EF SEB LU logo

Postopek izbora

Izbor najboljših prijavljenih del in najboljše predstavitve izvedejo strokovne komisije (najmanj tričlanske), v katere so vključeni zmagovalci posameznih sekcij ŠPK iz preteklih let, predstavniki fakultet in predstavniki gospodarstva. Konferenci predseduje prof. dr. Maja Makovec Brenčič iz Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Komisija za ocenjevanja izmed prijavljenimi študentskih deli na podlagi prijavljenih tem izoblikujejo tekmovalne sekcije finalistov, in sicer v vsaki tekmovalni sekciji so po največ 3 nominirance. Pisni del, ki ga ocenjevalna komisija oceni predstavlja 50% ocene izdelka.

Izbrani finalisti Študentske poslovne konference 2012 na samem dogodku konference javno predstavijo svoja dela. Ob predstavitvi finalisti pridobiljo še 50 % dodatnih točk, ki bodo prištete k že ocenjenemu delu. Zmagovalec ŠPK 2012 za posamezno sekcijo je odločen glede na skupni seštevek pridobljenih točk.

Na vrh strani