EF SEB LU logo

Finalisti študentske poslovne konference 2011

Trženjska orodja prihodnosti

 • Vpliv programov zvestobe na vedenje porabnikov: primer podjetja Mercator, avtorice: Vojnovič Vanja (mentor: prof.dr. Irena Vida)
 • Trženje na spletnih socialnih omrežjih na primeru Facebook-a, avtorica: Urh Maja (mentor: mag. Gregor Pfajfar)
 • Strategija trženja podjetja Obleci.se na trgih nekdanje Jugoslavije, avtor: Čuk Jure (mentor: prof.dr. Maja Makovec Brenčič )

Za osebne prezentacije finalistov s področja Trženjska orodja prihosnosti, kliknite tukaj

Odvisnost podjetja od okolja

 • Analiza kulturnih razlik med japonskimi in ameriškimi turisti, avtorica: Smrkolj Irena (mentor: prof.dr. Irena Vida)
 • Motivation for participation in special interest festivals, avtor: Kmiec Michal(mentor: Janne J. Liburd)
 • Ekonomska analiza okolja za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji, avtor: Jan Aleks (mentor: prof.dr. Nevenka Hrovatin)

Za osebne prezentacije finalistov s področja Odvisnost podjetja od okolja, kliknite tukaj

Kako uspešno ustanoviti in voditi podjetje?

 • Študija primera Eggotrip, avtorji: Aleksić Darija, Berger Luka , Černe Matej, Keber Sandi, Ketiš Aljaž
 • Družinsko podjetništvo: razvoj in preverba treh strukturnih modelov, avtorica: Kalar Barbara (mentor: doc.dr. Igor Prodan)
 • Poslovni načrt Chiccorner.si, avtor: Plavčak Luka (mentor: mag. Rok Stritar)

Za osebne prezentacije finalistov s področja Kako uspešno ustanoviti in voditi podjetje?, kliknite tukaj

Zadovoljni zaposleni, uspešno podjetje?

 • Dojemanje mladih managerjev o razlikah v načinu vodenja generacij x in y, avtorica: Mihevc Alja (mentor: doc.dr. Miha Škerlavaj)
 • Motivacija za projektno timsko delo, avtor: Senegačnik Aleš (mentor: prof.dr. Zupan Nada)
 • Application of social network analysis in human resource managament, avtor:Kadoić Nikola (mentor: prof. Blaženka Divjak, PhD)

Za osebne prezentacije finalistov s področja Zadovoljni zaposleni, uspešno podjetje?, kliknite tukaj

Poslovanje v razmerah negotovosti

 • Ravnanje s škodnimi tveganji pri gospodarjenju z divjadjo v Sloveniji, avtorica:Marinko Petra (mentor: doc. dr. Matej Marinč, prof. dr. Lovrenc Pfajfar)
 • Aktuarska analiza vrednosti rentnega zavarovanja ob podmeni soodvisnosti tveganj smrtnosti rentnih upravičencev, avtor: Knez Leo (mentor: doc.dr. Aleš Ahčan)
 • Obvladovanje cenovnega in valutnega tveganja z uporabo izvedenih finančnih instrumentov na primeru surove kave, avtor: Peroša Enej (mentor: doc.dr. Aljoša Valentinčič )

Za osebne prezentacije finalistov s področja Poslovanje v razmerah negotovosti, kliknite tukaj

Vodenje in inoviranje z roko v roki!

 • Model avtentičnega vodenja: empirična preverba, avtor: Černe Matej (mentor: doc.dr. Sandra Penger, doc.dr. Miha Škerlavaj)
 • Determinants of knowledge sharing in virtual community: the case of challenge: Future web portal, avtorica: Leskovec Darja (mentor: prof. dr. Vesna Žabkar)
 • Odprto inoviranje v Sloveniji, avtorica: Rangus Kaja (mentor: doc.dr. Igor Prodan)
 • Za osebne prezentacije finalistov s področja Vodenje in inoviranje z roko v roki!, kliknite tukaj

Dodatne informacije

Na vrh strani