Trženje

Zakaj bi izbrali program Trženje?«

Mnogi enačijo trženje z oglaševanjem, a je veliko več kot to. Trženje temelji na razumevanju odjemalcev in poskuša z inspiracijo in inovativnostjo ustvarjati njim prilagojeno ponudbo. Je način razmišljanja, ki organizacijam omogoča gradnjo konkurenčnih prednosti in boljše poslovanje tudi v neugodnih razmerah. Je vezni člen med podjetjem in njegovimi kupci, na trgih končnih porabnikov in medorganizacijskih trgih.

Vas zanima, kaj vse trženje omogoča in kako pravilno uporabljati trženjska znanja in orodja v času digitalizacije, vedno večje uporabe umetne inteligence in tesnejšega povezovanja svetovnih gospodarstev?

Potem je vpis na drugostopenjski program Trženje prava izbira za vas – ustvarjalne, dinamične in ambiciozne študente.

Katera znanja boste osvojili?

Na programu Trženje boste osvojili spretnosti in znanja za uspešno strokovno delovanje v trženjskih in interdisciplinarnih timih in za učinkovito komuniciranje s strokovnjaki na drugih področjih, tudi v mednarodnem okolju, zlasti če si mednarodne izkušnje pridobite na študijski izmenjavi v tujini. Pridobili boste sposobnost za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksnetrženjske probleme, s katerimi se srečujejo podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije v dobi digitalizacije poslovnih in trženjskih procesov, sposobnost kritične presoje in aplikacije trženjskih konceptov v poslovni praksi, sposobnost za samoučenje, prilagajanje novim tehnološkim in družbenim razmeram ter ustvarjalno iskanje trženjskih rešitev v njih ter sposobnosti za vodenje zaposlenih, predvsem na področju trženja in trženjskega komuniciranja ter za uvajanje trženjske filozofije na vseh ravneh in v vseh poslovnih funkcijah v organizaciji.

S poznavanjem inovativnih pristopov in razumevanjem sodobnih digitalno veščih porabnikov boste znali poiskati tržne priložnosti, prepoznati dobre podjetniške ideje, razvijati in tržiti nove blagovne znamke, ali pa nadgrajevati obstoječe. Razumeli boste, kako pri svojem delu upoštevati najvišje etične standarde in družbeno odgovornost.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Kakšen je način študija?

Pri predmetih je poudarek na aplikaciji teoretičnih konceptovin izhodišč modelov na trženjsko prakso ter na oblikovanju aplikativnih seminarskih nalog, kar omogoča, da študenti že v času študija iščejo rešitve za dejanske trženjske izzive. Znanja poglobijo še v okviru praktičnih vaj in delavnic, pri katerih sodelujejo tudi domači in tuji zunanji strokovnjaki. Sodobni, tehnološko podprti trženjski pristopi, vključno z digitalnim trženjem, so umeščeni v vsak predmet.

Nekaj posebnosti programa

Program izvaja skupina predanih, raziskovalno in pedagoško odličnih profesorjev, asistentov ter domačih in tujih zunanjih sodelavcev. Študenti imajo med študijem in za raziskovalno delo na razpolago leta 2023 odprta Vedenjski in Finančni laboratorij z elektrotehničnimi napravami. Biometrična orodja, ki jih lahko uporabljajo, omogočajo merjenje bioloških odzivov, srčnega utripa, živčnih končičev, električne prevodnosti kože, možganskih aktivnosti, očesnih gibov in pa identificiranje osnovnih čustev na podlagi kodiranja obraza.

Dvojna diploma

Študenti vpisani na program Trženje se lahko tekom študija (v prvem semestru prvega letnika) prijavijo na razpis za opravljanje programa dvojne diplome ter s tem opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Razpis je predmet aktualne pogodbe med partnerskima institucijama, število razpisanih mest je omejeno.

Program dvojne diplome je trenutno možno opravljati na:

Dvojna diploma načeloma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerski univerzi. Po uspešno zaključenem programu študent prejme diplomo EF in partnerske institucije.

Več informacij o programih dvojne diplome

Kakšna je lahko vaša prihodnost na tem področju?

Kot diplomanti magistrskega programa Trženje boste pridobili visoko raven profesionalnih kompetenc na področju poslovnih ved in imeli možnost za zaposlitev v številnih sektorjih, kot so proizvodni in storitveni sektor, javni sektor ter nevladni sektor. Strokovno in profesionalno boste usposobljeni za delo na področju trženja, digitalnega trženja, trženjskega komuniciranja, prodaje, upravljanja blagovnih znamk in trženjskega raziskovanja, ter za delo v raziskovalnih in svetovalnih organizacijah doma in v tujini.

Poklici:

 • Trženjski manager / vodja trženja za lokalne, regionalne in mednarodne trge,
 • skrbnik kupcev / skrbnik digitalnega trženja / prodajni manager / izvozni zastopnik,
 • skrbnik blagovne znamke / produktni vodja,
 • trženjski/prodajni analitik / raziskovalec.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Strateški trženjski management 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Management prodaje in medorganizacijskega trženja 10 7
2. (letni) * Integrirano trženjsko komuniciranje 11 7
* Medkulturni vidiki trženja in prodaje 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Management blagovnih znamk 10 7
3. (zimski) Analiza za trženjsko odločanje 10 7
3. (zimski) ** Cenovne strategije 11 7
** Razvoj in trženje novih izdelkov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik študijskega programa TRŽ

pdf icon ZBORNIK TRZ 2024/25

pdf icon ZBORNIK TRZ 2023/24

pdf icon ZBORNIK TRZ 2022/23

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani