Podiplomsko izobraževanje: Trženje - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Trženje

podiplomski študijski program

Mnogi enačijo trženje z oglaševanjem, a je veliko več kot to. Trženje temelji na razumevanju odjemalcev in poskuša z inspiracijo in inovativnostjo ustvarjati njim prilagojeno ponudbo. Je način razmišljanja, ki organizacijam omogoča gradnjo konkurenčnih prednosti in boljše poslovanje tudi v neugodnih razmerah. Je vezni člen med podjetjem in njegovimi kupci, tako na trgih končnih porabnikov kot na medorganizacijskih trgih.

Vas zanima, kaj vse trženje omogoča in kako pravilno uporabljati trženjska znanja in orodja v času digitalizacije, vedno večje uporabe umetne inteligence in tesnejšega povezovanja svetovnih gospodarstev?

Potem je vpis na drugostopenjski program Trženje prava izbira za vas – ustvarjalne, dinamične in ambiciozne študente.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa TRŽ

pdf icon ZBORNIK TRZ 2021/22

pdf icon ZBORNIK TRZ 2020/21

pdf icon ZBORNIK TRZ 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu:

Program Trženje vam ponuja poglobljeno razumevanje najsodobnejših (digitalnih) -trženjskih konceptov in orodij, ki jih boste spoznali s pomočjo teorije in primerov iz prakse. Z izvedbo trženjskih projektov za znana podjetja in možnostjo obiskovanja predavanj tujih priznanih profesorjev s področja trženja boste pridobili spretnosti in znanja za uspešno strokovno delovanje v trženjskih in interdisciplinarnih timih, obenem pa boste lahko učinkovito komunicirali s strokovnjaki na drugih področjih, tudi v mednarodnem okolju. Še posebej, če boste izkoristili možnost, da si mednarodne izkušnje pridobite na študijski izmenjavi v tujini.

Po zaključku študijskega programa boste usposobljeni za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksne-trženjske probleme, s katerimi se srečujejo podjetja, javne ustanove in nevladne organizacije v dobi digitalizacije poslovnih in trženjskih procesov. Z uporabo najnovejših raziskovalnih metod in postopkov boste razvijali kritično presojo in brez težav uporabljali trženjske koncepte v trženjski praksi.

S pomočjo temeljnih znanj, pridobljenih pri študiju trženja, boste razvili tudi sposobnost za samoučenje, prilagajanje novim tehnološkim in družbenim razmeram ter ustvarjalno iskanje trženjskih rešitev v njih. S poznavanjem inovativnih pristopov in razumevanjem sodobnih digitalno veščih porabnikov boste znali poiskati tržne priložnosti, prepoznati dobre podjetniške ideje, razvijati in tržiti nove blagovne znamke, ali pa nadgrajevati obstoječe. Razumeli boste, kako pri svojem delu upoštevati najvišje etične standarde in družbeno odgovornost.

Pridobili boste tudi sposobnosti za vodenje zaposlenih, predvsem na področju trženja in trženjskega komuniciranja ter za uvajanje trženjske filozofije na vseh ravneh in v vseh poslovnih funkcijah v organizaciji.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev:

Kot diplomanti magistrskega programa Trženje boste pridobili visoko raven profesionalnih kompetenc na področju poslovnih ved in imeli možnost za zaposlitev v številnih sektorjih, kot so proizvodni in storitveni sektor, javni sektor ter nevladni sektor. Strokovno in profesionalno boste usposobljeni za delo na področju trženja, digitalnega trženja, trženjskega komuniciranja, prodaje, upravljanja blagovnih znamk in trženjskega raziskovanja, ter za delo v raziskovalnih in svetovalnih organizacijah doma in v tujini.

Poklici:

 • trženjski manager / vodja trženja za lokalne, regionalne in mednarodne trge
 • skrbnik kupcev / skrbnik digitalnega trženja / prodajni manager / izvozni zastopnik
 • skrbnik blagovne znamke / produktni vodja
 • trženjski/prodajni analitik / raziskovalec

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Strateški trženjski management 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Strateški management 2 9 7
2. (letni) Management prodaje in medorganizacijskega trženja 10 7
2. (letni) * Integrirano trženjsko komuniciranje 11 7
* Medkulturni vidiki trženja in prodaje 11 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Management blagovnih znamk 10 7
3. (zimski) Analiza za trženjsko odločanje 10 7
3. (zimski) ** Cenovne strategije 11 7
** Razvoj in trženje novih izdelkov 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Oglejte si video predstavitev programa Trženje.[+introtext+]

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani