EF SEB LU logo

Kriteriji ocenjevanja

Prijavijo se lahko študentska dela, ki so nastala v študijskem letu 2010/2011 (od 1.10.2010 do 30.10.2011) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in drugih poslovnih šolah ter izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in tujini. K sodelovanju lahko pristopijo posamezniki ali skupine študentov z Ekonomske fakultete v Ljubljani in drugih poslovnih šol ter izobraževalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

Prijavljena dela morajo:

 • obravnavati poslovno problematiko podjetij ali institucij, ki delujejo v Sloveniji in/ali na mednarodnih trgih,
 • prikazovati neposredne rešitve poslovnih problemov podjetij in/ali institucij ter njihovih prenosov v prakso,
 • analizirati aktualna gospodarska/poslovna dogajanja na domačem in/ali mednarodnih trgih.
 • Vsa prijavljena dela, so lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.

Izbor v prvem krogu poteka tako, da komisije sestavljene iz predstavnikov gospodarstva in fakultet, iz vseh prispelih del v posamezni sekciji izberejo najboljša dela in sicer po kriterijih, ki so priloženi. Vsako ocenjeno delo lahko tako pridobi največ 100%.

Kriteriji ocenjevanja za sekcije Trženje, Mednarodno poslovanje, Finance in računovodstvo, HRM, Management in organizacija, Podjetništvo, Turizem, Poslovna informatika in Trajnostni razvoj (100%):

 • relevantnost in aktualnost teme (10%)
 • kompleksnost obravnavane teme in globina analize (25%)
 • ustreznost metodologije (ustrezen izbor metod in ustrezna zahtevnost empirične analize) (30%)
 • uresničitev zastavljenih ciljev naloge (10%)
 • prenosljivost poslovne rešitve/ugotovitev/predlogov v prakso (25%)

V drugem krogu je ocena izbranih del sestavljena iz:
a.) pisnega izdelka (50% ocene)
b.) predstavitve na dogodku Študentske poslovne konference 2010 (50% ocene).

 

Kriteriji ocenjevanja predstavitev (50%):

 • verbalna komunikacija: npr. govor, odgovori na zastavljena vprašanja…itd. (15%)
 • neverbalna komunikacija: npr. stik s poslušalci, pozornost usmerjena k poslušalcem…itd. (10%)
 • vizualni pripomočki: npr. Power Point prezentacija, prosojnice, plakati, video prezentacija…itd. (10%)
 • kreativnost posameznika: npr. uporaba prostora, vizualna predstavitev, kreativnost, izvirnost, drugačnost…itd. (15%)

Finalist, ki zbere iz pisnega dela ocenjevanja in predstavitve na Študentski poslovni konferenci 2012 skupno največje število točk, postane zmagovalec.

Na vrh strani