EF SEB LU logo

Kriteriji ocenjevanja

Na Študentsko poslovno konferenco 2013 se lahko prijavijo vsa študentska dela, ki so nastala v študijskem letu 2011/2012 (od 1.10.2011 do 30.10.2012) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, drugih poslovnih šolah in izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ter v tujini. K sodelovanju lahko pristopijo posamezniki ali skupine študentov iz omenjenih institucij.

Prijavljena dela morajo:

 • obravnavati poslovno problematiko podjetij ali institucij, ki delujejo v Sloveniji in/ali na mednarodnih trgih,
 • prikazovati neposredne rešitve poslovnih problemov podjetij in/ali institucij ter njihovih prenosov v prakso,
 • analizirati aktualna gospodarska/poslovna dogajanja na domačem in/ali mednarodnih trgih.

Vsa prijavljena dela, so lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izbor v prvem krogu poteka tako, da komisija iz vseh prispelih del izbere 10 najboljših, in sicer po kriterijih ob strani. Vsako ocenjeno delo lahko tako pridobi največ 100%.

 • relevantnost in aktualnost teme (10%)
 • kompleksnost obravnavane teme in globina analize (25%)
 • ustreznost metodologije (ustrezen izbor metod in ustrezna zahtevnost empirične analize) (30%)
 • uresničitev zastavljenih ciljev naloge(10%)
 • prenosljivost poslovne rešitve/ugotovitev/predlogov v prakso (25%)

V drugem krogu bo ocena izbranih del podana na osnovi predstavitve na dogodku Študentske poslovne konference.

 

Kriteriji ocenjevanja predstavitev:

 • verbalna komunikacija: npr. govor, odgovori na zastavljena vprašanja…itd.
 • neverbalna komunikacija: npr. stik s poslušalci, pozornost usmerjena k poslušalcem, itd.
 • vizualni pripomočki: npr. Power Point prezentacija, prosojnice, plakati, video prezentacija, itd.
 • kreativnost posameznika: npr. uporaba prostora, vizualna predstavitev, kreativnost, izvirnost, drugačnost…itd.
 • relevantnost in aktualnost teme
 • prenosljivost poslovne rešitve/ugotovitev/predlogov v prakso
Na vrh strani