EF SEB LU logo

Prijava in vpis na magistrski študijski program 2020/21

Prijava in vpis na magistrske študijske programe za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v magistrske študijske programe.

Informativni dan za vpis na magistrski študij na Ekonomski fakulteti UL bo v četrtek, 4. 6. 2020, ob 17. uri.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki.

Prijavo v vseh prijavnih rokih kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ: PRIJAVA SLO ali PRIJAVA ANG.

Prijavni roki za slovenske državljane ter tuje državljane iz držav članic Evropske Unije

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi
1. prijavni rok 15. september 2020 16. september 2020, do 12. ure oddano na EF UL
2. prijavni rok
(v primeru prostih mest)
24. september 2020 25. september 2020, do 12. ure oddano na EF UL

Izjemoma bo možna prijava in vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugi prijavi, do zapolnitve razpisanih vpisnih mest, in sicer najkasneje do 30. septembra 2020, za vse, ki bodo na dan oddaje prijave že zaključili predhodni študij (diplomirali) in s prijavo oddali tudi ustrezno potrdilo o diplomiranju.

Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve (magistrski študij), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske Unije *

Prijavni rok Rok za oddajo prijave v eVŠ Rok za oddajo prilog k prijavi
1. prijavni rok 30. junij 2020 1. julij 2020, do 12. ure oddano na EF UL
2. prijavni rok
(v primeru prostih mest)
15. september 2020 15. september 2020, do 12. ure oddano na EF UL

Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve (magistrski študij), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

Vpis za sprejete kandidate bo potekal v elektronski obliki po zaključenem razpisnem roku.

*Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane R Slovenije in državljane držav članic EU.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih je potrebno priložiti prijavi za vpis:

(diplomantom Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno priložiti)

 • overjena kopija diplome ali overjena kopija potrdila o diplomiranju
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj (potrdilo za celoten dodiplomski študij - izdaja fakulteta na kateri ste diplomirali).

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.


Kontaktna oseba za priznavanje predhodno dosežene izobrazbe iz tujine:

Mateja Škulj;
e-mail: recognition@ef.uni-lj.si;
tel.: 01 – 5892 418.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Na vrh strani