EF FELU logo

Strateške in druge spremembe je lažje izvesti uspešno, če imajo zaposleni ustrezna znanja in veščine.

Izobraževanja po meri za zaključene skupine so taktični odziv na tovrstne potrebe. Novi pristopi k izobraževanju omogočajo, da udeleženci naših programov le-te zaključijo z znanjem, ki ga nemudoma uporabijo v praksi. V podjetjih naročnikih se izboljšajo tako merljivi poslovni rezultati kot mehkejši dejavniki, kot so organizacijska klima in odnosi med sodelavci.

Odločite se lahko za kratke prilagojene seminarje, daljše izobraževalne programe ali za poslovne akademije. Vse programe bomo v sodelovanju z vami prilagodili vašemu podjetju in tako zagotovili visoko učinkovitost izobraževanja. Naši strokovnjaki so vam na voljo tudi, da skupaj pripravite model dejavnosti in izberete najprimernejše kandidate iz vašega podjetja.

Izobraževanja lahko izvedemo v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer so na voljo moderni prostori in najnovejša informacijska infrastruktura, ki omogoča veliko mero interaktivnosti ob visoki stopnji prenosa znanja. Lahko pa se odločite tudi, da naši strokovnjaki pridejo k vam.

Prednosti programov po meri

 • Programi se osredotočajo na posebne izzive, s katerimi se soočajo podjetja ali ustanove.
 • Naročnik v sodelovanju z našimi strokovnjaki izbere tip izobraževanja in neposredno sooblikuje program, prilagojen poslovnim potrebam.
 • Sodelovanje lahko s krajših izobraževalnih oblik preraste na področje svetovanja.
 • Čas izvedbe je prilagojen naročniku in s tem usklajen z drugimi razvojnimi spodbudami znotraj podjetja.
 • Sodelavci, ki se skupaj udeležijo izobraževanja, dobijo enako znanje o obravnavani problematiki. To ima za podjetje večjo vrednost, kot če to znanje pridobi le peščica posameznikov na razpisanih seminarjih.
 • Naročniki lahko povabijo tudi svoje poslovne partnerje, kar pomeni osnovo za boljše sodelovanje in krepitev poslovnih vezi.
 • Cenovno so izobraževanja po meri ugodnejša od udeležbe posameznikov na razpisanih seminarjih.

brosura program 2015

Pošlji brošuro

Dodatne informacije

Aktualne teme

 • Splošni management
 • Management znanja
 • Letni razgovori
 • Vodenje in osebnostni razvoj
 • Finance
 • Računovodstvo in kontroling
 • Trženje
 • Tuji jeziki
 • Informacijska tehnologija
 • Ekologija

Prijavi se na e-novice

Na vrh strani