Podiplomsko izobraževanje: Poslovodenje in organizacija - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Poslovodenje in organizacija

podiplomski študijski program

Vas zanima več področij ekonomije, poslovanja, vodenja, organizacije, pa se ne želite omejiti z enim samim področjem? Ste denimo strokovnjak tehničnega področja in bi želeli nadgraditi svoje znanje s poslovno izobrazbo? Ste posameznik, ki raje kot da čaka navodila, prevzame iniciativo in uresniči projekt?

Magistrski program Poslovodenje in organizacija – učinkovito in uspešno družbeno odgovorno vodenje, proaktivno razmišljanje in ustvarjanje dodane vrednosti:

 • koncept »od splošnega k specifičnemu«;
 • interaktivno delo in soočanje študentov z različnimi tehnikami reševanja problemov;
 • razvoj managerskih znanj in sposobnosti;
 • projektne naloge in realne študije primerov.
Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa PO

pdf icon ZBORNIK PO 2021/22

pdf icon ZBORNIK PO 2020/21

pdf icon ZBORNIK PO 2019/20

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 6
1. (zimski) Poslovno okolje 9 6
1. (zimski) Računovodstvo za managerje 9 6
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 6
1. (zimski) IZBIRNI PREDMET 1 13 6
2. (letni) Finančni management 11 6
2. (letni) Marketing za managerje 11 6
2. (letni) Proizvodni management 11 6
2. (letni) Management človeških virov 11 6
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 2 13 6

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Strateški management 11 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 3 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 4 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 5 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 6 13 6
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 30

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00
Dodatne informacije za redni študij - IMB

Dodatne informacije za izredni študij

Vodja programa

Na vrh strani