Podiplomsko izobraževanje: Poslovodenje in organizacija - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Poslovodenje in organizacija

podiplomski študijski program

Vas zanima več področij ekonomije, poslovanja, vodenja, organizacije, pa se ne želite omejiti z enim samim področjem? Ste denimo strokovnjak tehničnega področja in bi želeli nadgraditi svoje znanje s poslovno izobrazbo? Ste posameznik, ki raje kot da čaka navodila, prevzame iniciativo in uresniči projekt?

Magistrski program Poslovodenje in organizacija – učinkovito in uspešno družbeno odgovorno vodenje, proaktivno razmišljanje in ustvarjanje dodane vrednosti:

 • koncept »od splošnega k specifičnemu«;
 • interaktivno delo in soočanje študentov z različnimi tehnikami reševanja problemov;
 • razvoj managerskih znanj in sposobnosti;
 • projektne naloge in realne študije primerov.
Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa PO

pdf icon ZBORNIK PO

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Organizacija in management 9 6
1. (zimski) Poslovno okolje 9 6
1. (zimski) Računovodstvo za managerje 9 6
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 6
1. (zimski) IZBIRNI PREDMET 1 13 6
2. (letni) Finančni management 11 6
2. (letni) Marketing za managerje 11 6
2. (letni) Proizvodni management 11 6
2. (letni) Management človeških virov 11 6
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 2 13 6

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Strateški management 11 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 3 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 4 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 5 13 6
3. (zimski) IZBIRNI PREDMET 6 13 6
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 30

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00
Dodatne informacije za redni študij - IMB

Dodatne informacije za izredni študij

Vodja programa

Na vrh strani