EF SEB LU logo

Finalisti študentske poslovne konference 2013

Z veseljem predstavljamo deset finalistov, ki se nam bodo predstavili 4. aprila na jubilejni 10. ŠPK:
EF

Razvoj kompetenčnega modela za perspektivni kader v banki X, avtorica: Snežka Miklič (mentor: doc. dr. Robert Kaše)

Univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka za človeške vire, željna znanja in nenehna iskalka izboljšav.
Trenutno sem zaposlena v bančni skupini Intesa Sanpaolo, na delovnem področju splošne organizacije, kjer tesno sodelujem s kadrovsko službo. V času študija sem se navdušila nad človeškimi viri prek vodenja projektov v študentskih organizacijah, kot sta AIESEC in debatni klub Ekonomske fakultete.
Energijo za delo pridobivam s prostovoljnim delom v humanitarnih in športnih organizacijah, ob poslušanju govorov TED ter z udeleževanjem konferenc o etiki v poslovnem svetu.

POVZETEK >>>

EF

Učinkovitost bonus-malus sistemov v avtomobilskih zavarovanjih, avtorica: Vesna Zakošek (mentorica: doc. dr. Damjana Kokol Bukovšek)

Vesna Zakošek je aktuarka v Zavarovalnici Triglav in imenovana pooblaščena aktuarka za slovenski Jedrski Pool. Diplomirala je iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani leta 2006 ter za diplomsko delo prejela Nagrado Franca Močnika. Podiplomski študij aktuarstva je zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 2012. Leta 2010 je pridobila dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja v Sloveniji. V Zavarovalnici Triglav trenutno dela na oddelku za statistične analize in razvoj premoženjskih zavarovanj. Ukvarja se predvsem z določanjem premij, razvojem produktov in statističnimi analizami na področju avtomobilskih in nezgodnih zavarovanj.

POVZETEK >>>

EF

Pomen centralnosti zaposlenih v omrežjih učenja, značilnosti dela in osebnosti za zavzetost zaposlenih pri delu, avtorica: Lea Pfajfar (mentor: doc. dr. Miha Škerlavaj )

Lea Pfajfar se je po uspešno zaključenem dodiplomskem študiju mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede odločila za podiplomski študij mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti. Odločitev je bila več kot pravilna, saj ji je mednarodni študijski program odprl vrata v svet. V okviru podiplomskega študija se je udeležila študijske izmenjave na BI Norwegian Business School, kjer je pridobila poglobljeno znanje s področja upravljanja človeških virov. Tako ni bilo naključje, da je na svoji poti našla skupno besedo z mentorjem dr. Miho Škerlavajem. Trdo delo, vztrajnost in raziskovalna vnema so vodili v nastanek magistrskega dela, ki bo predstavljeno na jubilejni ŠPK.

POVZETEK >>>

EF
EF

An analysis of compulsive buying, avtorici: Eva Debelec, Mariia Parokonna (mentorica: prof.dr. Irena Vida)

Eva Debelec: Študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani nudi veliko možnosti za pridobivanje različnih izkušenj in poznanstev. Med drugim sem sama izkoristila možnost Erasmus izmenjave (Helsinki, Finska), ki je dopolnila moj pogled na svet in predvsem mnenje o Sloveniji. Lani sem uspešno zaključila podiplomski študij Mednarodno poslovanje v angleškem jeziku. Raziskovalno nalogo na temo kompulzivnega nakupovanja sva izvedli skupaj s kolegico Mariio, ki je ena od oseb, zaradi katerih so bila študijska leta znosnejša. Pomembno se mi zdi, da med študijem ne pozabiš na prijatelje in ohranjaš stike, ki ti lahko pridejo prav v vsakem življenjskem obdobju.

Mariia Parokonna: Prihajam iz Kijeva, Ukrajina in sem junija 2012 uspešno zaključila magistrski program Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti. Zelo mi je bilo všeč pisanje skupinske magistrske naloge, ki sva jo naredili skupaj s kolegico Evo in najino mentorico Ireno Vida. Bile smo odličen team. Za najino magistrsko nalogo sva prejeli Prešernovo nagrado. Zelo sem vesela, da jo lahko predstaviva tudi na ŠPK. Trenutno delam v mednarodnem podjetju na področju upravljanja dobavnega procesa. Poleg študija in službe igram badminton, se učim igrati na klavir in obiskujem plesne tečaje.

POVZETEK >>>

EF

Predstavitev trženjskega raziskovanja v farmacevtski panogi med zdravili na recept: primer merjenja zvestobe, avtorica: Helena Cerkovnik (mentor: dr. Matevž Rašković)

Sem Helena Cerkovnik in prihajam iz Bohinja. Tekom dodiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sem se navdušila nad trženjskim raziskovanjem in še v času študija dobila delo v podjetju specializiranem za trženjske raziskave v farmaciji. Kot vodja projektov sem pridobila bogate izkušnje in znanja v vseh fazah trženjskega raziskovanja. Izboljšave in novi pristopi pri delu mi predstavljajo izziv in priložnost, da svoje znanje nenehno izpopolnjujem. Proste trenutne najraje preživim na kolesu, daleč stran od urbanega vrveža, kjer si napolnim "baterije". Trenutno pa večino prostega časa namenjam trimesečnemu sinku, ki v mojem življenju odpira povsem nove dimenzije.

POVZETEK >>>

EF
EF

Consumer animosity and foreign product purchase: an empirical investigation in Slovenia, avtorici: Tina Geč, Lejla Perviz (mentorica: prof.dr. Irena Vida, somentorica: Tanja Dmitrović)

Tina Geč je diplomirala iz Evropskih študij na Fakulteti za družbene vede, kjer je zadnje akademsko leto preživela kot Erasmus študentka na študijski izmenjavi v Italiji. Študij na drugi bolonjski stopnji je nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2012 dokončala mednarodni program International Business. Tekom svojega izobraževanja je na Islandiji in v Nemčiji opravila praksi s področja (spletnega) marketinga. Njena interesna področja zajemajo predvsem vedenje porabnikov in mednarodno trženje, v prostem času pa rada potuje in sledi tehnološkim novostim. Trenutno je zaposlena na področju prodaje.

Lejla Perviz je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2009. Na isti fakulteti je leta 2012 pridobila strokovni naziv magistrica poslovnih ved (smer Mednarodno poslovanje). Po končanem študiju je ostala tesno povezana z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je trenutno zaposlena kot raziskovalka. Poleg raziskovalnega dela je tudi asistentka za področje statistike in sodeluje v pedagoškem procesu pri dodiplomskem predmetu Osnove statistike ter podiplomskem predmetu Metode in tehnike raziskovalnega dela.

POVZETEK >>>

EF

Vpliv motivacijskega sistema vrednot posameznika na odnose z drugimi, avtor: Gašper Zagoričnik (mentor: doc. dr. Aljaž Stare )

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani ekonomist. Študij sem zaključil na Ekonomski fakulteti maja 2012 (smer finance). Med študijem sem opravljal različna študentska dela in se učil tujih jezikov. Od junija do avgusta 2009 sem v Rusiji opravljal strokovno prakso v odvisni družbi podjetja Juteks d.d. – OOO Juteks RU , kot pomočnik vodje financ in kontrolinga. Od oktobra 2010 do maja 2011 sem na Konfucijskem inštitutu obiskoval tečaj kitajskega jezika z uvodom v kitajsko kulturo in kitajsko identiteto ter potem še nadaljevalni tečaj kitajskega jezika. Najboljši študentje smo se nato med julijem in septembrom 2011 brezplačno udeležili dvomesečnega intenzivnega tečaja poslovnega kitajskega jezika v Šanghaju. V času študija sem tudi aktivno deloval v sekciji Mladih projektnih managerjev, kjer sem pridobival izkušnje s področja projektnega managementa, ki jih zdaj s pridom izkoriščam v prevajalskem podjetju Veris d.o.o., kjer sem zaposlen kot projektni vodja. V prostem času si polnim baterije s tekom, jogo, igranjem košarke in s popotovanji po svetu.

POVZETEK >>>

EF

Poslovni načrt podjetja Drop Media, avtorji: Luka Pavlenč, Tanja Kranjc, Dora Drnovšek, Marko Zakrajšek, Tomaž Kogoj

Poslovni načrt podjetja Drop Media smo pripravili v okviru predmeta Podjetništvo. Osredotočili smo se na iskanje poslovne priložnosti v storitvenem sektorju in jo tudi našli. Luka je odkril metodo izdelave oglasov, ki je do tedaj pri nas še nismo poznali. Skupaj s Tomažem sta metodo testirala in se prepričala o njeni učinkovitosti. Marko je temeljito analiziral trg in pripravil podlago za nadaljnje načrtovanje pozicioniranja na trgu. Tanja in Dora sta oblikovali načrt trženja ter dolgoročno strategijo podjetja. Na koncu smo skupaj pripravili finančni načrt in analizo občutljivosti ter povezali poslovni načrt v zaključeno celoto. Skozi projekt smo se veliko naučili o delu v skupini. Spoznali smo pomembnost sodelovanja in spodbujanja članov, da pokažejo vse svoje sposobnosti in znanja. Le na tak način smo lahko pripravili poslovni načrt, ki odraža našo odličnost in potencial.

POVZETEK >>>

EF

Analiza managementa prodaje v podjetju Fructal ; avtorji: Nadja Djuričič, Štefan Japelj, Mitja Koščak, Aljaž Novina, Urša Švegl, Špela Vegelj (mentorici: prof. dr. Irena Vida, prof. dr. Nada Zupan)

Našo skupino bi najlažje opisali kot tim ljudi, ki je s svojo zavzetostjo in marljivostjo izdelali odličen projekt. Urša in Špela sta s svojo komunikativnostjo in pravilno izbranimi vprašanji temeljito izprašali g. Grjola, direktorja prodaje v podjetju Fructal d.d. Nadja in Mitja sta razvila in pripravila obsežni anketni vprašalnik, katerega odgovori so nam prikazali problematiko iz zornega kota prodajalcev. Aljaž in Štefan sta z interpretacijo intervjuja in anketnega vprašalnika poskrbela za analitičen del našega projekta. Na koncu pa smo se kot skupina skupaj lotili “brain storming-a” in prišli do predlogov izboljšav, ki smo jih predstavili v našem delu.

POVZETEK >>>

EF

GUDC - Global Urban Design Course 2012; avtorji: Urša Švegl, Klemen Kušar, Tina Vilfan, Christian Ollano, Julia Schubach, Jakob Lozej, Dominik Košak, Sam Wright, Anran Li, Theodore Lim
(mentorji: Sinan Mihelčič, Derek Ouyang , Aleksander Vujovič, Polona Filipič , Ilka Čerpes, Alenka Fikfak , Bogomir Kovač , Andreja Cirman, Anja Jutraž , John Barton, Renate Fruchter , Michael Kahan, Naseem Alizadeh, Tejo Pydipati , Calvin Kam, Hoss Nasseri, Sandy Ng, Ankit Gajjar

Skupino študentov Global Urban Design Course so sestavljali različni profili posameznikov, z različnih fakultet in kontinentov. V projekt so bili vključeni študentje arhitekture, urbanizma, ekonomije, gradbeništva in marketinga. Dve ekipi so sestavljali pomešani posamezniki iz Slovenije in ZDA. Prav tako pa sta bili ekipi mešani glede na predhodno znanje in profil posameznikov. Celotno sodelovanje je potekalo preko spleta, kar je za sodelujoče predstavljalo edinstven izziv glede komunikacije in medsebojnega razumevanja in istočasno odprlo nekatere drugačne poglede in razumevanje prihodnosti globalnega sodelovanja strokovnjakov in poslovnežev.

POVZETEK >>>

Veselimo se srečanja z vami!

Na vrh strani