7
1. (zimski) Poslovanje v mednarodnem okolju 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Digitalizacija oskrbnih verig 10 7
2. (letni) Management oskrbne verige 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Optimizacija v logistiki 10 7
3. (zimski) * Management nabave 11 7
* Strateški izzivi slovenske logistike 11 7
3. (zimski) ** Notranja logistika 11 7
** Mednarodna poslovna logistika 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

  Obvestilo študentom glede uradnih ur Službe za študijske zadeve

  Uradne ure in komunikacija s študenti potekajo zgolj preko elektronske pošte sodelavk in sodelavcev Službe za študijske zadeve. Uradnih ur na fakulteti do 30.9.2020 ne bo.

  V kolikor študenti potrebujete individualni posvet, se prosim dogovorite  s sodelavci Službe za študijske zadeve po elektronski pošti za termin srečanja. Ob takem srečanju je potrebno z obeh strani (zaposlenega in študenta) poskrbeti za upoštevanje smernic NIJZ.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Koordinator programa

Poslovna logistika na facebooku

Na vrh strani