EF SEB LU logo

Finalisti študentske poslovne konference 2012

1. sekcija: TRŽENJE

 • Bianca Capetola: Creating necessity where necessity ends - The potential effects of product placements in TV productions on the brand value of luxury products - The case of "Sex and the City".
 • Laura Funa: Customer Satisfaction Analysis.
 • Martina Ambrožič, Nadja Djuričič, Mitja Koščak, Aljaž Novina: Projekt strateška trženjska analiza za potrebe trženja: GORENJKA.

Za osebne prezentacije finalistov s področja Trženja, kliknite tukaj

2. sekcija: MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Matej Skočir: The business environment and FDI policy as location-specific factors of investment in Slovenia from abroad.
 • Tanja Grublješič: Razlika med izvoznim obnašanjem storitvenih podjetij in proizvodnih podjetij.
 • Iris Koleša: Medorganizacijsko mreženje v procesu internacionalizacije: primer slovenskih poslovnih klubov

Za osebne prezentacije finalistov s področja Mednarodno poslovanje, kliknite tukaj

3. sekcija: FINANCE

 • Vesna Romič: Development of emission rights and their accounting.
 • Blaž Žličar: Passive Investment Strategies: Comparing Covariance Matrix Estimation, Factor-Based Replication and Cointegration Approach to Index Tracking.
 • Aleš Petkovšek: Empirična analiza dejavnikov donosnosti arbitraže z zamenljivimi obveznicami.

Za osebne prezentacije finalistov s področja Finance, kliknite tukaj

4. sekcija: HRM

 • Renata Kenda: Vpliv nagrajevanja projektnega tima na uspešnost projekta.
 • Sanda Gavranović: Asertivnost pri managementu v zdravstveni negi.
 • Monika Rauh: Vzroki in posledice fluktuacije zaposlenih v dejavnosti varovanja.

Za osebne prezentacije finalistov s področja HRM, kliknite tukaj

5. sekcija: MANAGEMENT

 • Darija Aleksić: Dejavniki spodbujanja zanosa in optimalnega izkustva v ustvarjalnosti pri delu.
 • Jana Krapež: Contextual variables of open innovation paradigm in the business environment of Slovenian companies.
 • Stefan Korber: Strategy-as-practice“: Old wine in new bottles or a promising new approach?

Za osebne prezentacije finalistov s področja Managementa, kliknite tukaj

6. sekcija: PODJETNIŠTVO

 • Helena Žnidaršič: Women as family entrepreneurs in Slovenia.
 • Dagmar Češnovar: Preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo - pravnoekonomska analiza.
 • Marija Drenkovska: Characteristics of entrepreneurs and self-employed: the case of Macedonia

Za osebne prezentacije finalistov s področja Podjetništva, kliknite tukaj

7. sekcija: TURIZEM

 • Maja Fabjan: Analysis of Events Social Impacts: A Case study of the Ljubljana Marathon.
 • Sabina Grižančič: Analiza destinacijskega menedžmenta Slovenske Istre.
 • Urška Počervina: Slow vineyard hopping.

Za osebne prezentacije finalistov s področja Turizma, kliknite tukaj

8. sekcija: POSLOVNA INFORMATIKA

 • Jure Planinšek: Modeliranje pravil in postopkov gospodarskega prava.
 • Klavdija Huhoja-Celan: Prenova ključnega poslovnega procesa banke ter njegov vpliv na kapitalsko ustreznost.
 • Jernej Kastelic: Prenova poslovnih procesov in uvedba dokumentacijskega sistema na Slovenskih železnicah.

Za osebne prezentacije finalistov s področja Poslovne informatike, kliknite tukaj

9. sekcija: TRAJNOSTNI RAZVOJ

 • France Ocepek: Analiza časovnih zaostankov pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani.
 • Urška Lušina: Fleksibilnost trga dela v Sloveniji in povpraševanje slovenskih podjetij po delu.
 • Krisztina Kupa, Boglárka Németh: Innovation and Sustainability of Waste Management.

Za osebne prezentacije finalistov s področja Trajnostnega razvoja, kliknite tukaj

Na vrh strani