EF SEB LU logo

Strokovni sodelavci Ekonomske fakultete

Po službah


 • TAJ
 • REF
 • MED
 • CERŠ
 • SZRD
 • DOK
 • CEK
 • ZAL
 • HR
 • SLK
 • RAČ
 • GP
 • IT
 • TSN
 • TD
Tajništvo
mag. Balon Tilen, tajnik fakultete
Fortuna Belinda, dipl. upr. ved (VS)
Gorišek Čaušević Špela, dipl. ekon. (VS)
mag. Jeklič Jure, pomočnik tajnika fakultete
Kajfež Urban, dipl. ekon.
Lebar Darija
mag. Lepšina Alijana, predstojnica enote
Mikuž Polonca, univ. dipl. prav., pomočnik tajnika za pravne zadeve

Organizacijska enota študijska dejavnost

Služba za študijske zadeve
Bolčina Nataša, univ. dipl. bibl.
Imperl Špelca, spec.
Kemperle Nadja, dipl. ekon.
Kočevar Silva, dipl. ekon.
Lovrič Polonca, univ. dipl. ekon.
Malinič Tina, dipl. ekon.
Novak Sašo, dipl. ekon.
Osredkar Tanja, dipl. upr. org.
Perpar Sonja, dipl. ekon.
Rojec Zdenko, mag. posl. ved, vodja Službe za aktivnosti in programe na trgih jugovzhodne Evrope
Rus Petra, univ. dipl. ekon.
Sagir Martina, univ. dipl. pol., vodja Službe za študijske zadeve
Sever Nataša, dipl. ekon.
Smolnikar Vesna
Stepanović Milena, dipl. ekon.
Škulj Mateja, univ. dipl. ekon.
Vukasović Nena, mag. ekon. ved
Zajec Smiljana, mag. posl. ved, predstojnica enote za študijske zadeve
Zavec Irena, dipl. ekon.
Služba za mednarodno sodelovanje
Besednjak Klavdija, univ. dipl. pol.
Brkić Mirzad, mag. posl. ved
Burgar Petra, dipl. ekon. (UNI)
Lazić Adrijana, mag. posl. ved
Saksida Bogataj Darja, mag. posl. ved, vodja Službe za mednarodno sodelovanje
Šiškin Pika Silva, dipl. ekon.
Center za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ)
strok. sod. Ščančar Andreja, spec.
viš. strok. sod. Turman Andreja, spec.

Organizacijska enota znanstvenoraziskovalna dejavnost

Služba za znanstveno
raziskovalno delo
Benčič Barbara, univ. dipl. pol.
Đurašević Sandra, univ. dipl. ekon.
Emrić Erna, dipl. ekon.
Markovič Anja, univ. dipl. angl.
Poljak Andreja, mag. posl. ved
Ulčakar Tomaž, univ. dipl. bibl., predstojnik enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Zlotrg Dunja, mag. posl. ved
Žabkar Lebič Tadeja, spec., vodja Službe za znanstvenoraziskovalno delo
Enota za doktorski študij
Đurašević Sanja, univ. dipl. ekon.
Vranješ Petra, univ. dipl. ekon.
Centralna ekonomska knjižnica (CEK)
Albert Ester, univ. dipl. fil. in bibl.
Bradač Matic, mag. geog.
Brešar Jure, mag. jpn.
Bučič Dragana
Golob Urban
Logar Jana, univ. dipl. filo.
Mancini Bolka Lidija, univ. dipl. prof. špan. in franc. jezika
Mlinar Katja, univ. dipl. soc.
Mokricki Mojca, univ. dipl. bibl.
Ogrin Mojca, univ. dipl. nov.
Petan Martina, univ. dipl. bibl., vodja CEK
Žaberl Rahija Vida, dipl. ekon.
Založništvo
asist. mag. Kos Jerneja
Kotar Nina, univ. dipl. arh.

Splošne strokovne službe

Kadrovska služba
Klemenčič Anja, mag. posl. ved
Kozole Mateja, univ. dipl. prav., vodja Kadrovske službe
Lah Luka, dipl. ekon. (UNI)
Levačić Jelena, mag. upr. ved
Repše Jasmina, dipl. upr. org.
Služba za kakovost
strok. sod. Baloh Lidija, spec.
Bleiweis Trsteniška Sara, mag. posl. ved
Grünfeld Mateja
asist. dr. Petek Nuša, vodja Službe za kakovost
Savič Sara, mag. posl. ved
Smolej Manca, mag. ekon. ved
mag. Vodnik Sabina
Finančno računovodska služba
Jerše Dušan, univ. dipl. ekon., vodja Finančno računovodske službe
Lakner Tanja, mag. posl. ved
Tekavc Tanja, spec.
Glavna pisarna
Mitrić Adrijana, mag. upr. ved
Služba za informatiko
mag. Čepin Peter, vodja Službe za informatiko
Hruševar Jaka, univ. dipl. ekon.
mag. Jakus Domen
Pavšič Danilo, univ. dipl. ekon.
Pavšič Mateja, univ. dipl. inž.
Rejc Jernej, mag. posl. ved
Šoštarič Matej, dipl. inž. rač. in inf.
Tehnična služba in nabava
Bregar Robert
Grum Aleš
Tomšič Josip
mag. Uranič Uroš, vodja Tehnične službe in nabave
Služba za tržno dejavnost
Azarov Polona, mag. posl. ved
Gvozdenović Tanja, univ. dipl. ekon., vodja Službe za tržno dejavnost
Jurečič Miha, univ. dipl. prof.
mag. Leskovec Nastav Barbara
Slabe Pia, mag. trž. kom.
Za ogled kontaktnih informacij posameznega strokovnega sodelavca kliknite njegovo ime. Za ogled strokovnih sodelavcev po službah uporabite spodnji meni.
Na vrh strani