EF SEB LU logo

Postopek izbora

Izbor najboljših del posamezne sekcije in najboljše predstavitve izvedejo strokovne komisije (najmanj tričlanske), v katere so vključeni zmagovalci posameznih sekcij ŠPK iz preteklih let, predstavniki fakultet in predstavniki gospodarstva.

Konferenci predseduje prof. dr. Maja Makovec Brenčič iz Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Komisije za ocenjevanje prijavljenih študentskih del bodo do 24. januarja 2011 med prijavljenimi študentskimi deli izoblikovale predloge nagrajencev, in sicer iz vsake tekmovalne sekcije največ po 3 nominirance.

Izbrani finalisti Študentske poslovne konference 2011 bodo 10. marca 2011 javno predstavili svoja dela.

Ob predstavitvi bodo pridobili še 50 % dodatnih točk, ki bodo prištete k že ocenjenemu delu. Zmagovalec ŠPK 2011 za posamezno sekcijo bo odločen glede na skupni seštevek pridobljenih točk.

Dodatne informacije

Na vrh strani