EF SEB LU logo

FINALISTS OF STUDENT BUSINESS CONFERENCE 2012

1. section: MARKETING

 • Bianca Capetola: Creating necessity where necessity ends - The potential effects of product placements in TV productions on the brand value of luxury products - The case of "Sex and the City".
 • Laura Funa: Customer Satisfaction Analysis.
 • Martina Ambrožič, Nadja Djuričič, Mitja Koščak, Aljaž Novina: Projekt strateška trženjska analiza za potrebe trženja: GORENJKA.

2. section: INTERNATIONAL BUSINESS

 • Matej Skočir: The business environment and FDI policy as location-specific factors of investment in Slovenia from abroad.
 • Tanja Grublješič: Razlika med izvoznim obnašanjem storitvenih podjetij in proizvodnih podjetij.
 • Iris Koleša: Medorganizacijsko mreženje v procesu internacionalizacije: primer slovenskih poslovnih klubov

3. section: FINANCE

 • Vesna Romič: Development of emission rights and their accounting.
 • Blaž Žličar: Passive Investment Strategies: Comparing Covariance Matrix Estimation, Factor-Based Replication and Cointegration Approach to Index Tracking.
 • Aleš Petkovšek: Empirična analiza dejavnikov donosnosti arbitraže z zamenljivimi obveznicami.

4. section: HRM

 • Renata Kenda: Vpliv nagrajevanja projektnega tima na uspešnost projekta.
 • Sanda Gavranović: Asertivnost pri managementu v zdravstveni negi.
 • Monika Rauh: Vzroki in posledice fluktuacije zaposlenih v dejavnosti varovanja.

5. section: MANAGEMENT

 • Darija Aleksić: Dejavniki spodbujanja zanosa in optimalnega izkustva v ustvarjalnosti pri delu.
 • Jana Krapež: Contextual variables of open innovation paradigm in the business environment of Slovenian companies.
 • Stefan Korber: Strategy-as-practice“: Old wine in new bottles or a promising new approach?

6. section: ENTREPRENEURSHIP

 • Helena Žnidaršič: Women as family entrepreneurs in Slovenia.
 • Dagmar Češnovar: Preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo - pravnoekonomska analiza.
 • Marija Drenkovska: Characteristics of entrepreneurs and self-employed: the case of Macedonia.

7. section: TOURISM

 • Maja Fabjan: Analysis of Events Social Impacts: A Case study of the Ljubljana Marathon.
 • Sabina Grižančič: Analiza destinacijskega menedžmenta Slovenske Istre.
 • Urška Počervina: Slow vineyard hopping.

8. section: BUSINESS INFORMATICS

 • Jure Planinšek: Modeliranje pravil in postopkov gospodarskega prava.
 • Klavdija Huhoja-Celan: Prenova ključnega poslovnega procesa banke ter njegov vpliv na kapitalsko ustreznost.
 • Jernej Kastelic: Prenova poslovnih procesov in uvedba dokumentacijskega sistema na Slovenskih železnicah.

9. section: SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • France Ocepek: Analiza časovnih zaostankov pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani.
 • Urška Lušina: Fleksibilnost trga dela v Sloveniji in povpraševanje slovenskih podjetij po delu.
 • Krisztina Kupa, Boglárka Németh: Innovation and Sustainability of Waste Management.

Additional Information

To top of page